Vereniging

Zomers diner in Arti voor leden De Kring, Industrieele Groote Club en Arti et Amicitiae

Beste leden van De Kring, Industrieele Groote Club en Arti et Amicitiae,  

Het Drie Sociëteiten Diner in De Kring op donderdag 13 juli is strak uitverkocht! Verheugend dat er zoveel leden van de drie genootschappen zijn die graag bij elkaar willen komen, jammer voor de mensen die net te laat waren om een plek te reserveren. 

Voor iedereen die op de wachtlijst staat en graag samen met leden van De Kring, Arti en de Koninklijke IGC wil toosten op het goede (verenigings)leven, is er spontaan een tweede locatie in het leven geroepen. U bent op donderdag 13 juli van harte welkom in de sociëteit van Arti et Amicitiae voor een speciaal driegangendiner. 

Programma donderdag 13 juli 2023
Borrel vanaf 18.00 uur, diner om 19.00 uur.
Op deze avond wordt er een driegangenmenu geserveerd voor € 44,- p.p., inclusief wijn en water (overige drankjes zelf afrekenen).

Reserveren is verplicht en kan hier

Articula // Het Artimagazine Voor En Van Artileden

Articula 25

Nu de mussen van het dak vallen en vele Arti-sten verkoeling zoeken in hun buitenplaatsen, verschijnt de 25 e aflevering van Articula, zodat de leden contact kunnen houden met de thuisbasis. Het is een nummer vol vragen, verwondering en verbazing. Vragen stelt Irene Fortuyn, net bekroond met de Arti-oeuvreprijs 2023. Bülent Evren en zijn Beoordelings Commissie verwonderen er zich over dat er na de nu lopende Sproutstentoonstelling geen vervolg meer komt. De Programma Commissie presenteert een nieuw initiatief, een kunstenaar die in Arti werkt. Gerbrand Volger beschrijft hoe hij met zijn grote voorbeeld Dirk van Gulik op de brommer Jongkind achterna reisde tot ver in Frankrijk
En W.F. Hermans-kenner Bob Polak is verbaasd dat niemand ooit eerder ontdekt heeft dat de grote schrijver, die anderen zo graag de maat nam, tijdens de oorlog rustig foute exposities bezocht.
Klik hier voor Articula-25

 

Articula 24 

Lente en dus verwacht iedereen een nieuw geluid. Ook in Articula, waar de net aangetreden
directeur Mieke Prinse voorgesteld wordt. Een paar pagina’s verder wordt Eliane Gerits op niets
verhullende wijze gepresenteerd, legt Onno Boerwinkel uit hoe hij werkt en prijst Sipke Huismans zijn oud-student Joost Veerkamp de hemel in. Maar ook toont Sjoerd Martens wat zijn Life Potential is en vertellen Euan Gray en Witte Wartena hoe ze dertien tekenaars bij elkaar gebracht hebben voor de Pop Life Exhibition. En voor wie liever in het verleden duikt beschrijft Antoinette Frijns waarom Jos Rovers in 1939 een wandschildering aanbracht boven de deur naar de sociëteit. 32 Pagina’s lees- en kijkgenot voor bij het Paasontbijt.

Klik hier voor Articula 24

Articula 23

Articula 23 is uit. December is Salon-maand en daarom pakt Articula, 23 uit met een ruim bemeten fotoreportage over de jaarlijkse productie van de Artileden. In hetzelfde nummer ook aandacht voor Buning Brongersprijswinnares Bobbi Essers. Johanna Somers, de vertrekkende zakelijk leidster van Arti, kijkt terug op de zes jaar van haar bewind en Peter van Hugten en zijn kompaan Frans Lasès kondigen luid de boekpublicatie van hun rubriek ‘Het is gezien’ aan. Ook kijkt Articula terug op de ‘oorlogsexpositie’ en interviewt in dit verband de auteurs van een archiefstudie naar het optreden van het bestuur tijdens de tweede Wereldoorlog. Dat de discussie over goed en fout in de na-oorlogse jaren van Arti een andere wending kon nemen dan nu, laat het bizarre verhaal over het royementsvoorstel van kunstenaarslid Ton Meyer zien.

Klik hier voor Articula-23

 

Articula 22

Articula 22 staat in de schaduw van de Tweede Wereldoorlog
Arti schaamt zich en laat dat in een reconstructie van een tentoonstelling uit 1947 duidelijk zien. In 1941, toen de Duitse bezettingsmacht zich steeds duidelijker manifesteerde, besloot het bestuur van Arti, nog voordat daartoe officiële maatregelen afgekondigd werden, de joodse leden uit te schrijven. Na de oorlog probeerde Arti in 1947 tevergeefs het blazoen op te poetsen met een expositie waarop werk van de vermoorde (oud-)leden werd vertoond. Daarna werd het stil over Arti’s houding tijdens de bezetting. Tot heden. Nu gaat Arti met de billen bloot. In de tentoonstellingszalen en in Articula 22.
Articula kijkt niet alleen terug, maar ook vooruit naar de komende Museumnachtmanifestatie “Big DaDa” georganiseerd door Kim Nathalia, Arjen Lancel en Arda van Tiggelen. Verder onder meer de jubilerende dirigent van het Artikoor Janet de Langen, Harald Schole, die na jaren exposities van anderen mogelijk te hebben gemaakt, nu zelf met zijn werk aan bod komt en geurmaker Chester Gibbs.

KLIK HIER VOOR Articula 22

 

 

ARTICULA 21 

Belarus, Syrië, Nieuw Guinea en de Ruimte verenigd in Articula 21.

Ook al loopt het koningshuis reeds decennia met een grote boog om Arti heen, buitenlandse leiders weten de tentoonstellingszalen aan het Rokin nog steeds makkelijk te vinden. Een paar weken geleden opende de Belarussische oppositieleidster Svjatlana Tsichanowskaja een expositie van even opstandige landgenoten. Haar portret siert dan ook de omslag van Articula 21. Enige pagina’s verder laat Artilid Theo de Feyter zien hoe verwoest Syrische erfgoed langzamerhand gerestaureerd wordt. Constance van Duinen vertelt over de inspiratie die haar geboorte-eiland Nieuw Guinea haar nog steeds verschaft en Mary Kuiper neemt ons aan de hand van een vogelnestje mee naar de ruimte van het heelal. Voorzitter Jeroen Werner en zakelijk leider Johanna Somers concluderen tenslotte dat ‘we er, ondanks alle Corona-perikelen, goed voorstaan.’

