Vacature: Archivaris en Collectiebeheerder

Arti et Amicitiae zoekt een Archivaris en Collectiebeheerder
+/- 8 uur per week
In loondienst of als zelfstandige
Honorering €35 – €40 per uur (op zzp-basis)

Over Arti
Arti et Amicitiae is één van de grootste en oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland. Arti bestaat sinds 1839 en is gehuisvest in een rijksmonument aan het Rokin in Amsterdam. Arti is een levendige en unieke culturele ontmoetingsplek met een uitgebreid en afwisselend tentoonstellings- en evenementenprogramma.

Over het archief
Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae heeft een archief (+- 1839 t/m heden) met documenten over de geschiedenis van de Vereniging. Het archief bestaat onder andere uit jaarverslagen, notulen, ledenlijsten en tentoonstellingscatalogi.
Het archiefmateriaal tot en met 1980 is in 2022 overgedragen aan het RKD. Het archiefmateriaal na 1980 én de tentoonstellingscatalogi en de jaarverslagen sinds de oprichting van de Vereniging bevinden zich nog in Arti. Deze documenten zijn in te zien op afspraak. In september 2023 is het digitaliseringsproces bij het RKD, in samenwerking met Metamorfoze, van start gegaan. Dit project duurt naar verwachting tot en met 2025, waarna het digitaal toegankelijk is voor geïnteresseerden.

Over de collectie
Naast het archief heeft Arti een bescheiden kunstcollectie met schilderijen, sculpturen, werken op papier en tentoonstellingsaffiches. De focus van de collectie ligt op werken van leden uit de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Arti vindt het belangrijk dat iedereen van de collectie kan genieten en hanteert daarom een ruimhartig bruikleenbeleid.

Functieomschrijving
De archivaris en collectiebeheerder houdt zich bezig met informatie- en collectiemanagement en draagt zorg voor de objecten en documenten. Voor de archiefvorming van het papieren archief, wordt nog niet gearchiveerd materiaal geïnventariseerd, geselecteerd en geregistreerd. Op termijn staat het opzetten van het digitale archief op de planning. De archivaris onderhoudt contact met het RKD over de ontwikkeling van dit digitale archief en de digitalisering van het deel van het papieren archief dat is overgedragen.
De archivaris en collectiebeheerder onderhoudt het depot, (her)inventariseert de collectie en zorgt voor incidentele bruikleenaanvragen. Daarnaast behoort het beantwoorden van onderzoeksvragen tot de taken, inclusief het begeleiden van onderzoekers als ze archiefonderzoek komen doen.

Arti zoekt bij voorkeur iemand die kennis heeft van en ervaring met informatie-, archief- en collectiebeheer. Zelfstandigheid is belangrijk, omdat de archivaris en collectiebeheerder verantwoordelijkheid draagt voor het archief en de collectie en bovenstaande taken zelfstandig uitgevoerd worden.
Goed kunnen omgaan met Excel is een pré. Daarnaast worden eigen inbreng en initiatieven voor verbetering gewaardeerd, bijvoorbeeld voor het registratiesysteem, de opzet van het digitale archief of het opstellen van een informatie- en collectieplan.

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen? Stuur dan een mail naar Mieke Prinse, algemeen directeur Arti et Amicitiae, adrienne@arti.nl

Articula zoekt versterking

Articula, het ledenmagazine van Arti, kan versterking gebruiken, zeker nu onze steun en toeverlaat Peter van Hugten overleden is.
Wij willen graag in contact komen met Artileden, kunstenaars zowel als kunstlievende leden, die hun steentje willen bijdragen.

We hebben behoefte aan versterking op drie gebieden:

  • Het schrijven van artikelen of columns en het maken van interviews
  • Het maken van foto’s
  • Het illustreren van bijdragen

Artileden met een goed geslepen pen, een fijn penseel of een fotografisch oog zijn zeer welkom om de redactie te versterken of om incidenteel medewerking aan Articula te verlenen. Het gaat hier om ongehonoreerd vrijwilligerswerk!

Wie interesse heeft, kan nadere informatie krijgen bij Camiel Hamans, hamans@telfort.nl
Belangstellenden kunnen zich ook rechtstreeks bij hem melden.

