Zaterdag 27 juli sociëteit geopend!

Op zaterdag 27 juli is – vanwege de finissage van de tentoonstellingen ‘Pulling Strings’ en ‘Still Making Art Volume Seven’ – de bar van de sociëteit geopend van 14.00 tot 20.00 uur.

Bij het overlijden van Jan Cremer (20.04.1940-19.06.2024)

Door Camiel Hamans

Met het overlijden van Jan Cremer verdwijnt een monument uit de Nederlandse cultuurgeschiedenis van de laatste 75 jaar. Cremer, aan de academies van Arnhem en Den Haag opgeleid tot beeldend kunstenaar, verwierf aanvankelijk een grotere faam in de letteren. Zijn Ik Jan Cremer uit 1964 werd, zoals hij heel brutaal en zelfverzekerd aankondigde, meteen een onverbiddelijke bestseller. En zeker niet in het minst door de slimme promotie die hij voor dit boek bedacht en zelf in de praktijk bracht.

Iedereen in Nederland, maar ook snel daarbuiten, sprak over het boek, las het besmuikt en wees het in het openbaar af. Cremer werd het voorbeeld van de vrijgevochten jongere, die zich om god noch gebod bekommerde en voor wie seks openlijk lust was en zeker geen daad uitsluitend bedoeld ter voorplanting.

Jans beeldende werk werd door zijn literaire roem aanvankelijk in de schaduw gesteld. Toen hij in de tweede helft van de jaren ’80 toetrad tot Arti was dat anders. Jan Cremer werd door vakgenoten, kritiek en het grote publiek intussen ook als schilder voor vol aangezien.

Cremer was geen frequent bezoeker van het Rokin, maar als hij er was, vergezeld door zijn echtgenote en muze Babette Sijmons, was van zijn rebelse image weinig over. Hij was vriendelijk en benaderbaar. Als hem vanuit Arti verzocht werd om medewerking aan een project, liet hij het nooit afweten.

Met Jans overlijden lijkt de geest van vrijheid, waarvan hij een der meest prominente vertegenwoordigers was, uit Nederland verdwenen. Wij zullen hem daarom missen.

Articula 29 is uit

Ledenvergaderingen van Arti worden slechts door een handvol belangstellenden bezocht. Kennismaking met nieuwe bestuursleden moet dus elders plaatsvinden. In Articula bijvoorbeeld, want daar worden de nieuwe penningmeester en secretaris John Graham en Jeroen Fransen uitvoerig en kleurig gepresenteerd.
Maar Articula beperkt zich niet tot het bestuurlijke. Ook kunstenaars komen in ruime mate aan bod: Pieter Holstein, Jan van der Pol, Willem Gorter, Henk Wijnen, Judith Heilsohn en Henri Roquas. En voor wie wil weten waarom Arti de moeite waard is: hij leze waarom kunstpaus Henk van Os lid is en blijft.

Klik hier om Articula 29 te lezen.

Paul Donker Duyvis 1950-2024

Marc Volger schrijft namens Arti
Paul Donker Duyvis 1950-2024

Toen Paul in 2021 het bericht kreeg dat er kanker was geconstateerd en dat de vooruitzichten onzeker waren, sterker nog, dat hij nog maar enkele maanden te leven had, toen heeft hij zijn ziekte aangewend om zijn werk te verhevigen. In plaats van zijn leven naar binnen te keren heeft hij zichzelf als het ware binnenstebuiten gekeerd. Hij leefde en werkte in geleende tijd en dat duurde nog jaren langer dan verwacht. Een Long Goodbye met Hoofdletters! Pet af.

Toch zou je Paul tekort doen om hem slechts te beoordelen op het werk dat in deze laatste, bijzondere periode is ontstaan. Al jarenlang spaarde hij zich zelf niet in zijn optredens en performances. Voor deze tak van sport is moed nodig en hij toonde hiermee zichzelf kwetsbaar te kunnen maken. Tegelijkertijd hield hij met zijn werk een onsentimenteel maar hartstochtelijk pleidooi voor medemenselijkheid.

Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk amalgaam: spiritualiteit, lichamelijkheid, mondiaal denken en poëzie. Het romantische werd gekoesterd en de schoonheid van de wereld en van kinderen en vrouwen benadrukt in film en fotografie. Met een open geest trad hij andere culturen tegemoet en maakte dit deel van zijn werk. Internationale samenwerkingsverbanden werden aangegaan, ontmoetingen leidden tot werk. Al jaren hield hij een blog bij waarop hij zijn werkzaamheden presenteerde, maar ook wat hem opviel. Zo verbond hij zich ook met de wereld. Japan, boeddhisme, film en fotografie maar hij werd ook diep geraakt door wat maar gemakshalve het mysterie van “de elementen” wordt genoemd. Het eeuwige, de wind, de kou, het water. Hij vindt tot op het laatste moment inspiratie en troost uit de natuur. Hij heeft de dood uiteindelijk recht in het gezicht gekeken en zichzelf nergens gespaard.

Paul was een soort ontdekkingsreiziger, filosoof en maker tegelijkertijd, maar bleef ook steeds een innemende man met innerlijke beschaving. Arti verliest met Paul een betrokken lid, hij zette zich in voor het tijdschrift De Nieuwe en de Financiële Commissie. Dank daarvoor!

Wij wensen zijn geliefden en naasten sterkte.

In 2021 schreef Paul een ontroerend en moedig gedicht:

Ik heb
De dood
omarmd

Een ferme knuffel

En daarna
Als vrienden
Uit elkaar

De vlag uit: Articula 28 is verschenen!

Hoe Arti-leden samen met de werklui gevierd hebben dat de Arti-vlag in top ging, leest en ziet u in de nieuwe Articula. Daarin ook een blik op de toekomst in een gesprek met marketingexpert Marjolijn Meynen en de voorzitter van het Weduwen- en Wezenfonds Elias Tieleman. Wie een kijkje wil nemen achter de schermen, moet Ria Stork volgen op haar tocht door het Artistraatje. Jos Houweling en Anne Verhoijsen leggen uit hoe zij samenwerken en Frank Gribling benadrukt hoe de verzameling, die hij onlangs liet zien in de sociëteit, een licht werpt op zijn eigen ontwikkeling als kunstenaar. En vanzelfsprekend kijkt Articula terug op Peter van Hugten, van wie we onlangs zo onverwacht afscheid hebben moeten nemen.

Klik hier om Articula 28 te lezen.

Articula zoekt versterking

Articula, het ledenmagazine van Arti, kan versterking gebruiken, zeker nu onze steun en toeverlaat Peter van Hugten overleden is.
Wij willen graag in contact komen met Artileden, kunstenaars zowel als kunstlievende leden, die hun steentje willen bijdragen.

We hebben behoefte aan versterking op drie gebieden:

  • Het schrijven van artikelen of columns en het maken van interviews
  • Het maken van foto’s
  • Het illustreren van bijdragen

Artileden met een goed geslepen pen, een fijn penseel of een fotografisch oog zijn zeer welkom om de redactie te versterken of om incidenteel medewerking aan Articula te verlenen. Het gaat hier om ongehonoreerd vrijwilligerswerk!

Wie interesse heeft, kan nadere informatie krijgen bij Camiel Hamans, hamans@telfort.nl
Belangstellenden kunnen zich ook rechtstreeks bij hem melden.

Articula 27 is uit

Dat Arti een aantrekkelijke plek is hoeft de leden niet verteld te worden, maar dat ook niet leden zich zo aangetrokken voelen tot het gebouw aan het Rokin dat ze op de steiger een slaapplaats zoeken is nieuw. Hoe dat zit, vertelt Olle de Graaff, de bouwheer belast met de renovatie, in Articula 27. In hetzelfde nummer ook een terugblik op eerdere verbouwingen.

Ook de kunst komt aan zijn trekken in dit nummer: artikelen en foto’s over de Salon, de komende expositie van Boekie Woekie & Friends, Marja van Putten en Greet Weitenberg en hun werk en Bouchaid Dihaj. Sipke Huismans herdenkt zijn vriend en collega Willem Vaarzon Morel. Tenslotte heet Articula Adrienne Winthagen welkom, die haar vertrouwde plaats in het secretariaat weer inneemt.

