Articula zoekt versterking

Articula, het ledenmagazine van Arti, kan versterking gebruiken, zeker nu onze steun en toeverlaat Peter van Hugten overleden is.
Wij willen graag in contact komen met Artileden, kunstenaars zowel als kunstlievende leden, die hun steentje willen bijdragen.

We hebben behoefte aan versterking op drie gebieden:

  • Het schrijven van artikelen of columns en het maken van interviews
  • Het maken van foto’s
  • Het illustreren van bijdragen

Artileden met een goed geslepen pen, een fijn penseel of een fotografisch oog zijn zeer welkom om de redactie te versterken of om incidenteel medewerking aan Articula te verlenen. Het gaat hier om ongehonoreerd vrijwilligerswerk!

Wie interesse heeft, kan nadere informatie krijgen bij Camiel Hamans, hamans@telfort.nl
Belangstellenden kunnen zich ook rechtstreeks bij hem melden.