Kunstlievend lid

Kunstlievend Lidmaatschap (categorie A, B, C of D)
De kunstlievende leden kunnen de Algemene Leden Vergadering bijwonen, maar hebben geen stemrecht. Ze hebben de mogelijkheid om plaats te nemen in de Sociëteitscommissie, de Financiële Commissie of het Bestuur.

Aanmeldingsprocedure: Om u aan te melden voor een kunstlievend lidmaatschap dient u het Aanmeldingsformulier kunstlievend lid in te vullen. Daarbij is vereist dat twee voorstellers, Arti-leden, waaronder ten minste één lid kunstenaar, de aanmelding ondertekenen. Leden worden door Arti uitgenodigd voor alle door de vereniging georganiseerde activiteiten, ontvangen het kunstblad De Nieuwe, hebben gratis toegang tot de tentoonstellingen en hebben toegang tot de besloten sociëteit. Per bezoek aan de tentoonstellingszalen en de sociëteit mag u maximaal drie personen introduceren.
Het lidmaatschap kan op ieder gewenst moment per eerste van de maand ingaan.
Opzegging van het lidmaatschap moet vóór 1 november schriftelijk aan het secretariaat van de vereniging worden gemeld, dan wordt de opzegging het jaar daarna geëffectueerd.

Aanmeldingsformulier kunstlievend lid

De contributie voor het kunstlievend lidmaatschap bedraagt €375, – per jaar en éenmalig entreekosten van €50,- (A)

Arti kent verschillende reductietarieven ( B t/m D)

B. Wie professioneel werkzaam is als tussenpersoon tussen kunst, kunstenaar en publiek (bijv. kunstcritici, kunsthistorici, galeriehouders) betaalt € 268, 00 voor een heel jaar

C. Professionele scheppende en uitvoerende kunstenaars op alle terreinen van de cultuur zoals literatoren, componisten, musici, architecten en vormgevers, acteurs, dansers, film- en theaterregisseurs, betalen € 187,00 voor een heel jaar. Professioneel beeldend kunstenaars die niet geballoteerd willen worden, kunnen in deze categorie kunstlievend lid worden.

D. Kunstlievende leden die in het buitenland zijn gevestigd betalen € 187,00 voor een heel jaar

Het inschrijfgeld voor nieuwe kunstlievende leden bedraagt €50,-.

Kunstlievend lidmaatschap opzeggen:
schriftelijk ten minste twee maanden voor het nieuwe kalenderjaar. Brieven met poststempel vóór 1 november worden in behandeling genomen.

Aspirant kunstlievend lidmaatschap
Wilt u kennismaken met Arti en Arti laten kennismaken met u dan is het mogelijk om voor
€ 50,00 een aspirant kunstlievend lidmaatschap aan te vragen met het Aspirant lidmaatschapsformulier 2020 .U bent dan drie maanden in de gelegenheid de sociëteit te bezoeken en mensen te leren kennen. Na de drie kennismakingsmaanden bestaat natuurlijk de mogelijkheid om het aspirant-lidmaatschap om te zetten in een definitief kunstlievend lidmaat­schap. Voor wie besluit definitief lid te worden vervallen de eenmalige inschrijfkosten.

Aspirant lidmaatschapsformulier 2020