KLIK HIER VOOR Articula 21

 

ARTICULA 20
Nederland is dicht, Amsterdam is dicht, Arti is dicht, maar Arti bezorgt net als alle andere essentiële leveranciers aan huis: Articula 20 in uw mailbox. 24 Pagina’s winterplezier: De Wintersalon in beeld gebracht, Villa Belmonte, zoals door Harald Schole in zijn laatste sociëteitsexpositie aan de wanden van de soos vertoond, nieuw PC-lid Emily Kocken voorgesteld aan de hand van haar nieuwste roman en Arti’s Haarlemse evenknie ‘ Kunst Zij Ons Doel’ na twee eeuwen eindelijk bij Amsterdamse collega-kunstenaars geïntroduceerd. Articula 20 een extra lichtje voor in de kerstboom.
KLIK HIER VOOR Articula 20


ARTICULA 19
Articula 19, een blik door de gesloten voordeur
Arti mag als alle instellingen van kunst en cultuur voorlopig nog dicht zijn, Articula laat zien wat achter de voordeur gebeurt en hoe in deze tijd van lockdown en avondklok kunstenaars actief weten te blijven: oudere gevestigde kunstenaars als Willem Vaarzon Morel, Jacques Meyer en Bob Bunck, maar ook leden van een jongere Art-generatie als Jacintha Bierens, Marieke Coppens en de recent afgestudeerden Jaap Kamsma en Tom van Veen.
Verder in Articula 19 de correspondentie van Frans Lasès met zijn collega’s Barbara Broekman, Ron van Roon en Peter Zegveld, de laatste column van oud-gerant Ria Stork, de erfenis van Kurt Löb, luciferdoosjes van Annie M.G. Schmidt en Peter van Hugten, een opgedoken portret van Wilm Wouters, een jubileum van Mirjam Taverdin en een afscheid van Adrienne Winthagen.
KLIK HIER VOOR Articula 19 (2)

 

ARTICULA 18 
Nu de dagen kort en de avonden lang worden en de stilte en de eenzaamheid nog weken duren, brengt Articula 18 verlichting. Een nummer, dikker als nooit tevoren, brengt de lezer in gedachten naar Rokin 112. Net vertrokken voorzitter Babeth VanLoo en haar zojuist aangetreden opvolger Jeroen Werner blikken terug en vooruit. Babeth exposeert in dit nummer bovendien haar blik op stamgasten van de sociëteit. Ervaren leden, als Hans Landsaat en Marieke van Diemen worden geportretteerd, net als nieuwkomer Lotje van Lieshout. En de Salon, die door de Coronamaatregelen kort na de opening zo wreed de deuren weer moest sluiten, krijgt in dit nummer drie pagina’s beeld. Fotograaf Wim Ruigrok heeft de opbouw zo vastgelegd dat elke Arti-lid zittend bij de haard denkt door de zalen te dwalen.

KLIK HIER VOOR ARTICULA 18 

—————————————————————-

ARTICULA 17
Articula neemt nimmer een blad voor de mond. Nu helemaal al niet. Hoezeer we allen ook
belemmerd worden door mondkapjes en ander ongerief: Articula laat zich niet kennen.
In nr. 17 leest u hoe uw collega’s de Corona-opsluiting hebben overleefd en meestal ook nuttig hebben gebruikt.
Bovendien legt zakelijk leider Johanna Somers uit hoe Arti de sluiting en de stilte heeft doorstaan. En tenslotte: beelden van die andere, ongewilde sluiting, op 30 april 1980, toen het straatrumoer vrijwel Arti’s zalen overspoelde. Met Articula 17 komt u de zomer door!

Klik hier voor Articula 17

————————————————————————————


ARTICULA 15

De leden maken Arti, nu ook op zaal. Nog even toont de Salon wat de productie uit 2019 is van de eigen Arti-kunstenaars. Daarna laten vijf verschillende invullingen van de Open Call zien welke ideeën de leden hebben en waartoe die leiden. Daarover meer in Articula 15.
Maar in hetzelfde nummer ook een terugblik: 25 jaar Joep Baaij in Arti. Plus dertig jaar Artikoor en even lang de beelden in de sociëteit en de replica’s aan de gevel. En wat gebeurde er nu precies in 1941? Tenslotte blijkt het vijftien jaar geleden dat Yvonne Vel, zowel actief Artilid als door een ongeluk buiten haar wil om Bekend Nederlander, overleed. Mark van Hugten herdenkt haar met liefde.

Klik hier voor Articula 15

———————————————————————————————————————

ARTICULA 14 
Waar vindt men Suriname aan het Rokin? Waar werd het eerste Rookhol een Kunstlokaal en waar verbroedert de Museumnacht?
In Arti.
ARTICULA 14 bericht er over
Plus het ware verhaal over de Koninklijke of Arti Medaille. Verslagen van de Algemene Ledenvergaderingen en hoe een particulier damesinitiatief jonge kunstenaars steunt.

Klik hier voor Articula 14


ARTICULA 13
Waarover kunnen Arti-leden meebeslissen? Lees het in Articula 13.
Alles over de voorgestelde verbouwing en de nieuwe juridische structuur in het digitale ledenmagazine van Arti et Amicitiae.
Bovendien: het laatste nieuws over het glazen dak van Tetar van Elven, over de verbouwing door Berlage en over de voetafdruk van architect Pieter van Zaanen.
De penningmeester onthult in dit nummer hoe het er met de kas voor staat en de zakelijk leider licht toe waarom we op een andere wettelijke basis verder moeten.

Wie voorbereid naar de Algemene Ledenvergadering wil gaan, leze Articula 13


ARTICULA 12
Wie is toch die man die de selectie maakt voor de exposities in de sociëteit? En waarom hingen de wanden daar de laatste weken vol met Spaanse Agitprop? Het antwoord op deze vragen leest u in Articula 12, geheel vernieuwd en nu nog makkelijker om te slaan. Bovendien een indringend beroep van Edu Braat op de kunstlievende leden in dit nummer: word wakker en maak de kwalificatie ‘kunstlievend’ waar!

