ArtSpace

QADDFFSUW

Régis Gonçalves

19 jun 2023
t/m
30 jun 2023

QADDFFSUW
Abnormaal. Afwijkend. Dubieus. Getikt. Verdacht. Vreemd. Geheimzinnig. Zonderling. Kortom: Queer.

De kunstwerken die in deze tentoonstelling worden getoond zijn zelfportretten, noch portretten van mensen die de neiging hebben om queerness af te keuren. Integendeel, de portretten zijn ode aan hen die gemarginaliseerd worden vanwege hun uiterlijk of persoonlijkheid.
De vervormingen in de portretten moeten worden opgevat als een masker dat begint te smelten waardoor niet langer onderscheid gemaakt kan worden tussen het innerlijk en uiterlijk.
Elk portret is een eigenaardige weergave van de menselijke figuur zoals we die elke dag op sociale media en andere communicatiemiddelen terugzien. Beelden die voor mij als basis dienden om enkele abnormale, afwijkende, dubieuze, getikte, verdachte, vreemde, geheimzinnige en zonderlinge portretten samen te stellen die hun queerness tonen als een banner die voor iedereen duidelijk te zien is.

QADDFFSUW
Anomalous. Different. Dubious. Flaky. Fishy. Strange. Uncanny. Weird. In short: Queer.

The artworks on display in this exhibition are not self-portraits, nor portraits of those who deliberately have the tendency to dislike or censure queerness, but rather fictional portraits honouring those who have been often marginalized due to their queer appearance.
The distortions seen in the portraits ought to be perceived as a suggestion of a melted mask unable to discern between inner or outer.
Each portrait is a queer depiction of the human figure whose sources of inspiration were images from social media and other means of communication. Images that served me as a base to compose some anomalous, flaky, strange, weird, different, dubious, uncanny, and fishy portraits that display their queerness as a banner clear for all to see.

Régis Gonçalves
www.regisgoncalves.com