VERWACHT

What My Hands Know

20 jan 2023
t/m
11 mrt 2023

zalen

Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

Deelnemende kunstenaars: Stéphanie Baechler, Sara Bjarland, Helen Dowling, Alex Farrar, Janina Frye, Ceel Mogami de Haas, Christine Moldrickx, Emmeline de Mooij, Charlotte Eta Mumm, Benjamin Roth, Evita Vasiljeva, Dieke Venema.

De groepstentoonstelling ‘What My Hands Know’ is een project geïnitieerd door
kunstenaars Sara Bjarland en Charlotte Eta Mumm. In een notendop gaat de
tentoonstelling over intuïtie, materialiteit en de/onze? zintuigen, evenals hun productieve
wisselwerking tijdens artistieke werkprocessen. De titel verwijst naar onze interesse in
belichaamde kennis en naar handen als kanaal of vertaler tussen de binnen- en de
buitenwereld. Aansluitend aan de tentoonstelling is er een publieksprogramma dat bestaat uit workshops en een lezing over kunstenaarsboeken.

 

[English]

Participating artists: Stéphanie Baechler, Sara Bjarland, Helen Dowling, Alex Farrar, Janina Frye, Ceel Mogami de Haas, Christine Moldrickx, Emmeline de Mooij, Charlotte Eta Mumm, Benjamin Roth, Evita Vasiljeva, Dieke Venema.

The group exhibition What My Hands Know is a project initiated by artists Sara Bjarland
and Charlotte Eta Mumm. In a nutshell the exhibition is about intuition, materiality and the
senses, as well as their productive interplay during artistic working processes. The title
refers to our interest in embodied knowledge and to hands as a channel or translator
between the inner and the external world. Accompanying the exhibition, there will be a public programme consisting of workshops and a lecture on artist’s books.