Tentoonstellingszalen

Pulling Strings

A Puppet’s Perspective

6 jul 2024
t/m
27 jul 2024

zalen

Opening:
vrijdag 5 juli 2024 19:00u
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

(English below)

Met werken van:

Isa van Lier, Oscar Peters, Máté Kohout, Werner van der Zwan, Toto Kersten, Jikke Lesterhuis, Iekeliene Stange, Su Yang, Emma Claire Sardoni, Eleri, Ilona Jacoba Westrik, Remy Neumann, Janneke Raaphorst, Kamau Nganga

Met speciale optredens, wonderlijke workshops en buitengewone toevoegingen door: Su Yang, Emma Claire Sardoni, Eleri, Poncili Creación, Splitter Splatter, Enormousface, Digidiheu, Ilona Jacoba Westrik, Remy Neumann, Kieran Hinde, Janneke Raaphorst, Roos Buskes, and many more…

Opening 5 juli 19:00-22:00 Performances en Optredens Remy Neuman, Ilona Jacoba Westrik, Splitter Splatter, Digidiheu

Finissage 27 juli Finissage 27 July Festival met workshops en performances door Splitter Splatter, Roos Buskes, Ilona Jacoba Westrik

13:00 Workshop ‘Make your own Puppet for the Parade’
15:00 Bean Pig Puppets
16:00 Poncili Creación
17:00 Enormous Face
18:00 Parade!

Workshops:

Elke zaterdag en zondag 14.00-16.00 uur, zullen er workshops worden gegeven door de kunstenaars rondom het idee van de marionet.

Voor jong en oud en gratis! (Nederlands en Engels)

Maak je eigen Pop! Karakters creëren met gebruik van verschillende materialen, om zo in de huid te kruipen van iets of iemand anders. Om dit karakter vervolgens toe te voegen aan een collectieve installatie in de vorm van een reusachtig marionettenspel.

6 juli zaterdag 14.00-16.00 uur  Giant Paper Puppet with Remy Neumann
7 juli zondag 14.00-16.00 uur Bomen maken 3D printing with Kieran Hinde & 15:00 Chi Kung class by Máté Kohout
13 juli zaterdag 14.00-16.00 uur Your Future Doll Self by Janneke Raaphorst
14 juli zondag 14.00-16.00 uur Innerlijke wezens creeren with Splitter Splatter
20 juli zaterdag 14.00-16.00 uur  Stopmotion with Jikke Lesterhuis
21 juli zondag 14.00-16.00 uur  Moving Monsters with Isa van Lier
27 juli  zaterdag 13.00-15.00 uur Maak je eigen Pop voor de Parade samen met de kunstenaars

Pulling Strings is een tentoonstelling die is ontwikkeld rond het idee van de marionet. Gedurende de maand juli zal een groep kunstenaars gezamenlijk een wereld creëren waarin niet-menselijke wezens de ruimte overnemen. Met alles in beweging en tot leven komend, wordt het publiek uitgenodigd om te actief mee te spelen met het poppenspel. De kunstenaars zullen verschillende karakters creëren geïnspireerd door verschillende levensvormen, die zij tot leven zullen wekken door het gebruik van diverse materialen en beweging, om samen te laten komen  in een eclectische installatie.

De tentoonstelling probeert onzichtbare krachten tot leven te brengen, te onderzoeken wat aan de touwtjes trekt en wat ons beweegt. Met neuzen als organen, dansende botten, vogelveren en verstopte theaters worden bezoekers verwelkomd in een landschap waar de grenzen tussen realiteit, fantasie, mens en dier vervagen. Er ontstaat een ontmoetingsplek waar wezens communiceren, niet via woorden of het verstand, maar door spel.

In Pulling Strings verkennen de kunstenaars de grenzen tussen hun individuele praktijken en het collectief en zullen ze samen de installatie in de ruimte organisch laten groeien gedurende de tentoonstelling. Door verschillende karakters te creëren en ermee te spelen als kinderen, speculeren we over het innerlijke leven van wezens en materialen. Daarbij proberen we afstand te nemen van hun gebruikelijke perspectieven, ons eigen bestaan te relativeren en een diepere verbinding met ‘de ander’ te bevorderen.

Als onderdeel van de tentoonstelling nodigen de kunstenaars iedereen uit om actief deel te nemen aan het marionettenspel. In de vorm van een sculpturale ontmoetingsplaats zullen er gedurende vier weekenden workshops zijn waar iedereen, jong en oud, kan meedoen om hun eigen karakter te creëren, waarbij men zich zal laten leiden door onze handen in plaats van hun hoofd.