En alsof dit nog niet voldoende stof tot lezen en overdenken biedt ook nog bijdragen over Julia Winter, de Salon, de opdrachten die Madeline Maus wist te verwerven naar aanleiding van haar deelname aan de nieuwe-ledententoonstelling Update 2018, en een kennismaking met de sociëteitscommissie. Plus columns van Frans Lasès, Ria Stork en Roelof van Gelder en tekeningen van Peter van Hugten. KLIK VOOR ARTICULA 12 

 


ARTICULA 11
RAQUEL VAN HAVER, jongste kunstenaarslid van Arti, doet het Stedelijk op zijn grondvesten schudden, zo zwaar en zo indrukwekkend zijn haar driedimensionale schilderijen. PETER VAN HUGTEN vertelt hoe het is om veertig jaar voor de krant te tekenen en Frans Lasès herinnert zich hoe het was om onder de dekens te tekenen. De Buning Brongersprijs voor een trui: WOUTER PAIJMANS, een van de zes laureaten, verbaast zich. Els Verhaak zet vader Frans en broer Maarten in het zonnetje. Dat alles en een fotoreportage van Kees Funke Küpper over de zeer geslaagde MUSEUMNACHT van 3 november in het nieuwe nummer van ARTICULA. Meer dan 20 pagina’s leesstof om de donkere dagen rond Kerst en Nieuwjaar een kleurtje te geven.  ———————–> Articula 11


ARTICULA 10
Articula 10 is uit!
Beton, een vooral zakelijk en onverwoestbaar materiaal, maar dat in de handen van Marina van der Kooi uitgangspunt is voor een nieuwe beeldhouwkunst. Arti et Amicitiae, 19e eeuws Latijn dat nu de basis vormt voor een vereniging die leden samenbrengt uit alle windstreken. En lukt dat? Vier kunstenaars met een niet-Hollandse achtergrond geven hun ervaringen weer. Nieuwe leden hebben zich dit voorjaar gepresenteerd in Update 2018. Enigen van hen vertellen wat die tentoonstelling hun gebracht heeft.

Lees het in Articula 10

ARTICULA 9
Wie bepaalt wie er op zaal mag? Articula spreekt met de Programma Commissie en met leden die meer ruimte voor zichzelf willen. Wie staat er achter bar? Articula stelt alle sociëteitsmedewerkers voor. Wie sluipt er verder nog door het huis? Articula onderwerpt de huismuis aan een indringend vraaggesprek. En wat als het water de leden tot aan de lippen staat? Articula laat de voorzitter van het Weduwen- en Wezenfonds aan het woord.

Lees het in Articula 9!


ARTICULA  8
Luns, Peter van Hugten en Chaim Oren
Wat is het verband tussen Arti, Huib Luns en het schilderij in de nis van de sociëteit?
Waarom wilde Chaim Oren tulpen planten op de Dode Zee?
Wat hebben Anita Mizrahi, Anke Labrie en Caroline Waltman gemeen?

Lees het in het nieuwe nummer van Articula, Artimagazine voor en door Artileden.
Plus in Articula 8 een nieuwe combinatie: een tekening van Peter van Hugten bij een column van Roelof van Gelder. Klik hier voor articula 8

 


 

ARTICULA 7
Wie weet wat er op de zolders van Arti ligt? De lezer van Articula 7! En op 15 december kunnen Artileden een bod uitbrengen op de zolder-restanten. Haast U.

Verder in Articula 7: kok Albert Agyemang 20 jaar in de Artikeuken, Afrikaanse kunst in de sociëteit, het verdwenen kroontje van Wilhemina, een Wunderkammer aan de dijk en bridgers gevraagd. Plus een beeldoverzicht door Wim Ruigrok van de evenementen van de laatste maand: Dance, Sint en Salon Klik hier voor Articula 7

 


ARTICULA 6 

Wat hebben Bonne Ten Kate, Jac Maas en Antoinette Frijns gemeen?
Ze zijn allen lid van Arti en hebben elk vanuit hun eigen veld van expertise een hele mooie inbreng in de nieuwe Articula, de zesde alweer!
Klik hier voor deze interviews en meer voor de Articula 6

Voortkomend uit Articula 6 onderstaande 
Oproep
In de kunstcollectie van Arti ontbreken enige Amsterdamse stadsgezichten van kunstenaars leden van Arti. De prenten zijn uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Het betreft de volgende prenten:

1915: Brouwersgracht, ets door Dirk Harting
1921: Grimnessesluis, ets door Dirk  Harting
1932: De Staalstraat, kleurhoutsnede door Wilm Wouters
1948: De Prins Hendrikkade, ets door Theo Beerendonk

Wie heeft nog een van bovengenoemde prenten en zou deze willen schenken aan Arti voor de kunstcollectie. Zie ook: Het artikel Zolderschatten van Arti in Articula 6

Informatie: Antoinette Frijns
Email:antoinettefrijns@concepts.nl of 06.47262505


ARTICULA 5

Wie is de volgende in de reeks: Jos Houweling, Pieter Engels, Wim T. Schippers en Moniek Toebosch? Wie krijgt de Arti-medaille 2017? Articula heeft de primeur

En wat doet Minne de Groot, tot voor anderhalf jaar hoofd technische dienst van Arti, na zijn pensionering?

Wat ligt en staat er op de grote zolders van Arti? Welke schatten houden we verborgen?

Lees het hier, in Articula 5


Berlage, Babeth VanLoo, Arjen Lancel en Johanna Somers in één nummer.

Articula 4 (maart 2017) is uit.

Articula, het medium van en voor Arti-leden valt weer in de digitale brievenbus. Met interviews met Artibestuurderen Babeth VanLoo en Hans Kuijper, met een portret van Arjen Lancel, een van de leden achter de zeer succesvolle Museumnachten van Arti, en met de introductie van de nieuwe zakelijke leider Johanna Somers.

Daarnaast een verhaal over het eerste Eeuwfeest van Arti in 1939, een gesprek met Maurice Christo van Meijel die binnenkort exposeert in Rokin 114 en de oplossing van de vraag wie is toch die Hendrik W. Jansen van wie een Gezicht op Wittenburg zo prominent naast onze Breitner hangt. Bovendien laat Articula u meegenieten van de Portfolio-Fotografenavonden en daagt u uit de Berlagestoelen in de sociëteit aan een ander onderzoek te onderwerpen. Dit en nog veel meer in Articula 4


ARTICULA 3A

Salon, medaillon, kameleon; Articula doet verslag van de Salon 2016| NIEUW WERK
250 Leden van Arti et Amicitiae laten hun nieuwste werk zien. Vierhonderd kleurige, opwindende, en spannende tekeningen, schilderijen, tapijten, plastieken, sculpturen en installaties in de bovenzalen van Arti aan de Amsterdamse Rokin: de Salon. Een licht in de donkere dagen tussen kerst en Nieuwjaar.
De redactie van Articula maakte een speciale Saloneditie van de aanloop en de feestelijke opening van deze fantastische ledententoonstelling.

