Kunstlievend lid

Kunstlievend Lidmaatschap (categorie A, B, C of D)

Bent u kunstminnaar, werkzaam in de kunsten, uitvoerend kunstenaar op een ander gebied dan de beeldende kunsten, of uitvoerend beeldend kunstenaar maar wenst u geen ballotage? Dan kunt u zich aanmelden als kunstlievend lid. Voor dit lidmaatschap geldt geen ballotage; u heeft slechts de voordracht nodig van twee Arti-leden, waaronder ten minste één lid-kunstenaar. Verder bepalen de statuten dat u na aanmelding gedurende een periode van twee maanden moet ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van een aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en in de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap. Bij uitblijven van bezwaren bent u na twee maanden lid en ontvangt u een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

Kunstlievende leden van Arti worden uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag een lid maximaal drie personen introduceren. Kunstlievende leden kunnen de Algemene Leden Vergadering bijwonen, maar hebben hierin geen stemrecht. Ze hebben de mogelijkheid om plaats te nemen in de Sociëteitscommissie, de Financiële Commissie of het Bestuur.

Aanmeldingsprocedure

Om u aan te melden voor een kunstlievend lidmaatschap dient u het Aanmeldingsformulier kunstlievend lid in te vullen. Daarbij is vereist dat uw twee voorstellers, Arti-leden waaronder ten minste één lid-kunstenaar, de aanmelding ook ondertekenen.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

Het kunstlievend lidmaatschap kent vier verschillende categorieën met elk hun eigen (reductie)jaartarief:

 

A. Kunstminnende mensen, zij die kunst en cultuur een warm hart toedragen. De contributie bedraagt € 413,50.

B. Zij die professioneel werkzaam zijn als tussenpersoon tussen kunst, kunstenaar en publiek (bijv. kunstcritici, kunsthistorici, galeriehouders) betalen € 295,-.

C. Professionele scheppende en uitvoerende kunstenaars op alle terreinen van de cultuur zoals literatoren, componisten, musici, architecten en vormgevers, acteurs, dansers, film- en theaterregisseurs, betalen € 206,-. Ook professioneel beeldend kunstenaars die niet geballoteerd willen worden, kunnen in deze categorie kunstlievend lid worden.

D. Kunstlievende leden die in het buitenland zijn gevestigd betalen € 206,-.

 

Het éénmalig inschrijfgeld voor nieuwe kunstlievende leden van alle categorieën bedraagt € 50,-. U zal de mogelijkheid geboden worden de contributie per automatische incasso te laten geschieden.

Een complete aanmelding voor het kunstlievend lidmaatschap bestaat uit:

 

Aspirant kunstlievend lidmaatschap

Wilt u kennismaken met Arti en Arti laten kennismaken met u dan is het mogelijk om voor € 50,- een aspirant kunstlievend lidmaatschap aan te vragen met het Aspirant lidmaatschapsformulier. een lidmaatschap gaat in per eerste van de maand en u bent dan voor een periode van drie maanden in de gelegenheid de sociëteit te bezoeken en mensen te leren kennen. Na de drie kennismakingsmaanden bestaat uiteraard de mogelijkheid om het aspirant-lidmaatschap om te zetten in een definitief kunstlievend lidmaatschap. U heeft hier dan nog altijd de voordracht van twee Arti-leden, onder wie ten minste één lid-kunstenaar, voor nodig. Voor wie besluit definitief lid te worden vervallen de eenmalige inschrijfkosten.

Aspirant lidmaatschapsformulier

 

Permanente Introducé (PI)

Arti biedt haar leden de mogelijkheid een permanent introducéschap aan te vragen voor zijn/haar partner en/of huisgenoot. Met een eigen Arti-pas heeft de PI gratis toegang tot de tentoonstellingen en toegang tot de sociëteit, maar niet de mogelijkheid tot introductie van derden of het openen van een rekening. Ook kan een PI geen vrijwilligersdiensten vervullen, deelnemen in het Arti-koor of deel uitmaken van een commissie. Verder blijft het primaire Arti-lid verantwoordelijk voor zijn/haar introducé.

Het PI-lidmaatschap kost € 69,- per kalenderjaar en wordt, net als een gewoon lidmaatschap, ieder jaar automatisch verlengd. Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan. Opzeggen dient altijd schriftelijk vóór 1 november van het jaar te geschieden.

Met het ondertekenen van het aanvraagformulier verklaart u dat u een duurzame relatie heeft met uw Permanente Introducé.

Aanvraagformulier Permanent Introducéschap.doc

 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met Adrienne Winthagen, adrienne@arti.nl

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134