Expositie

Theodor Schokker en Rob den Boer

Arti-Galerie

2 okt 2015
t/m
4 okt 2015

arti galerie

Opening:
vrijdag 2 oktober 2015 17:30u
Openingstijden: zaterdag/zondag 12:00 - 18:00u

Theodor Schokker en Rob den Boer delen de liefde voor de lijn en de kunst van het weglaten. De sculpturen van Schokker en de tekeningen van Den Boer vallen bijna als vanzelfsprekend in een boeiende samenhang. Schokker laat nieuwe beelden zien en een keuze uit vroeger werk. Den Boer heeft voor deze tentoonstelling een geheel nieuwe serie oliepasteltekeningen gemaakt.

De gedachte achter het werk van Theodor Schokker is dat niet alleen vormen bepalend zijn voor een beeld. Begrippen in de natuurwetenschap zoals balans, stabiliteit en aantrekkingskracht vormen samen met bepaalde materialen een zodanige constructie waardoor men een uniek en intrigerend object te zien krijgt. Aangezien er zich gebeurtenissen afspelen in de natuur die wij nauwelijks te zien krijgen, probeert hij die te registreren en vast te leggen. Die beelden noemt Schokker dan FYSIOPLASTISCH hetgeen betekent: steunend op het waargenomene. De keuze van materiaal en onderwerp is weer een kwestie van gevoel en intuïtie en ook rationele overwegingen spelen een rol.

Rob den Boer maakte vele series etsen, litho’s en houtskooltekeningen. Later begon hij ook pasteltekeningen te maken, waarin hij voor het eerst sinds jaren kleur gebruikte. In het algemeen houdt Den Boer van snelle media waarbij hij zich kan concentreren op het uitdiepen van zijn thematiek. Tekenen is daarbij voor hem het medium bij uitstek. Zijn kunstenaarschap is sterk gericht op het verbeelden van zijn ideeën. Deze ideeën zijn eveneens abstract en gaan over vorm, lijn en ruimte als autonome beeldende elementen. De kernvraag is hoe deze zich met en tot elkaar verhouden. Het materiaal is een middel om die vertaalslag te maken.