Klik hier voor de Saloneditie van Articula articula-3


ARTICULA 3 is uit
Articula, het magazine voor en door Artileden, verlicht de donkere dagen voor kerst met een nieuw nummer.
Hierin artikelen over:
– De Buning Brongersprijzen
– Het verbouwingsplan van de Commissie van Bijstand
– De kunstverzameling van Arti
– Een verknipt doek van oud-lid Basje Pot
– De eeuwige zelfde discussie over de sociëteit
– Herinneringen van Ria Stork
– en nog veel meer

Klik hier voor articula3

Dit alles rijk geïllustreerd door Wim Ruigrok en anderen.
Reacties en bijdragen voor een komend nummer zijn welkom via: articula@arti.nl

——————————————————————–

ARTICULA 2 

Het tweede nummer van Articula, het nieuwe online magazine voor en door Artileden, is uit! Met bijdragen over tentoonstellingen, kunstenaars en het leven in de sociëteit.

Klik voor de Articula op onderstaande link

articula-2-oktober-2016

Wilt u adverteren in Articula? Dat kan!Klik hier voor de advertentiekaart Articulacommissies en een agenda. Contact: articula@arti.nl

Wilt u adverteren in Articula? Dat kan!Klik hier voor de advertentiekaart Articula

 

Leden

Lid worden

Bij Arti zijn ruim 500 scheppende kunstenaars en ruim 600 kunstlievende leden aangesloten, en dit aantal groeit nog altijd. Arti is een besloten club en kunstenaars kunnen niet zonder meer lid worden. Voor hen geldt ballotage door de beoordelingscommissie. Gedurende het hele kalenderjaar is het mogelijk een aanvraag voor lidmaatschap in te dienen; de ballotage geschiedt enkele malen per jaar, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Kunstminnaars, mensen werkzaam in de kunsten en ook uitvoerende kunstenaars die geen ballotage wensen kunnen zich aanmelden als kunstlievend lid. Voor een aanvraag tot een kunstlievend-lidmaatschap is de voordracht nodig van twee leden, waaronder ten minste één kunstenaarslid.

Er zijn dus twee soorten leden: beeldend kunstenaarsleden en kunstlievende leden. Bij de kunstlievende leden zijn er vier verschillende categorieën. Daarnaast zijn er nog verschillende soorten introducés en tijdelijke lidmaatschappen.

Alle leden van Arti worden uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag een lid maximaal drie personen introduceren. Kunstenaarsleden hebben verder nog stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering, en de mogelijkheid plaats te nemen in de verschillende commissies en het bestuur.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende lidmaatschappen en aanmeldprocedures. Het digitaal aanleveren van aanmeldingsformulieren en verdere informatie verdient de voorkeur boven verzending per post.

 

Kunstenaars-lidmaatschap

Bent u professioneel beeldend kunstenaar? Dan kunt u zich aanmelden voor het kunstenaarslidmaatschap van Arti. Enkele malen per jaar reserveert Arti de tentoonstellingszalen voor haar leden. De Salon vormt een jaarlijks hoogtepunt waarbij elk lid een werk kan presenteren. Elk jaar is er ook de ‘Nieuwe Leden’ tentoonstelling, waarbij nieuwe leden zich via hun werk kunnen voorstellen aan de vereniging en het publiek.

Kunstenaarsleden hebben verder nog stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering, en de mogelijkheid plaats te nemen in de verschillende commissies en het bestuur. 

Aanmeldingsprocedure:

Voor het aanvragen van het lidmaatschap dient u het digitale aanmeldingsformulier kunstenaarslidmaatschap in te vullen en op te sturen. Om uw werk en uw activiteiten binnen het beroepsveld goed te kunnen beoordelen vraagt de beoordelingscommissie u naast dit aanmeldingsformulier ook vijf tot tien afbeeldingen of ander representatief materiaal digitaal toe te sturen, vergezeld van een cv en een motivatie. Nadat Arti alle gegevens heeft ontvangen ontvangt u, afhankelijk van de planning maar binnen afzienbare tijd, een uitnodiging voor de eerstvolgende ballotageronde. De beoordelingscommissie neemt de interesse in het lidmaatschap van Arti van de aanvrager met de meeste zorgvuldigheid en deskundigheid in behandeling, en weegt daarbij onder andere de volgende criteria in onderlinge samenhang af: de kwaliteit van de beroepspraktijk van de aanvrager, samenhang en ontwikkeling in het werk, stellingname en eigenzinnigheid, integriteit en inzicht in het eigen werk, de plaats van het werk in verhouding tot de hedendaagse kunst, professionaliteit (in presentatie en cv), en het belang voor Arti van het lidmaatschap van de betreffende kunstenaar, dat wil zeggen in hoeverre de kunstenaar kan bijdragen aan de diversiteit van de vereniging.

Een complete aanmelding bestaat uit:

  • Een ingevuld aanmeldingsformulier
  • Vijf à tien beelden van uw werk dan wel ander representatief materiaal
  • Een up-to-date cv met portretfoto
  • Een korte motivatiebrief

Indien een aanvraag tot lidmaatschap positief is beoordeeld en kan worden gehonoreerd, moet de kunstenaar volgens bepalingen in de statuten gedurende een periode van twee maanden ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van een aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en in de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap. Bij uitblijven van bezwaren bent u na twee maanden lid en ontvangt u een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

Bij een afwijzing is er geen meerderheid van positieve stemmen behaald binnen de beoordelingscommissie. Er wordt verder niet gecorrespondeerd over de reden van afwijzing. 

Contributie: De contributie voor leden kunstenaars bedraagt € 138,- voor een heel jaar. Het eenmalige inschrijfgeld is € 5,-. U zal de mogelijkheid geboden worden contributie per automatische incasso te laten geschieden.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

Information about artist membership and application process: Artist membership and Application Form Artist Membership

Weduwen- en Wezenfonds, WWF

Een klein deel van de jaarlijkse contributie van het kunstenaarslidmaatschap wordt afgedragen aan het Weduwen- en Wezenfonds, opgericht ter ondersteuning van leden in financiële nood. Zie http://stichtingwwfonds.nl.

Voor informatie over bedrijfslidmaatschappen klik op Bedrijfslidmaatschap
Voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met Adrienne Winthagen, adrienne@arti.nl

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134

Kunstlievend lid

Kunstlievend Lidmaatschap (categorie A, B, C of D)

Bent u kunstminnaar, werkzaam in de kunsten, uitvoerend kunstenaar op een ander gebied dan de beeldende kunsten, of uitvoerend beeldend kunstenaar maar wenst u geen ballotage? Dan kunt u zich aanmelden als kunstlievend lid. Voor dit lidmaatschap geldt geen ballotage; u heeft slechts de voordracht nodig van twee Arti-leden, waaronder ten minste één lid-kunstenaar. Verder bepalen de statuten dat u na aanmelding gedurende een periode van twee maanden moet ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van een aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en in de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap. Bij uitblijven van bezwaren bent u na twee maanden lid en ontvangt u een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

Kunstlievende leden van Arti worden uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag een lid maximaal drie personen introduceren. Kunstlievende leden kunnen de Algemene Leden Vergadering bijwonen, maar hebben hierin geen stemrecht. Ze hebben de mogelijkheid om plaats te nemen in de Sociëteitscommissie, de Financiële Commissie of het Bestuur.

