Lid worden

Leden worden door Arti uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag u maximaal drie personen introduceren.
Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld, dan wordt de opzegging het jaar daarna geëffectueerd.

Er zijn twee soorten leden: beeldend kunstenaarsleden en kunstlievende leden (categorie B, C of D).

Om kunstenaarslid te worden moet men geballoteerd worden.

Daarnaast zijn er nog de verschillende soorten introducés en tijdelijke lidmaatschappen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende procedures. Het digitaal aanleveren van aanmeldingsformulieren verdient de voorkeur.

Kunstenaars Lidmaatschap

Kunstenaars leden hebben stemrecht tijdens de Algemene Leden Vergadering. Ook hebben zij de mogelijkheid plaats te nemen in de verschillende commissies en het bestuur. Enkele malen per jaar reserveert Arti de tentoonstellingszalen voor haar leden. De Salon vormt een jaarlijks hoogtepunt waarbij elk lid een werk kan presenteren. Elk jaar is er ook de ‘Nieuwe Leden’ tentoonstelling, waarbij nieuwe leden via hun werk worden voorgesteld aan de vereniging en het publiek.

Aanmeldingsprocedure:

Voor het aanvragen van het lidmaatschap dient het aanmeldingsformulier kunstenaarslidmaatschap te worden ingevuld. Dan wordt u uitgenodigd voor de ballotage. Voor kunstenaars die niet in de gelegenheid zijn gegevens digitaal aan te leveren organiseert de beoordelingscommissie een aparte bijeenkomst. Alle soorten scheppende kunstenaars kunnen lid worden; dat geldt tegenwoordig ook voor dichters, schrijvers en regisseurs.

Bij de ballotage wordt rekening gehouden met kwaliteit, samenhang en ontwikkeling in het werk, stellingname en eigenzinnigheid, integriteit en inzicht in het eigen werk, plaats van het werk in verhouding tot de hedendaagse kunst, professionaliteit (in presentatie en CV).

Tot slot wordt rekening gehouden met het belang voor Arti van het lidmaatschap van de betreffende kunstenaar. Behalve beeldend kunstenaars kunnen ook niet-beeldend kunstenaars (categorie C) in aanmerking komen voor het kunstenaarslidmaatschap, mits zij in hun werk samenwerkingsverbanden aangaan met beeldend kunstenaars en / of beeldende kunst. De aanvragen worden getoetst op de volgende toelatingscriteria:
– beroepspraktijk met recent CV
– kunstopleiding
– kwaliteit van het werk
– aanwinst voor de diversiteit van de kunstenaarsvereniging Arti.

Als uw werk is beoordeeld en de aanvraag tot lidmaatschap is gehonoreerd moet u volgens bepalingen in de statuten gedurende een periode van twee maanden ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van het aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden schriftelijk bezwaar maken tegen uw aanstaand lidmaatschap. Zonder bezwaren bent u na twee maanden lid en ontvangt u een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

Contributie: De contributie voor leden kunstenaars bedraagt € 125,-  voor een heel jaar. Het eenmalige inschrijfgeld voor nieuwe leden is € 5,-. Klik hier voor het aanmeldingsformulier kunstenaarslidmaatschap

Permanent Introducé (PI):
Arti biedt haar leden de mogelijkheid een permanent introducéschap aan te vragen voor een partner/huisgenoot. Dit is bedoeld om te voorkomen dat in één huishouden tweemaal contributie moet worden betaald. Met een eigen Arti-pas heeft de PI toegang tot de sociëteit, maar niet de mogelijkheid tot introductie van derden of het openen van een rekening. Het Arti-lid blijft verantwoordelijk voor zijn/haar introducé. Het Permanent Introducéschap moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden en kost € 62,50,-

Voor informatie over bedrijfslidmaatschappen klik op Bedrijfslidmaatschap
Voor al uw andere vragen kunt u contact opnemen met Eveline van Schie, eveline@arti.nl

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134