Articula 27 is uit

Dat Arti een aantrekkelijke plek is hoeft de leden niet verteld te worden, maar dat ook niet leden zich zo aangetrokken voelen tot het gebouw aan het Rokin dat ze op de steiger een slaapplaats zoeken is nieuw. Hoe dat zit, vertelt Olle de Graaff, de bouwheer belast met de renovatie, in Articula 27. In hetzelfde nummer ook een terugblik op eerdere verbouwingen.

Ook de kunst komt aan zijn trekken in dit nummer: artikelen en foto’s over de Salon, de komende expositie van Boekie Woekie & Friends, Marja van Putten en Greet Weitenberg en hun werk en Bouchaid Dihaj. Sipke Huismans herdenkt zijn vriend en collega Willem Vaarzon Morel. Tenslotte heet Articula Adrienne Winthagen welkom, die haar vertrouwde plaats in het secretariaat weer inneemt.

Klik hier voor Articula 27

Articula 26 is uit

Articula 26 laat zich horen vanachter het steigerdoek
 
Arti staat in de steigers, maar de verkoop gaat gewoon door. Articula dus ook. In dit nummer legt architect Gijsbert van Hoogevest uit waarom het pand van Arti herstellen meer dan waard is. Radek Váňa en Dirk Jan Jager vertellen hoe zij kunstenaars op weg helpen. De een met de jaarlijkse expositie Start Point Prize, de ander met de bijna wekelijks wisselende exposities in de Art Space. Hans Kuiper sluit hierbij aan met een terugblik op zijn Berlijnse jaren als galeriehouder en kijkt vooruit naar zijn initiatieven in Haarlem. Sipke Huismans herdenkt zijn vriend Kiki de Haas en Kim Nathalia kondigt een opnieuw spectaculaire Museumnacht aan.
LEES HIER ARTICULA 26 

Het Artikoor zoekt leden!

Bent u lid van Arti? Kom dan zingen bij het Artikoor!

Van zingen knap je op. Je krijgt er een goed humeur van. Wat nog fijner is; als je in een koor zingt
maakt het niet uit of je kunt zingen of dat je denkt dat je dat niet kan.

Iedereen kan zingen, misschien geen toonvaste solo maar dat is ook helemaal niet nodig. Met uw
stem in een passende stemgroep (sopraan, alt, tenor of bas) komt u altijd tot uw recht.

Ook al mocht u op school niet meezingen, bij ons mag het wel. Graag zelfs!
We kunnen alle stemsoorten gebruiken en zeker wat extra bassen en sopranen.

Het Artikoor zingt van alles met een lichte nadruk op wat ouder Engels en Duits repertoire. Maar
modern mag ook.

Na de repetitie op woensdag van 18.00 tot 19.30 uur wordt door een groot aantal leden aan de grote tafel samen gegeten. Erg gezellig. Overigens wordt voor de repetitie ook wel een glaasje gedronken
en alvast wat bijgepraat.

Kom het gerust proberen, u wordt met open armen ontvangen!!!!

De secretaris van het Artikoor
Anneke Fransen
secretarisartikoor@gmail.com

Articula 25 is uit


Nu de mussen van het dak vallen en vele Arti-sten verkoeling zoeken in hun buitenplaatsen, verschijnt de 25 e aflevering van Articula, zodat de leden contact kunnen houden met de thuisbasis. Het is een nummer vol vragen, verwondering en verbazing. Vragen stelt Irene Fortuyn, net bekroond met de Arti Oeuvreprijs 2023. Bülent Evren en zijn Beoordelings Commissie verwonderen er zich over dat er na de nu lopende Sproutstentoonstelling geen vervolg meer komt. De Programma Commissie presenteert een nieuw initiatief, een kunstenaar die in Arti werkt. Gerbrand Volger beschrijft hoe hij met zijn grote voorbeeld Dirk van Gulik op de brommer Jongkind achterna reisde tot ver in Frankrijk en W.F. Hermans-kenner Bob Polak is verbaasd dat niemand ooit eerder ontdekt heeft dat de grote schrijver, die anderen zo graag de maat nam, tijdens de oorlog rustig foute exposities bezocht.

Articula 24 is uit

Articula 24 is uit!