Aanmeldingsprocedure

Om u aan te melden voor een kunstlievend lidmaatschap dient u het Aanmeldingsformulier kunstlievend lid in te vullen. Daarbij is vereist dat uw twee voorstellers, Arti-leden waaronder ten minste één lid-kunstenaar, de aanmelding ook ondertekenen.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

Het kunstlievend lidmaatschap kent vier verschillende categorieën met elk hun eigen (reductie)jaartarief:

 

A. Kunstminnende mensen, zij die kunst en cultuur een warm hart toedragen. De contributie bedraagt € 413,50.

B. Zij die professioneel werkzaam zijn als tussenpersoon tussen kunst, kunstenaar en publiek (bijv. kunstcritici, kunsthistorici, galeriehouders) betalen € 295,-.

C. Professionele scheppende en uitvoerende kunstenaars op alle terreinen van de cultuur zoals literatoren, componisten, musici, architecten en vormgevers, acteurs, dansers, film- en theaterregisseurs, betalen € 206,-. Ook professioneel beeldend kunstenaars die niet geballoteerd willen worden, kunnen in deze categorie kunstlievend lid worden.

D. Kunstlievende leden die in het buitenland zijn gevestigd betalen € 206,-.

 

Het éénmalig inschrijfgeld voor nieuwe kunstlievende leden van alle categorieën bedraagt € 50,-. U zal de mogelijkheid geboden worden de contributie per automatische incasso te laten geschieden.

Een complete aanmelding voor het kunstlievend lidmaatschap bestaat uit:

 

Aspirant kunstlievend lidmaatschap

Wilt u kennismaken met Arti en Arti laten kennismaken met u dan is het mogelijk om voor € 50,- een aspirant kunstlievend lidmaatschap aan te vragen met het Aspirant lidmaatschapsformulier. een lidmaatschap gaat in per eerste van de maand en u bent dan voor een periode van drie maanden in de gelegenheid de sociëteit te bezoeken en mensen te leren kennen. Na de drie kennismakingsmaanden bestaat uiteraard de mogelijkheid om het aspirant-lidmaatschap om te zetten in een definitief kunstlievend lidmaatschap. U heeft hier dan nog altijd de voordracht van twee Arti-leden, onder wie ten minste één lid-kunstenaar, voor nodig. Voor wie besluit definitief lid te worden vervallen de eenmalige inschrijfkosten.

Aspirant lidmaatschapsformulier

 

Permanente Introducé (PI)

Arti biedt haar leden de mogelijkheid een permanent introducéschap aan te vragen voor zijn/haar partner en/of huisgenoot. Met een eigen Arti-pas heeft de PI gratis toegang tot de tentoonstellingen en toegang tot de sociëteit, maar niet de mogelijkheid tot introductie van derden of het openen van een rekening. Ook kan een PI geen vrijwilligersdiensten vervullen, deelnemen in het Arti-koor of deel uitmaken van een commissie. Verder blijft het primaire Arti-lid verantwoordelijk voor zijn/haar introducé.

Het PI-lidmaatschap kost € 69,- per kalenderjaar en wordt, net als een gewoon lidmaatschap, ieder jaar automatisch verlengd. Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan. Opzeggen dient altijd schriftelijk vóór 1 november van het jaar te geschieden.

Met het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart u dat u een duurzame relatie heeft met uw Permanente Introducé.

Aanvraagformulier Permanent Introducéschap.doc

 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Adrienne Winthagen, adrienne@arti.nl

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134

Bedrijfslidmaatschap

Bedrijfs- en organisatie lidmaatschap

Arti et Amicitiae stelt haar sfeervolle locatie open voor bedrijven, organisaties, verenigingen en instellingen en biedt de mogelijkheid een bedrijfslidmaatschap aan te vragen. Zo kunt u met uw collega’s en relaties in een bijzondere omgeving terecht voor bijvoorbeeld een lunch, borrel of diner.

Een bedrijfslidmaatschap geldt voor vijf personen binnen uw organisatie. De lidmaatschapspassen staan op naam van uw organisatie. De personen hebben dezelfde rechten als kunstlievende leden.
Een bedrijfslidmaatschap voor vijf personen biedt u 15% korting ten opzichte van de reguliere tarieven. Wilt u meer lidmaatschapspassen, dan gelden hogere kortingen (6-10 personen = 20% korting, 11-15 personen = 25% korting, 16-20 personen = 30% korting). Daarnaast ontvangt uw organisatie 20% korting op de huur van de sociëteit, de tentoonstellingszalen en de bestuurskamer.

Heeft u interesse in een lidmaatschap neem dan contact op met Adrienne Winthagen via adrienne@arti.nl of 020-6245134

Lidmaatschap opzeggen

Overweegt u uw lidmaatschap op te zeggen dan kan dit door een mail te sturen naar Adrienne Winthagen via adrienne@arti.nl

Een opzegging dient uiterlijk voor 31 oktober bij ons binnen te zijn.

Na ontvangst van uw mail ontvangt u een bevestiging van de opzegging. De opzegging gedaan in de loop van het kalenderjaar gaat in per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Geschiedenis en gebouw

Vereniging Maatschappij Arti et Amicitiae

Arti et Amicitiae betekent kunst en vriendschap. Het is de naam van de grootste vereniging van beeldend kunstenaars en kunstliefhebbers van Nederland. Ook het imposante gebouw aan het Rokin waarin de vereniging huist draagt die naam.
Het ledenbestand bestaat uit ambitieuze spelers uit de kunstwereld en het culturele, maatschappelijke en zakelijke leven. Lid worden van Arti is dé manier om uw netwerk uit te breiden. Kunstenaars ontmoeten er hun collega’s en publiek. En wie geïnteresseerd is in beeldende kunst vindt er gelijkgestemden.

Het kloppend hart van Arti is de sociëteit, met het karakteristieke, door Berlage ontworpen, meubilair. Een uitstekende plek om rustig te werken en te lunchen met vrienden of (zaken)relaties. Er kan uiteraard gratis van wifi gebruik worden gemaakt. Gesprekken met andere leden ontstaan aan de bar, aan de leestafel of rond het biljart, onder het genot van een goede maaltijd of tijdens de diverse activiteiten.

