Lid worden

Bij Arti zijn ruim 500 scheppende kunstenaars en ruim 600 kunstlievende leden aangesloten, en dit aantal groeit nog altijd. Arti is een besloten club en kunstenaars kunnen niet zonder meer lid worden. Voor hen geldt ballotage door de beoordelingscommissie. Gedurende het hele kalenderjaar is het mogelijk een aanvraag voor lidmaatschap in te dienen; de ballotage geschiedt enkele malen per jaar, afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Kunstminnaars, mensen werkzaam in de kunsten en ook uitvoerende kunstenaars die geen ballotage wensen kunnen zich aanmelden als kunstlievend lid. Voor een aanvraag tot een kunstlievend-lidmaatschap is de voordracht nodig van twee leden, waaronder ten minste één kunstenaarslid.

Er zijn dus twee soorten leden: beeldend kunstenaarsleden en kunstlievende leden. Daarnaast zijn er nog verschillende soorten tijdelijke lidmaatschappen.

Alle leden van Arti worden uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Als lid mag je drie introducees per bezoek meenemen naar Arti. Huisgenoten van leden mogen een onbeperkt aantal keren mee, andere relaties mogen maximaal één keer per maand mee naar Arti. De toegang tot evenementen en tentoonstellingen in Arti is voor leden gratis
(uitzonderingen zijn mogelijk).
Kunstenaarsleden hebben verder nog stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering, en de mogelijkheid plaats te nemen in de verschillende commissies en het bestuur.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 december schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

Hieronder vind je een overzicht van de verschillende lidmaatschappen en aanmeldprocedures. Het digitaal aanleveren van aanmeldingsformulieren en verdere informatie verdient de voorkeur boven verzending per post.

 

Kunstenaars-lidmaatschap

Ben je professioneel beeldend kunstenaar? Dan kun je je aanmelden voor het kunstenaarslidmaatschap van Arti. Enkele malen per jaar reserveert Arti de tentoonstellingszalen voor haar leden. De Salon vormt een jaarlijks hoogtepunt waarbij elk lid een werk kan presenteren. Elk jaar is er ook de ‘Nieuwe Leden’ tentoonstelling, waarbij nieuwe leden zich via hun werk kunnen voorstellen aan de vereniging en het publiek.

Kunstenaarsleden hebben verder nog stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering, en de mogelijkheid plaats te nemen in de verschillende commissies en het bestuur. 

Aanmeldingsprocedure:

Voor het aanvragen van het lidmaatschap dien je het digitale aanmeldingsformulier kunstenaarslidmaatschap in te vullen en op te sturen. Om je werk en je activiteiten binnen het beroepsveld goed te kunnen beoordelen vraagt de beoordelingscommissie je naast dit aanmeldingsformulier ook vijf tot tien afbeeldingen of ander representatief materiaal digitaal toe te sturen, vergezeld van een cv en een motivatie. Nadat Arti alle gegevens heeft ontvangen ontvang je, afhankelijk van de planning maar binnen afzienbare tijd, een uitnodiging voor de eerstvolgende ballotageronde. De beoordelingscommissie neemt de interesse in het lidmaatschap van Arti van de aanvrager met de meeste zorgvuldigheid en deskundigheid in behandeling, en weegt daarbij onder andere de volgende criteria in onderlinge samenhang af: de kwaliteit van de beroepspraktijk van de aanvrager, samenhang en ontwikkeling in het werk, stellingname en eigenzinnigheid, integriteit en inzicht in het eigen werk, de plaats van het werk in verhouding tot de hedendaagse kunst, professionaliteit (in presentatie en cv), en het belang voor Arti van het lidmaatschap van de betreffende kunstenaar, dat wil zeggen in hoeverre de kunstenaar kan bijdragen aan de diversiteit van de vereniging.

Een complete aanmelding bestaat uit:

  • Een ingevuld aanmeldingsformulier
  • Vijf à tien beelden van uw werk dan wel ander representatief materiaal
  • Een up-to-date cv met portretfoto
  • Een korte motivatiebrief

Indien een aanvraag tot lidmaatschap positief is beoordeeld en kan worden gehonoreerd, moet de kunstenaar volgens bepalingen in de statuten gedurende een periode van twee maanden ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van een aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en in de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap. Bij uitblijven van bezwaren ben je na twee maanden lid en ontvang je een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

Bij een afwijzing is er geen meerderheid van positieve stemmen behaald binnen de beoordelingscommissie. Er wordt verder niet gecorrespondeerd over de reden van afwijzing. 

Contributie
De contributie voor leden kunstenaars bedraagt € 146,- voor een heel jaar.
Ben je jonger dan 30 jaar? Dan betaal je de helft, dus € 73,-.
Ben je 50 jaar lid? Dan krijg je vanaf dat moment je lidmaatschap cadeau.
Het eenmalige inschrijfgeld is € 25,-. Het is mogelijk om de contributie via 
automatische incasso af te laten schrijven.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 december schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

Weduwen- en Wezenfonds, WWF
Een klein deel van de jaarlijkse contributie van het kunstenaarslidmaatschap wordt afgedragen aan het Weduwen- en Wezenfonds, opgericht ter ondersteuning van leden in financiële nood. Zie http://stichtingwwfonds.nl.

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134