Nieuws

Articula 4 is uit

1 maart 2017

Berlage, Babeth VanLoo, Arjen Lancel en Johanne Somers in één nummer.

Articula 4 (maart 2017) is uit.

Articula, het medium van en voor Arti-leden valt weer in de digitale brievenbus. Met interviews met Artibestuurderen Babeth VanLoo en Hans Kuijper, met een portret van Arjen Lancel, een van de leden achter de zeer succesvolle Museumnachten van Arti, en met de introductie van de nieuwe zakelijke leider Johanna Somers.

Daarnaast een verhaal over het eerste Eeuwfeest van Arti in 1939, een gesprek met Maurice Christo van Meijel die binnenkort exposeert in Rokin 114 en de oplossing van de vraag wie is toch die Hendrik W. Jansen van wie een Gezicht op Wittenburg zo prominent naast onze Breitner hangt. Bovendien laat Articula u meegenieten van de Portfolio-Fotografenavonden en daagt u uit de Berlagestoelen in de sociëteit aan een ander onderzoek te onderwerpen.
Dit en nog veel meer in Articula 4

De Nieuwe, kunstmagazine van Arti

24 januari 2017

De Nieuwe nummer 36 is uit! Met een keur aan beroemde en minder beroemde kunstenaars en schrijvers. Met als thema: het fysieke lichaam. Dat is natuurlijk een pleonasme. Maar dat mag de pret niet drukken. Kunstenaarsvereniging is ook een lichaam en misschien wel veel meer dan een lichaam. Klik hier  De Nieuwe 36

Johanna Somers nieuwe zakelijk leider Arti et Amicitiae

12 januari 2017

De complexe structuur van de vereniging Arti et Amicitiae vraagt om een zakelijk leider met gevoel voor menselijke verhoudingen en met een scherp en nuchter instinct.
Een spil die, samen met het bestuur, de commissies, het personeel en de leden werkt
aan een toekomst van de vereniging waarin visie, samenwerking en daadkracht vooropstaan.
Arti et Amicitiae gaat een periode van verandering tegemoet;
Johanna Somers zal, gedragen door de vereniging, met flair en moed de zakelijk leiding op zich nemen.

Johanna Somers is een geboren en getogen Amsterdamse.
Na het gymnasium is zij opgeleid als klassiek zangeres aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag
en haalde een certificaat cultuurmanagement aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Johanna Somers werkt sinds 2002 als manager in de culturele sector.
Na de zakelijk leiding van een project voor museale rondleidingen in het Vondelpark,
had zij vanaf 2003 de dagelijkse leiding van STIP theaterproducties en voerde daar de zakelijke leiding over de theaterproducties.
Vanaf 2009 is zij directeur van STIP theaterproducties.
Onder haar leiding is STIP opgenomen in het kunstenplan 2017-2020 bij het Fonds Podiumkunsten en Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Per 1 februari wordt Johanna Somers de zakelijk leider van Arti et Amicitiae.

Johanna Somers

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
020-6245134

Achtergrondinformatie: De kunstenaar en zijn collectie.

7 juli 2016

Tentoonstellingen in de Sociëteit, jaarverslag 2015

De tentoonstellingsserie ‘Mijn Collectie’ in de Sociëteit is in 2015 gecontinueerd met de verzameling kunstwerken van Maartje Jaquet. De collectie is even veelzijdig als de kunstenaar, die filmt, tekent, les geeft en internationale projecten start. De rijke en jonge collectie die zich laat ‘lezen’ als een sprookje uit duizend-en-één nacht. Het geheel vertelt een verhaal , waarbinnen elke wand weer een nieuwe verhaal-laag toont en die lijn kan je in de werken doortrekken.

De periode tot de zomersluiting is overbrugd met de verzameling teksten afkomstig uit het Window Art Project van Edith Rijnja en Harald Schole. Geen kunstwerken aan de wanden, alleen tekst over kunst. Schrijvers, acteurs, kunstenaars, critici geven hun statement over de waarde van kunst. Op de oproep om ook een bijdrage te leveren zijn meer dan vijftig reacties gekomen. Een aantal zijn later gebruikt voor het Window Art Project, met dagelijks meer dan 15.000 passanten.
Het culturele seizoen startte met de tentoonstelling ‘40 kunstenaars zien Van Gogh’, de collectie van Cornel Bierens. Deze collectie als onderdeel van Het Gele Huis, een groot project over Vincent van Gogh, bestond als gedroomd concept en werd in de Sociëteit werkelijkheid. Op de oproep van Cornel Bierens en ondergetekende om deel te nemen kwamen bijna 100 kunstenaars van Zuid-Limburg tot noordelijk Groningen af. Twee levendige bijeenkomsten vormden de aftrap voor de tentoonstelling die door de media en honderden belangstellenden werd opgepikt. De activiteit krijgt een vervolg met een tentoonstelling ‘kijkdozen’ in MOTI, Breda.
Het jaar werd afgerond met de collectie van Petra en Ron Ruisendaal. De werken zijn geconcentreerd rond het oeuvre van Tini van Doornik, de moeder van Petra. Tini van Doornik was één van de eerste vrouwelijke kunstenaar-lid van Arti. De werken geven een indringend tijdsbeeld van Amsterdam en van haar reizen. Aan elk kunstwerk zit wel een anekdote gekoppeld. Omringd door werk van tijdgenoten is haar werk in de huiselijk sfeer van de Sociëteit getoond.

Het werk in de Sociëteit is niet gericht op verkoop. Er is geen galeriehouder aanwezig die een bezoeker opvangt. Er is wel sprake van belangstelling van potentiële kopers. Om dit aan te wakkeren heeft onder andere Cornel Bierens verschillende rondleidingen verzorgd en is in samenwerking met de sociëteitscommissie een lezing over Van Gogh gegeven.
Het doet ondergetekende en de collectioneurs een genoegen dat de tentoonstellingen in de Sociëteit als volwaardige activiteit worden meegenomen in de publiciteit van Arti. De collectioneur koopt soms nieuw werk aan om de verzameling als geheel beter te kunnen presenteren, laat werk restaureren, inlijsten en pakt alles zorgvuldig in voor transport. Alles bij elkaar opgeteld zijn het vaak kostbare tentoonstellingen.

Harald Schole, beeldend kunstenaar, onafhankelijk curator en adviseur kunstopdrachten

Articula

23 februari 2016

Articula

Het eerste nummer van Articula, het nieuwe online magazine voor en door Artileden, is uit! Met verenigingsnieuws, korte interviews, recensies en artikelen, een tentoonstellingsagenda met werk van Arti-leden, oproepen, kleine annonces (gratis) en betaalde advertenties. De redactie bestaat uit Simon Barteling, Edu Braat en Camiel Hamans, Tia Lucker, en Wim Ruigrok. de opmaak wordt verzorgd door Frans Smit. N.B. wij zoeken nog iemand die de Agenda bij wil gaan houden. Interesse? Meld u aan op articula@arti.nl

Klik hier voor het eerste nummer van Articula