Lente en dus verwacht iedereen een nieuw geluid. Ook in Articula, waar de net aangetreden directeur Mieke Prinse voorgesteld wordt. Een paar pagina’s verder wordt Eliane Gerits op nietsverhullende wijze gepresenteerd, legt Onno Boerwinkel uit hoe hij werkt en prijst Sipke Huismans zijn oud-student Joost Veerkamp de hemel in. Maar ook toont Sjoerd Martens wat zijn Life Potential is en vertellen Euan Gray en Witte Wartena hoe ze dertien tekenaars bij elkaar gebracht hebben voor de Pop Life Exhibition. En voor wie liever in het verleden duikt beschrijft Antoinette Frijns waarom Jos Rovers in 1939 een wandschildering aanbracht boven de deur naar de sociëteit. 32 Pagina’s lees- en kijkgenot voor bij het Paasontbijt. Klik hier voor Articula 24

Irene Fortuyn winnaar Arti Oeuvreprijs 2023

De Arti Oeuvreprijs 2023 is toegekend aan Irene Fortuyn. De jury, bestaande uit Hans Eijkelboom, Marieke van Diemen, Marjoca de Greef, Dorien de Wit en voorzitter Petra Noordkamp, heeft deze veelzijdige kunstenaar unaniem voorgedragen.

Fortuyns oeuvre kenmerkt zich door diepgaand onderzoek, een veelheid aan samenwerkingsvormen en een onbegrensde uitwisseling van ideeën op het grensvlak van kunst, landschap en onderwijs.
Haar kritische mentaliteit en de frivole, dubbelzinnige en tegelijkertijd grensverleggende beelden en installaties uit haar beginperiode zijn de grondslag voor een uitzonderlijk oeuvre dat van grote betekenis is zowel binnen het domein van de kunst als daarbuiten. De jury is onder de indruk van de wijze waarop zij filosofische, sociale en praktische vraagstukken integreert in haar veelomvattende kunstpraktijk.

Het bestuur van Arti et Amicitiae is opgetogen over de voordracht en heeft het advies overgenomen. De prijs bestaat uit een tentoonstelling in Arti et Amicitiae en een geldbedrag van €7.500. De tentoonstelling zal plaatsvinden in september 2023, dan zal ook het juryrapport worden voorgelezen.

De Arti Oeuvreprijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een beeldend kunstenaar wiens oeuvre algemeen erkend, van uitzonderlijke kwaliteit en nog steeds in ontwikkeling is. Een oeuvre dat getuigt van gedrevenheid, dat meer is dan de som der delen en dat een wezenlijke bijdrage levert aan het kunstenveld in Nederland.

Voor meer informatie over Irene Fortuyn zie:
https://irenefortuyn.nl/
https://irenefortuyn.nl/portfolio-posts/hollandse-meesters/
https://www.ketterenco.nl/over-ons

Sociëteit ma t/m vrij geopend van 12:00- 23:00 uur

We hebben de afgelopen weken een aantal nieuwe horecamedewerkers kunnen verwelkomen in Arti. Dat gecombineerd met de oude trouwe garde, is de sociëteit weer goed op stoom aan het komen. Wij verwelkomen u vanaf heden heel graag van maandag t/m vrijdag van 12:00 – 23:00 uur voor lunch, borrel en diner. Een enkele uitzondering op de openingstijden zullen we plaatsen op de website.

Terugblik op Big Dada – Dadaïsme in tijden van Dataïsme

Met een sfeervolle en hilarische docufilm gemaakt door Wessel Haaxman en Maxime C. van Waal blikken we terug op de Museumnacht Manifestatie 2022 in Arti et Amicitiae.

Big DaDa, kunstmanifestatie over de kracht van verbeelding in het digitale tijdperk, dadaïsme in tijden van dataïsme, oftewel de mens als kind, god en machine. Achttien kunstenaars prikkelen alle zintuigen in een energiek programma en speels parcours met installaties, video’s, performances, lezingen en workshops.

Tentoonstelling: AKMAR, Anouk Kruithof, Mette Sterre, Splitter Splatter, Jeroen van Loon, Anton Shebetko, Valentina Gal, Casper de Jong, Saemundur Thor Helgason, Bram Ellens, Leon de Bruijne, Maaike Fransen.
Performances: Splitter Splatter, Sarjon Azouz, Allard Medema, Heidi Hörsturz, Joost Oomen, Maaike Fransen, Mette Sterre, AKMAR.
Workshops met: platform SETUP en RUBÉN S.A.N.C.H.É.Z
Curatoren concept en samenstelling: Arjen Lancel en Kim Nathalia
Samenstelling Club DaDa: Andoni Zamora & Levi van Gelder.