De Nieuwe

De Nieuwe is de kunstkrant van Arti et Amicitiae.
Een krant geschreven door kunstenaars.
Alle afleveringen staan op het net, surf naar www.denieuwe.nl

nr. 27 GEEF DE KUNST
HAAR VRIJHEID TERUG Victor Sjklovsky

Er was eens een duizendpoot, die exact 1000 poten had of een beetje minder. Hij liep vlug en de schildpad benijdde hem. De schildpad zei tot de duizendpoot: ‘ Wat ben je slim, hoe geraak je daar wijs uit, waar vind je de tegenwoordigheid van geest om uit te maken waar je 978ste poot zich bevindt, als je de vijfde verzet?’ Duizenpoot zwol van vreugde en trots, maar nadien begon hij zich af te vragen waar elk van zijn poten zich bevond. Daartoe stelde hij het Centralisme in, de Papperasserij, de Bureaucratie, met als resultaat dat hij niet meer in staat was om het even wat te bewegen.

De grote ramp van onze tijd is de kunst te willen reglementeren, zonder te weten wat dat is!
De grote ramp van de kunst is dat men haar misprijst, dat men haar niet organisch laat kloppen, zoals het hart in de borst van een mens, men zet haar bewegingen in een tijdschema zoals men dat bij treinen doet. Burgers en kameraden en burgers: Geef de kunst haar vrijheid terug, niet omdat het de kunst betreft, maar omdat men het ongekende niet op de voorhand kan vastleggen .