Klik hier voor Articula 27

Articula 26 is uit

Articula 26 laat zich horen vanachter het steigerdoek
 
Arti staat in de steigers, maar de verkoop gaat gewoon door. Articula dus ook. In dit nummer legt architect Gijsbert van Hoogevest uit waarom het pand van Arti herstellen meer dan waard is. Radek Váňa en Dirk Jan Jager vertellen hoe zij kunstenaars op weg helpen. De een met de jaarlijkse expositie Start Point Prize, de ander met de bijna wekelijks wisselende exposities in de Art Space. Hans Kuiper sluit hierbij aan met een terugblik op zijn Berlijnse jaren als galeriehouder en kijkt vooruit naar zijn initiatieven in Haarlem. Sipke Huismans herdenkt zijn vriend Kiki de Haas en Kim Nathalia kondigt een opnieuw spectaculaire Museumnacht aan.
LEES HIER ARTICULA 26 

Het Artikoor zoekt leden!

Bent u lid van Arti? Kom dan zingen bij het Artikoor!

Van zingen knap je op. Je krijgt er een goed humeur van. Wat nog fijner is; als je in een koor zingt
maakt het niet uit of je kunt zingen of dat je denkt dat je dat niet kan.

Iedereen kan zingen, misschien geen toonvaste solo maar dat is ook helemaal niet nodig. Met uw
stem in een passende stemgroep (sopraan, alt, tenor of bas) komt u altijd tot uw recht.

Ook al mocht u op school niet meezingen, bij ons mag het wel. Graag zelfs!
We kunnen alle stemsoorten gebruiken en zeker wat extra bassen en sopranen.

Het Artikoor zingt van alles met een lichte nadruk op wat ouder Engels en Duits repertoire. Maar
modern mag ook.

Na de repetitie op woensdag van 18.00 tot 19.30 uur wordt door een groot aantal leden aan de grote tafel samen gegeten. Erg gezellig. Overigens wordt voor de repetitie ook wel een glaasje gedronken
en alvast wat bijgepraat.

Kom het gerust proberen, u wordt met open armen ontvangen!!!!

De secretaris van het Artikoor
Anneke Fransen
secretarisartikoor@gmail.com

Articula 25 is uit


Nu de mussen van het dak vallen en vele Arti-sten verkoeling zoeken in hun buitenplaatsen, verschijnt de 25 e aflevering van Articula, zodat de leden contact kunnen houden met de thuisbasis. Het is een nummer vol vragen, verwondering en verbazing. Vragen stelt Irene Fortuyn, net bekroond met de Arti Oeuvreprijs 2023. Bülent Evren en zijn Beoordelings Commissie verwonderen er zich over dat er na de nu lopende Sproutstentoonstelling geen vervolg meer komt. De Programma Commissie presenteert een nieuw initiatief, een kunstenaar die in Arti werkt. Gerbrand Volger beschrijft hoe hij met zijn grote voorbeeld Dirk van Gulik op de brommer Jongkind achterna reisde tot ver in Frankrijk en W.F. Hermans-kenner Bob Polak is verbaasd dat niemand ooit eerder ontdekt heeft dat de grote schrijver, die anderen zo graag de maat nam, tijdens de oorlog rustig foute exposities bezocht.

Articula 24 is uit

Articula 24 is uit!

Lente en dus verwacht iedereen een nieuw geluid. Ook in Articula, waar de net aangetreden directeur Mieke Prinse voorgesteld wordt. Een paar pagina’s verder wordt Eliane Gerits op nietsverhullende wijze gepresenteerd, legt Onno Boerwinkel uit hoe hij werkt en prijst Sipke Huismans zijn oud-student Joost Veerkamp de hemel in. Maar ook toont Sjoerd Martens wat zijn Life Potential is en vertellen Euan Gray en Witte Wartena hoe ze dertien tekenaars bij elkaar gebracht hebben voor de Pop Life Exhibition. En voor wie liever in het verleden duikt beschrijft Antoinette Frijns waarom Jos Rovers in 1939 een wandschildering aanbracht boven de deur naar de sociëteit. 32 Pagina’s lees- en kijkgenot voor bij het Paasontbijt. Klik hier voor Articula 24

