STAGED CITY

23 mei 2014
t/m
22 jun 2014

zalen

Opening:
vrijdag 23 mei 2014 20:00u
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

Toon galerij

Deelnemend kunstenaars: Jan Adriaans, Maria Barnas, Robbie Cornelissen, Pawel Jascuzuk, Arjan van Helmond, Lucas Lenglet, Petra Noordkamp, Paulien Oltheten, Pablo Pijnappel, Diana Scherer, Sarah van Sonsbeeck, Batia Suter, Rogier Taminiau, Elisabeth Tonnard

De stad kent vele gezichten en is voor kunstenaars een eindeloze bron van gedachten en visies over de maatschappij en het bestaan. Staged City toont werk van kunstenaars die hun blik werpen op de stedelijke omgeving. In plaats van een directe of letterlijke weerspiegeling van het stadsleven is de stad hier gebruikt als inspiratiebron, vertrekpunt of metafoor voor het uiteindelijke werk. Zo dient de stad als achtergrond of decor voor het verhaal dat de kunstenaar wil vertellen.

In Staged City wordt op verschillende manieren de belevenis van de stad geprikkeld. Vervreemdende filmbeelden van een ogenschijnlijk verlaten plek worden afgewisseld met werk dat speelt met vanzelfsprekendheid en alledaagse routine. Hypnotiserende, broeierige geluiden beinvloeden de ervaring van gedetailleerde architectonische ruimtes. Manipulaties van stedelijke flora en fauna benadrukken de tegenstellingen tussen stad en natuur. Conceptuele werken gebaseerd op archiefmateriaal bevinden zich naast persoonlijke poetische ­­beeldverhalen.

De maker zet de stad naar zijn hand door te ensceneren, elementen uit de context te halen of narratieve toevoegingen te doen. In Staged City staat de subjectieve blik en ervaring van de maker dan ook centraal en wordt de stedelijke omgeving als het ware onderdeel van een door de kunstenaar opgelegde regie. Zo beweegt de stad zich tussen echt en onecht, feit en fictie, illusie en realiteit.

Staged City is samengesteld door Petra Noordkamp en Laura van Rijs en brengt werk van dertien kunstenaars van verschillende disciplines bij elkaar; fotografie, schilderijen, tekeningen, film- en videowerk en installaties.