Kunstlievend lid

Kunstlievend Lidmaatschap (categorie A, B, C of D)

Bent u kunstminnaar, werkzaam in de kunsten, uitvoerend kunstenaar op een ander gebied dan de beeldende kunsten, of uitvoerend beeldend kunstenaar maar wenst u geen ballotage? Dan kunt u zich aanmelden als kunstlievend lid. Voor dit lidmaatschap geldt geen ballotage; u heeft slechts de voordracht nodig van twee Arti-leden, waaronder ten minste één lid-kunstenaar. Verder bepalen de statuten dat u na aanmelding gedurende een periode van twee maanden moet ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van een aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en in de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap. Zonder bezwaren bent u na twee maanden lid en ontvangt u een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

Kunstlievende leden van Arti worden uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag een lid maximaal drie personen introduceren. Kunstlievende leden kunnen de Algemene Leden Vergadering bijwonen, maar hebben hierin geen stemrecht. Ze hebben de mogelijkheid om plaats te nemen in de Sociëteitscommissie, de Financiële Commissie of het Bestuur.

Aanmeldingsprocedure

Om u aan te melden voor een kunstlievend lidmaatschap dient u het Aanmeldingsformulier kunstlievend lid in te vullen. Daarbij is vereist dat uw twee voorstellers, Arti-leden waaronder ten minste één lid kunstenaar, de aanmelding ook ondertekenen.


Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

Het kunstlievend lidmaatschap kent vier verschillende categorieën met elk hun eigen (reductie)jaartarief:

 

A. Kunstminnende mensen, zij die kunst en cultuur een warm hart toedragen. De contributie bedraagt € 375,-.

B. Wie professioneel werkzaam is als tussenpersoon tussen kunst, kunstenaar en publiek (bijv. kunstcritici, kunsthistorici, galeriehouders) betaalt € 268,-.

C. Professionele scheppende en uitvoerende kunstenaars op alle terreinen van de cultuur zoals literatoren, componisten, musici, architecten en vormgevers, acteurs, dansers, film- en theaterregisseurs, betalen € 187,-. Ook professioneel beeldend kunstenaars die niet geballoteerd willen worden, kunnen in deze categorie kunstlievend lid worden.

D. Kunstlievende leden die in het buitenland zijn gevestigd betalen € 187,-.

 

Het éénmalig inschrijfgeld voor nieuwe kunstlievende leden van alle categorieën bedraagt € 50,-. U zal de mogelijkheid geboden worden de contributie per automatische incasso te laten geschieden.

Een complete aanmelding voor het kunstlievend lidmaatschap bestaat uit:

 

Aspirant kunstlievend lidmaatschap

Wilt u kennismaken met Arti en Arti laten kennismaken met u dan is het mogelijk om voor
€ 50,- een aspirant kunstlievend lidmaatschap aan te vragen met het Aspirant lidmaatschapsformulier.U bent dan voor een periode van drie maanden in de gelegenheid de sociëteit te bezoeken en mensen te leren kennen. Na de drie kennismakingsmaanden bestaat uiteraard de mogelijkheid om het aspirant-lidmaatschap om te zetten in een definitief kunstlievend lidmaatschap. Voor wie besluit definitief lid te worden vervallen de eenmalige inschrijfkosten.

Aspirant lidmaatschapsformulier

 

Permanent Introducé (PI)

Arti biedt haar leden de mogelijkheid een permanent introducéschap aan te vragen voor een partner/huisgenoot. Dit is bedoeld om te voorkomen dat in één huishouden tweemaal contributie moet worden betaald. Met een eigen Arti-pas heeft de PI toegang tot de sociëteit, maar niet de mogelijkheid tot introductie van derden of het openen van een rekening. Het primaire Arti-lid blijft verantwoordelijk voor zijn/haar introducé. Het Permanent Introducéschap moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden en kost € 62,50,-

Aanvraagformulier Permanent Introducéschap

 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Eveline van Schie, eveline@arti.nl

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134