Irene Fortuyn winnaar Arti Oeuvreprijs 2023

De Arti Oeuvreprijs 2023 is toegekend aan Irene Fortuyn. De jury, bestaande uit Hans Eijkelboom, Marieke van Diemen, Marjoca de Greef, Dorien de Wit en voorzitter Petra Noordkamp, heeft deze veelzijdige kunstenaar unaniem voorgedragen.

Fortuyns oeuvre kenmerkt zich door diepgaand onderzoek, een veelheid aan samenwerkingsvormen en een onbegrensde uitwisseling van ideeën op het grensvlak van kunst, landschap en onderwijs.
Haar kritische mentaliteit en de frivole, dubbelzinnige en tegelijkertijd grensverleggende beelden en installaties uit haar beginperiode zijn de grondslag voor een uitzonderlijk oeuvre dat van grote betekenis is zowel binnen het domein van de kunst als daarbuiten. De jury is onder de indruk van de wijze waarop zij filosofische, sociale en praktische vraagstukken integreert in haar veelomvattende kunstpraktijk.

Het bestuur van Arti et Amicitiae is opgetogen over de voordracht en heeft het advies overgenomen. De prijs bestaat uit een tentoonstelling in Arti et Amicitiae en een geldbedrag van €7.500. De tentoonstelling zal plaatsvinden in september 2023, dan zal ook het juryrapport worden voorgelezen.

De Arti Oeuvreprijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een beeldend kunstenaar wiens oeuvre algemeen erkend, van uitzonderlijke kwaliteit en nog steeds in ontwikkeling is. Een oeuvre dat getuigt van gedrevenheid, dat meer is dan de som der delen en dat een wezenlijke bijdrage levert aan het kunstenveld in Nederland.

Voor meer informatie over Irene Fortuyn zie:
https://irenefortuyn.nl/
https://irenefortuyn.nl/portfolio-posts/hollandse-meesters/
https://www.ketterenco.nl/over-ons

Sociëteit ma t/m vrij geopend van 12:00- 23:00 uur

We hebben de afgelopen weken een aantal nieuwe horecamedewerkers kunnen verwelkomen in Arti. Dat gecombineerd met de oude trouwe garde, is de sociëteit weer goed op stoom aan het komen. Wij verwelkomen u vanaf heden heel graag van maandag t/m vrijdag van 12:00 – 23:00 uur voor lunch, borrel en diner. Een enkele uitzondering op de openingstijden zullen we plaatsen op de website.

Terugblik op Big Dada – Dadaïsme in tijden van Dataïsme

Met een sfeervolle en hilarische docufilm gemaakt door Wessel Haaxman en Maxime C. van Waal blikken we terug op de Museumnacht Manifestatie 2022 in Arti et Amicitiae.

Big DaDa, kunstmanifestatie over de kracht van verbeelding in het digitale tijdperk, dadaïsme in tijden van dataïsme, oftewel de mens als kind, god en machine. Achttien kunstenaars prikkelen alle zintuigen in een energiek programma en speels parcours met installaties, video’s, performances, lezingen en workshops.

Tentoonstelling: AKMAR, Anouk Kruithof, Mette Sterre, Splitter Splatter, Jeroen van Loon, Anton Shebetko, Valentina Gal, Casper de Jong, Saemundur Thor Helgason, Bram Ellens, Leon de Bruijne, Maaike Fransen.
Performances: Splitter Splatter, Sarjon Azouz, Allard Medema, Heidi Hörsturz, Joost Oomen, Maaike Fransen, Mette Sterre, AKMAR.
Workshops met: platform SETUP en RUBÉN S.A.N.C.H.É.Z
Curatoren concept en samenstelling: Arjen Lancel en Kim Nathalia
Samenstelling Club DaDa: Andoni Zamora & Levi van Gelder.