Kunstlievend lid

KUNSTLIEVEND LIDMAATSCHAP
Ben je kunstminnaar, werkzaam in de kunsten, uitvoerend kunstenaar op een ander gebied dan de beeldende kunsten, of uitvoerend beeldend kunstenaar maar wens je geen ballotage? Dan kun je je aanmelden als kunstlievend lid. Voor dit lidmaatschap geldt geen ballotage; je hebt slechts de voordracht nodig van twee Arti-leden, waaronder ten minste één lid-kunstenaar. Verder bepalen de statuten dat je na aanmelding gedurende een periode van twee maanden moet ‘voorhangen’. Voorhangen geschiedt door de naam van een aankomend lid aan te kondigen in de sociëteit en in de Nieuwsbrief. In deze periode kunnen leden bezwaar maken tegen het lidmaatschap. Bij uitblijven van bezwaren ben je na twee maanden lid en ontvang je een ledenpas die toegang verschaft tot de sociëteit en de tentoonstellingen.

Kunstlievende leden van Arti worden uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Als lid mag je drie introducees per bezoek meenemen naar Arti. Huisgenoten van leden mogen een onbeperkt aantal keren mee, andere relaties mogen maximaal één keer per maand mee naar Arti. De toegang tot evenementen en tentoonstellingen in Arti is voor leden gratis
(uitzonderingen zijn mogelijk)

Kunstlievende leden kunnen de Algemene Leden Vergadering bijwonen, maar hebben hierin geen stemrecht. Ze hebben de mogelijkheid om plaats te nemen in de Sociëteitscommissie, de Financiële Commissie of het Bestuur.

AANMELDINGSPROCEDURE
Om je aan te melden voor een kunstlievend lidmaatschap dien je het Aanmeldingsformulier kunstlievend lid. in te vullen. Daarbij is vereist dat je twee voorstellers, Arti-leden waaronder ten minste één lid-kunstenaar, de aanmelding ook ondertekenen.

Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 31 december schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld; de opzegging wordt dan per 1 januari van het volgende jaar geëffectueerd.

CONTRIBUTIETARIEF
– Een standaard lidmaatschap kost € 438,-  per jaar.
– Ben je als professional werkzaam in de kunstsector – bijvoorbeeld als kunsthistoricus, galeriehouder, curator, kunstenaar in een andere discipline dan beeldende kunst – of wil je als professioneel beeldend kunstenaar niet geballoteerd worden – dan betaal je € 292,- per jaar.

Het éénmalig inschrijfgeld voor nieuwe kunstlievende leden bedraagt € 25,-
Je zal de mogelijkheid geboden worden de contributie per automatische incasso te laten geschieden.

Een complete aanmelding voor het kunstlievend lidmaatschap bestaat uit:

Aanmeldingsformulier kunstlievend lid.


ASPIRANT KUNSTLIEVEND LIDMAATSCHAP
Wil je kennismaken met Arti en Arti laten kennismaken met u dan is het mogelijk om voor € 75,- een aspirant kunstlievend lidmaatschap aan te vragen met het Aanmeldingsformulier aspirantlid. een lidmaatschap gaat in per eerste van de maand en je bent dan voor een periode van drie maanden in de gelegenheid de sociëteit te bezoeken en mensen te leren kennen. Na de drie kennismakingsmaanden bestaat uiteraard de mogelijkheid om het aspirant-lidmaatschap om te zetten in een definitief kunstlievend lidmaatschap. Je hebt hier dan nog altijd de voordracht van twee Arti-leden, onder wie ten minste één lid-kunstenaar, voor nodig. Voor wie besluit definitief lid te worden vervallen de eenmalige inschrijfkosten.

Aanmeldingsformulier aspirantlid

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Adrienne Winthagen, adrienne@arti.nl

Arti et Amicitiae
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
tel. 020 – 6245134