In Arti & Amicitiae komen heden en verleden, cultuur en maatschappij samen. Arti vormt een rustpunt midden in de drukke stad. In de ruimte is het roemruchte verleden van de maatschappij voelbaar. Moderne kunst steekt opvallend af tegen het klassieke decor. Op een mooie dag staan de deuren open en waaien stadsgeluiden de sfeervolle zaal in.

Geschiedenis en gebouw

In 1839 ontstond het idee voor Arti & Amicitiae in de dierentuin Artis. Natura Artis Magistra, een particulier initiatief van beoefenaars van de natuurwetenschappen, opende een gebouw voor de collectie opgezette dieren. Iedereen die er in Amsterdam toe deed was uitgenodigd. Deze opening bracht twee bezoekers, architect Tetar van Elven en graveur Taurel, op het idee dat ook kunstenaars zich zouden kunnen verenigen.
Samen met de schilders Pieneman en Kruseman en de beeldhouwer Royer richtten zij Arti & Amicitiae op. Allen waren op dat moment zeer succesvolle kunstenaars en waren aangesteld als directeur bij de academie door Willem I.

Op 3 december 1839 werd de vereniging officieel opgericht in koffiehuis de Karseboom in de Kalverstraat. De oprichters hadden drie doelen voor ogen: bevordering van de kunsten, verbetering van de sociale en economische positie en verbroedering van kunstenaars. ‘Kunst en vriendschap’ was de spreuk waarmee genodigden die vergadering konden bijwonen. De leus van de vereniging werd ‘gelijkheid, openhartigheid en vrolijkheid.’

beelden sociëteit

De beeldhouwer Franz Stracké vervaardigde in 1855 in opdracht van het toenmalige bestuur vier twee meter hoge beelden van geschilderd grenenhout voor de nieuwe gevel, symbolen van de bouwkunst, beeldhouwkunst, schilderkunst en graveerkunst. Tijdens de restauratiewerkzaamheden rond 1963 werden ze van de gevel gehaald, omdat ze teveel beschadigd raakten. Piet Kuster voerde de intensieve restauratie uit, die acht jaar duurde, waarna de beelden een plek kregen in de sociëteit. De huidige beelden die de gevel sieren zijn in 1989 gemaakte afgietsels in gepatineerd brons.

De symmetrische, gepleisterde voorgevel is verdeeld in zeven traveeën, een vroeg voorbeeld van het eclecticisme in Amsterdam, en wordt bekroond met een fronton, waarin een zandstenen gevleugelde ossenkop is aangebracht. De ossenkop is het embleem van Arti en symbool van de evangelist Lucas, patroonheilige van de schilderkunst.

Arti was de eerste vereniging in Nederland waarin beeldende kunstenaars het voor het zeggen hadden. Het statige gebouw weerspiegelt de verbetering van de status van kunstenaars in de 19e eeuw.

Hal Arti

In 1893/94 werd de indeling van het gebouw gewijzigd onder leiding van H.P. Berlage en A.C. Bleys. De sociëteit op de begane grond dateert uit die tijd, de in zeventiende eeuwse stijl uitgevoerde schouw is een ontwerp van Bleys. Het in vakken verdeelde houtenplafond is met ornamenten beschilderd. Het trappenhuis en de hal zijn grotendeels ontworpen door Berlage, evenals het gevarieerde meubilair in de sociëteit, dat tot op de dag van vandaag dagelijks gebruikt wordt. Het baldakijn-achtige houten plafond in hettrappenhuis is in gedecoreerde vakken verdeeld.

De hoofdingang werd naar het Spui verplaatst en pas bij de verbouwing in 1962/64 kwam de hoofdingang weer aan het Rokin. Sindsdien is het aanzicht van Arti tot op heden niet veranderd.

 

Visie Arti et Amicitiae

Vereniging van beeldend kunstenaars
Maatschappij Arti et Amicitiae
Onafhankelijke aanjager in het kunstenveld van Amsterdam.

Identiteit
Arti is van en voor kunstenaars – de oudste vereniging in Nederland waar beeldende kunstenaars het voor het zeggen hebben. Arti staat voor eenheid in verscheidenheid. We omarmen de vruchtbare tegenstellingen die bij onze identiteit als generatie- en mediumoverstijgend platform horen. Arti schakelt traditie aan experiment, lokaal aan kosmopolitisch en het inclusieve aan het exclusieve. Nieuwsgierigheid, vriendschap en verbinding zijn leidend. Arti is een even vitale als stabiele factor in een instabiele (kunst)wereld.

Kunst
Arti neemt het voortouw met de ontwikkeling van een actueel, experimenteel, spraakmakend tentoonstellingsprogramma. Daarin spelen zowel het lokale als het mondiale een grote rol. Arti is als kunstgemeenschap op zoek naar authentieke kunstenaars die zich bewust zijn van hun wortels en hun identiteit. Kunstenaars die de vrijheid zoeken om hun eigen context te scheppen en hun eigen koers uit te zetten.
Arti streeft naar diversiteit op meerdere fronten: de herkomst van de exposerende kunstenaars, de multidisciplinaire aanpak van exposities en de variëteit aan contexten waarbinnen kunst tot stand komt.

Ontmoeting
De sociëteit is de ontmoetingsruimte voor activiteiten, tentoonstellingen en feesten. Een warme, gastvrije plek met een goede en betaalbare keuken voor lunch en diner. Ideaal voor overleg, discussie en filosofische verdieping met betrekking tot kunst in de breedste zin van het woord.

Belangenbehartiging
Arti streeft ernaar als belangenbehartiger voor kunstenaars op te treden. Bijvoorbeeld door zich in het politieke debat over de rol van kunst in de samenleving te mengen, leden met verschillende expertises aan elkaar te koppelen, een spreekuur te houden voor vragen over de beroepspraktijk, leden op weg te helpen met subsidieaanvragen en contacten onderling te bevorderen. Arti werkt graag samen met collega-kunstinstellingen en kunstopleidingen van uiteenlopende aard.

Monument
Arti en haar fascinerende geschiedenis zijn nauw verbonden met het monumentale gebouw aan het Rokin. We hechten als onafhankelijk kunstplatform groot belang aan onze zichtbaarheid en centrale locatie in het hart van Amsterdam en investeren graag in het toekomstbestendig maken van het karakteristieke pand.

