zalen

Irene Fortuyn

WE MADE IT

9 sep 2023
t/m
8 okt 2023

zalen

Opening:
vrijdag 8 september 2023 19:00u
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

“Interactie met de wereld bestaat uit handen uitreiken, handen aannemen, samenwerken en luisteren. Dat gebeurt buiten, met elkaar, in de wereld en reikt verder dan de witte kubus en het zelf.”
Irene Fortuyn

DE ARTI OEUVRE PRIJS 2023 IS TOEGEKEND AAN IRENE FORTUYN

De Arti Oeuvreprijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt aan een beeldend kunstenaar wiens oeuvre algemeen erkend, van uitzonderlijke kwaliteit en nog steeds in ontwikkeling is.
Een oeuvre dat getuigt van gedrevenheid, dat meer is dan de som der delen en dat een wezenlijke bijdrage levert aan het kunstenveld in Nederland.

LEES HIER HET JURY RAPPORT

De prijs bestaat uit een cheque en een tentoonstelling in Arti et Amicitiae.
Fortuyns’ tentoonstelling We Made It viert het ‘oeuvre met een missie’ en opent de relevante discussie over samen-werken en het zichtbaar maken van de vaak onzichtbare medemakers van het kunstwerk. We Made It reflecteert met een twaalftal mensen over de werken en projecten van de afgelopen 35 jaar. We Made It slaat op de trom voor het uitlichten van de makers achter de maker.

Uit het juryrapport: “Irene Fortuyns œuvre kenmerkt zich door diepgaand onderzoek, een veelheid aan samenwerkingsvormen en een onbegrensde uitwisseling van ideeën op het grensvlak van kunst, landschap en educatie […] Haar kritische mentaliteit en de frivole, dubbelzinnige en tegelijkertijd grensverleggende beelden en installaties uit haar beginperiode zijn de grondslag voor een uitzonderlijk œuvre dat van grote betekenis is zowel binnen het domein van de kunst als daarbuiten.”

De jury van de Arti Oeuvreprijs 2023 bestaat uit Hans Eijkelboom, Marieke van Diemen, Marjoca de Greef, Dorien de Wit en voorzitter Petra Noordkamp.

Voor meer informatie over Irene Fortuyn zie:
https://irenefortuyn.nl/
https://irenefortuyn.nl/portfolio-posts/hollandse-meesters/
https://www.ketterenco.nl/over-ons