ArtSpace

Ursula Neubauer

Symbiosis - the signature of all things

24 nov 2020
t/m
29 nov 2020

arti galerie

Reserveer hier uw tijdslot voor de expositie 

Symbiosis – the signature of all things is de titel van de video die centraal staat in de tentoonstelling in Art Space, aangevuld met filmstills, tekeningen en etsen, allemaal gerelateerd aan dit onderwerp. Symbiose is, volgens de google-definitie: ‘het samenleven van organismen van verschillende soorten waarbij de samenleving voor ten minste één van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk is’. Deze definitie van onderlinge afhankelijkheid strekt zich niet alleen uit tot de natuurlijke wereld, maar is in bredere zin van toepassing op alles, inclusief ideeën. Verwevenheid is de handtekening van alle dingen. Deze stelling toont zich formeel in Ursula Neubauers werk in rijke textuurlagen en in het vermengen van media (tekening, grafiek, foto en film); inhoudelijk gaat het haar om processen. Haar boodschap is dat niets op zichzelf staat, levende organismen, ideeën noch objecten, mensen leven niet buiten de natuur, mensen leven in symbiose met de dode en levende natuur.

Ursula Neubauer, geboren in München, Duitsland, behaalde haar Master of Fine Arts aan de Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA (grafiek, 1978). Sinds 1983 woont en werkt ze in Amsterdam en haar prenten, tekeningen en videowerk zijn in binnen- en buitenland tentoongesteld en verzameld in musea, bedrijven en privé. www.ursulaneubauer.nl

English
The exhibition in Art Space is centered around the video with the title, Symbiosis – the signature of all things, accompanied by film stills, drawings and etchings, all related to this subject. Symbiosis is, according to the google definition: ‘an evolved interaction or close living relationship between organisms from different species, usually with benefits to at least one of the individuals involved. This interdependency is applicable to all things including ideas. Interrelatedness is the signature of all things. Formally this thesis manifests itself in rich textural layering, the mixing of media and the implication of time (film). Ursula Neubauer’s message is: nothing exists in isolation, neither objects, living organisms nor ideas. Man is part of nature and not above nature.

Ursula Neubauer, born in Munich, Germany, received her Master of Fine Arts at the Carnegie Mellon University, Pittsburgh PA (printmaking, 1978). She has been living and working in Amsterdam since 1983. Her prints, drawings and video work has been exhibited and collected nationally and internationally. www.ursulaneubauer.nl

Image: Ursula Neubauer, Fuik 2020, film still (60 x 100)

De expositie is te zien van dinsdag t/m zondag van 12 -18 uur
Reserveer hier een tijdslot