 

Commissies en bestuur

Organisatie

Bij Arti zijn ongeveer 30 mensen in dienst (15 fte), waarvan de helft in de horeca werkzaam is. Van het secretariaat, tot de coördinatie van de tentoonstellingen en van het beheer van het gebouw tot de koks en de sociëteitsmanager, allemaal staan ze onder leiding van de zakelijk leider. Daarnaast zijn er zo’n vijftig vrijwilligers actief in de Beoordelingscommissie, de Programma Commissie, de Sociëteitscommissie, de Commissie van Bijstand, de Financiële Commissie, ’s avonds als deurwacht en, natuurlijk, in het bestuur.

Arti is een relatief complexe non-profit organisatie. Het bestuur is onder andere belast met financiën, beheer van het gebouw, de sociëteit, onderhoud, ondersteuning tentoonstellingsbeleid, PR, personeels- en vrijwilligerszaken. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf en ten hoogste zeven kunstenaars. Om de nodige deskundigheid op bijvoorbeeld financieel gebied te waarborgen kan, sinds de statutenwijziging in 1994, ook een kunstlievend lid een bestuursfunctie vervullen. De leden van het bestuur worden voor een periode van vier jaar verkozen tijdens een Algemene Leden Vergadering (ALV).

Jaarlijks worden ten minste twee Algeme­ne Ledenvergaderingen bijeen geroepen. Hier wordt door het bestuur, onder overleg­ging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording afgelegd over het in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid. Tevens wordt dan het verslag van de Financiële Commissie behandeld. Verder legt het bestuur het uitgestippel­de beleid aan de vergadering voor ter goedkeuring en wordt de begroting voor het komende jaar behandeld. Zowel het bestuur, als de Programma Commissie, de Beoordelingscommissie, de Financi­ële Commissie en de Sociëteitscommissie worden gekozen door de Algemene Ledenvergade­ring. Alle commissies moeten verantwoording afleggen in de ALV.

 

Bestuur

Het bestuur van Arti bestaat, conform de statuten, uit minimaal 5 en maximaal 11 personen. De meerderheid van het bestuur bestaat uit leden kunstenaars. De voorzitter is eveneens lid kunstenaar.

Arti is een relatief complexe, non-profit organisatie waarvan de bevordering van beeldende kunst het kerndoel is. Het bestuur is belast met financiën, beheer van het gebouw, de sociëteit, onderhoud, ondersteuning tentoonstellingsbeleid, PR, personeels- en vrijwilligerszaken, enzovoort. Kennis van de zakelijke kanten van een organisatie is daarom noodzakelijk. Deze kennis is gewoonlijk vaker aanwezig bij kunstlievende leden dan bij leden kunstenaars. Dit bestuurlijk nadeel van leden kunstenaars binnen het bestuur wordt gecompenseerd door de regel dat zij de meerderheid van het bestuur vormen en dat de voorzitter van het bestuur altijd een lid kunstenaar is. Het bestuur van Arti et Amicitiae krijgt geen vergoeding voor haar werkzaamheden en werkt dus onbezoldigd.

Voorzitter                                                  Jeroen Werner
Penningmeester                                        Louis van Beurden
Bestuurslid                                               Arthur Wolf Stokvis
Secretaris                                                  Frans Franciscus
Bestuurslid                                               Marjoca de Greef
Bestuurslid                                               Edith Gommers

 

Het bestuur kunt u bereiken via het verenigingssecretariaat door een mail te sturen naar
Adrienne Winthagen via adrienne@arti.nl

Programma Commissie (PC)

Meer dan de helft van alle tentoonstellingen in Arti wordt geprogrammeerd door de Programma Commissie. De PC werkt op basis van een gemeenschappelijke visie teneinde Arti in de kunstwereld herkenbaar en relevant te houden. Die visie is constant in ontwikkeling en kent momenteel voor Arti representatieve elementen als intergenerationeel, cross-over, laboratoriumfunctie en internationale uitwisseling.
Bij de PC komen tentoonstellingsvoorstellen binnen van kunstenaars en curatoren uit binnen- en buitenland. Indieners en deelnemers hoeven geen lid van Arti te zijn. Daarnaast kan de PC iemand uitnodigen om een tentoonstelling in te richten en kan de PC zelf projecten initiëren. Maximaal zeven leden kunstenaars hebben zitting in de PC. Zij worden kandidaat gesteld en voor een duur van 4 jaar verkozen tijdens de ALV.

Leden Programmacommissie: Radek Vana, Selby Gildemacher (voorzitter), Dorien de Wit, Emily Kocken, Krien Clevis en Marieke Coppens.
Contact programmacommissie via Marjo Boeijen, marjo@arti.nl

Visie van de PC 2016:

Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae biedt kunstenaars en curatoren een platform door haar tentoonstellingszalen ter beschikking te stellen voor eigentijdse kunsttentoonstellingen en kunstmanifestaties. Leden en niet-leden kunnen hiervoor voorstellen indienen via het aanmeldformulier op de website van Arti.
De Programma Commissie (PC) die de voorstellen beoordeelt bestaat uit kunstenaarsleden van Arti. De PC geeft voorrang aan goed doordachte voorstellen waarin cross-overs plaatsvinden tussen verschillende disciplines. De PC wil de tentoonstellingszalen laten fungeren als laboratorium en ruimte bieden aan het experiment. Ze gaat hiervoor samenwerkingen en uitwisselingen aan met andere kunstenaarsinitiatieven zoals het Eddie the Eagle Museum en Lost Painters, waarbij gezocht wordt naar verbindingen tussen oudere en jonge kunstenaars.
De PC initieert bovendien zelf regelmatig tentoonstellingen zoals Museumnacht. Bovendien werkt ze samen met organisaties als de IDFA, de Buning Brongers Prijzen, StartPoint Prize en FLAM ( Forum of Live Art Amsterdam)
In de tentoonstellingszalen van Arti worden naast de activiteiten van de PC, ieder jaar vaste exposities georganiseerd door de Beoordelingscommissie van Arti, zoals de Salon en de Nieuwe Ledententoonstelling.

Beoordelings Commissie

De Beoordelings Commissie (BC) is verantwoordelijk voor de ballotage van kunstenaarsleden en de organisatie van een aantal evenementen. Kunstenaars kunnen via ballotage in aanmerking komen voor het kunstenaarslidmaatschap. Bij de ballotage wordt rekening gehouden met kwaliteit, samenhang en ontwikkeling in het werk, stellingname en eigenzinnigheid, integriteit en inzicht in het eigen werk, plaats van het werk in verhouding tot de hedendaagse kunst, professionaliteit (in presentatie en CV).