Tijdens de opening en de finissage nodigen we kunstenaars, vrienden, poppenspelers en andere wezens uit om op te treden en elkaars werelden te laten samensmelten, waardoor een feestelijk carnavalesk poppenfeest ontstaat waar alle wezens het leven vieren.

(In English)

Isa van Lier, Oscar Peters, Máté Kohout, Werner van der Zwan, Toto Kersten, Jikke Lesterhuis, Iekeliene Stange, Su Yang, Emma Claire Sardoni, Eleri, Ilona Jacoba Westrik, Remy Neumann, Janneke Raaphorst, Kamau Nganga

With special performances, wondrous workshops and extraordinary additions by: Su Yang, Emma Claire Sardoni, Eleri, Poncili Creación, Splitter Splatter, Enormousface, Digidiheu, Ilona Jacoba Westrik, Remy Neumann, Kieran Hinde, Janneke Raaphorst, Roos Buskes, and many more.

Pulling Strings is an exhibition developed around the idea of the puppet. Throughout the month of July, Arti et Amicitiae will be filled with an installation that seeks to breathe life into invisible forces, exploring what pulls at the strings and what makes us move. With noses as organs, dancing bones, bird feathers and hidden theaters the visitors are welcomed into a landscape where the boundaries between reality, fantasy, human, and animal dissolve, creating a meeting place for beings to communicate not through words or the mind, but through play.

Opening 5 July 7-10 PM

Performances by
Remy Neumann
Ilona Jacoba Westrik
Splitter Splatter
Digidiheu

Finissage 27 July 1-6 PM

Festival with workshops and performances by Splitter Splatter, Roos Buskes, Ilona Jacoba Westrik

1 PM Workshop ‘Make your own Puppet for the Parade’
3 PM Bean Pig Puppets
4 PM Poncili Creación
5 PM Enormous Face
6 PM Parade!

Workshops                                                

Every Saturday and Sunday 2-4 PM, we host workshops by the artists around the idea of the puppet.

For the young and the old & for free (Nederlands & English)

Make your own Puppet! Creating Characters with different materials to get into the skin of another creature which we will add to a collective installation.

6 July Saturday 2-4 PM  Giant Paper Puppet with Remy Neumann
7 July Sunday 2-4 PM Become a Tree  3D printing with Kieran Hinde & 3 PM Chi Kung class by Máté Kohout
13 July Saturday 2-4 PM Your Future Doll Self by Janneke Raaphorst
14 July Sunday 2-4 PM Creating Inner Creatures with Splitter Splatter
20 July Saturday 2-4 PM Stopmotion with Jikke Lesterhuis
21 July Sunday 2-4 PM Moving Monsters with Isa van Lier
27 July Saturday 1-3 PM  Make your own Puppet for the Parade together with the artists

Pulling Strings is supported by Iona Stichting and Gemeente Amsterdam

Pulling Strings
A Puppet’s Perspective

Pulling Strings is an exhibition initially developed around the idea of the marionette. Throughout the month of July, a group of artists will collaboratively construct a world where non-human beings take over the space. With everything in motion and coming to life, the audience is invited to observe, interact, and play along. The artists will create distinct characters inspired by different life forms, which will come alive through the use of various materials and movements in an eclectic installation.

The exhibition seeks to breathe life into invisible forces, exploring what pulls at the strings and what makes us move. With noses as organs, dancing bones, bird feathers and walking houses, visitors are welcomed into a landscape where the boundaries between  reality, fantasy, human, and animal dissolve, creating a meeting place for beings to communicate not through words or the mind, but through play.

In Pulling Strings, the artists also explore the edges of their individual practices and the collective, continuously filling and growing the space as an organic whole throughout the show. By creating different characters and playing with them like children, they speculate on the inner lives of beings and materials. In doing so, they aim to distance themselves from their usual perspectives, to relativize their own existence, and foster a deeper connection with ’the other.’ They also investigate whether it is possible to step into another’s shoes and communicate through creation and play.

As part of the show, the artists invite everyone to actively participate in the puppet play. In the form of a sculptural meeting place reminiscent of the Tower of Babel, there will be workshops over four weekends where anyone, young and old, can join to create their own character, letting their hands lead instead of their heads. During the opening and the Finnisage we will invite artists, friends, puppeteers and other beings to perform and merge each other’s worlds creating a festive carnavalesque puppet party where all creatures can celebrate life.