Tot slot wordt rekening gehouden met het belang voor Arti van het lidmaatschap van de betreffende kunstenaar. Behalve beeldend kunstenaars kunnen ook niet-beeldend kunstenaars in aanmerking komen voor het kunstenaarslidmaatschap, mits zij in hun werk samenwerkingsverbanden aangaan met beeldend kunstenaars. De aanvragen worden getoetst op de volgende toelatingscriteria:
– beroepspraktijk – recent CV
– kunstopleiding
– kwaliteit van het werk
– aanwinst voor de diversiteit van de kunstenaarsvereniging Arti.

Ook is de BC curator van tentoonstellingen van werk van kunstenaarsleden. Het betreft de jaarlijkse Nieuwe Leden tentoonstelling en de Salon, waarvoor alle kunstenaarsleden werk kunnen inleveren. De beoordeling en de regeling van de toelating van kunstwerken van kunstenaarsleden ter expositie in Arti ligt in handen van de BC.
De BC bestaat uit minimaal vijf leden die tijdens een ALV worden gekozen voor een periode van vier jaar.
Leden Beoordelingscommissie: Roland Berning, Bülent Evren (voorzitter), Marieke van Diemen, Frank Lenferink en Bart Scheerder

De sociëteitscommissie (SC)

De organisatie van diverse culturele evenementen en activiteiten die plaatsvinden in de sociëteit is in handen van de Sociëteitscommissie.  De commissieleden worden benoemd tijdens de ALV voor een duur van twee jaar en bestaat uit ten hoogste zes personen (zowel leden kunstenaars, als kunstlievende leden), paritair samengesteld.

Leden sociëteitscommissie: Renée Hartog (voorzitter), Sander Stada (audiovisueel), Fredie Beckmans (performance poëzie), Nella Montfoort (teken interventies), Wilma Laarakker & Marina van der Kooi (De kunstenaar uitgelicht)

De Financiële Commissie

Deze heeft tot taak een periodieke controle uit te oefenen op de financiële verslaggeving, het beheer van het vermogen en de wijze waarop de geldmid­delen worden beheerd. De commissie kan het bestuur adviseren en heeft regelmatig rechtstreeks overleg met het bestuur; het bestuur blijft echter vrij in haar beleid. In de ALV brengt de FC verslag uit over haar werkzaamheden en bevin­dingen.
De leden van de commissie worden benoemd voor een periode van vier jaar door de ALV. De commissie bestaat uit minimaal drie leden kunstenaars en zal worden aangevuld door de commissie zelf met twee kunstlievende leden.

Als u iets wilt betekenen voor de vereniging zijn er allerlei manieren om dat te doen. De vereniging heeft u veel te bieden, maar hoopt natuurlijk dat u ook iets wil bieden.
Klik hier voor het Jaarverslag 2021 Arti et Amicitiae

Klik hier voor het Visie stuk Arti et Amicitiae

Medewerkers

Personeel & Organisatie

Kantoor:

Mieke Prinse – algemeen directeur

Adrienne Winthagen – bureaucoördinator – secretariaat en ledenadministratie

Jacqueline Groenhuijzen – administratie en personeelszaken

Claartje Kortbeek – coördinator tentoonstellingen zalen en sociëteit (ad interim)

Marjo Boeijen – coördinator tentoonstellingen zalen en sociëteit

Mirjam Taverdin – PR en communicatie

Rosa Marie Mulder – archivaris en collectiebeheerder

Gebouwen:

Oscar Klok – techniek en baliebeheer

Jeroen Evers – weekend conciërge

Wil van Dam – interieurverzorgster

Sociëteit:

Hannah Oul-Hadj – manager sociëteitsevenementen

Kaj Kraaij – bedrijfsleider

Pjotr Veer – barmedewerker

Marlies Koeman – barmedewerker

Meindert Burger – barmedewerker

Keuken:

Bert Ham – Chef kok

Albert Agyemang – kok

Herman Chevrolet – kok

 

Statuten Vereniging

Bij de oprichting van Arti et Amicitiae in 1839 was de eerste zorg het opstellen van een reglement, waarvoor op dat moment geen precedent aanwezig was. De structuur waar uiteindelijk voor gekozen wordt geldt in grote lijnen nog steeds. Doel was het bevorderen van de beeldende kunst in het algemeen, het motto kunst en vriendschap, dat vertaald werd in het in het Latijn, een veel voorkomend gebruik in de 19e eeuw.

De statuten van Maatschappij Arti et Amicitiae vormen de grondslag van de vereniging. In de loop der tijd zijn de statuten regelmatig aangepast, de laatste wijziging dateert van voorjaar 2005 en betrof het afschaffen van de eis dat een kunstenaar die lid wil worden van Arti moet worden voorgedragen door twee andere leden kunstenaars. Nieuwe leden ontvangen de statuten bij het ingaan van hun lidmaatschap.

* Statuten Arti et Amicitiae (PDF, 192 KB)

Huishoudelijk reglement Arti et Amicitiae (PDF, 64 KB)

Affiliaties

Affiliaties

Arti is met de volgende kunstenaarsverenigingen geaffilieerd:

Pulchri Studio

Pulchri Studio
Lange Voorhout 15
2514 EA Den Haag
070 346 17 35
www.pulchri.nl

The Arts Club

The Arts Club
40 Dover Street
London W1S 4NP
(0044) 20 7499 8581
www.theartsclub.co.uk

Salmagundi Club

Salmagundi Club
47 Fifth Avenue
New York, NY 10003
(001) 212 7740
www.salmagundi.org

The Arts Club of Chicago

The Arts Club of Chicago
201 East Ontario Street
Chicago, IL 60611
(001) 312.787.3997
www.artsclubchicago.org

 

The Union Club
50 Greek Street, W1D 4EQ
Soho, London
membership@unionclub.co.uk

 

Arti leden zijn op vertoon van de Arti lidmaatschapskaart welkom bij besloten kunstenaarsverenigingen waarmee Arti geaffilieerd is.

 

Archief­onderzoek

Maatschappij Arti et Amicitiae heeft een archief aangaande de geschiedenis van de
Vereniging en haar leden. Het archief bestaat uit onder andere
jaarverslagen, notulen, losse stukken, ledenlijsten en tentoonstellingscatalogi. Daarnaast bezit Arti een bescheiden, maar bijzondere kunstcollectie van haar leden met de focus op midden 19e en vroeg 20ste eeuw. Het archief en collectie van Arti is beperkt en alleen op afspraak toegankelijk.
Uw verzoek en motivatie voor het onderzoek  met een korte uitleg kunt u richten onze archivaris Rosa Mulder via rosa@arti.nl