Droomcollectie

Gonny van Oudenallen en Maarten R. Meijer

27 feb 2017
t/m
12 mei 2017

sociëteit

Opening:
maandag 16 januari 2017 17:30u
* Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

De laatste dagen van de Droomcollectie I,II en III

De afgelopen maanden zijn wisselende werken uit de Droomcollectie van 2 kunstlievende leden van Arti en Amiticiae met behulp van Arti-kunstenaars en curator Harald Schole tot stand gekomen. Met een feestje erbij; waar gasten een keuze maakten voor de gastheer en gastvrouw om met hun geldelijke bijdrage dat verdubbeld werd, werken aan te kopen. Mooi en bijzonder werk van meer dan 31 kunstenaars was er te zien. Met als gevolg dat van 8 kunstenaars, bij enkelen zelfs meer werken, werken zijn verkocht door deze inzet. “Wie nog iets moois ziet kan natuurlijk altijd een bod doen” meldden de collectioneurs die nu in een klap veel werk van Arti-kunstenaars “in de familie” hebben.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

Droomcollectie II

tot 26 maart 2017
Openingswoord: maandag 27 februari om 17:30 uur 

Het tweede deel van de droomcollectie van Gonny van Oudenallen en Maarten R. Meijer hangt nu in de sociëteit. In plaats van een dezelfde tentoonstelling 3 maandenlang hebben zij er 3 onderdelen van gemaakt. Werk uit hun eigen collectie, Hun favorieten uit het Arti-archief en het werk dat zij speciaal mochten lenen van Arti-kunstenaars! Het stel geeft op het einde een privé-borrel waar hun gasten allen kunnen kiezen welk werk aangekocht wordt door hun donaties die dag. Omdat van Oudenallen en Meijer niet alle werken kunnen aankopen, adviseren zij leden en bezoekers: ‘als u iets ziet wat u wilt hebben” gelijk kopen”, wij komen dan met een fles wijn en de kunstenaar bij u op bezoek om te toasten op dat dit werk uit “onze” droomcollectie een goed huis heeft gevonden! ‘ (Bij de eerste ronde hebben reeds 2 werken een ander nieuw “huisje” gevonden)

Kunstwerk
Carel Willink Compositie Het hart -1924 klein
(Olie op doek Originele maat 105-100)
Inkjetprint    2/150

 

Openingswoord: |

Maandag 27 februari 2017 17:00 HS
Beste mensen, lieve Gonny, Maarten, vrienden en collega’s
Dit is de tweede geheel herziene verzameling van de ras verzamelaar Gonny van Oudenallen en Maarten Meijer. Een collectie samenstellen is een continue proces en het betekent atelierbezoeken, ontmoetingen met kunstenaars en keuzes maken.

Hier hangt nu ook weer een selectie. Er volgt nog een derde en ik moest Gonny stoppen om niet het hele jaar door te gaan met haar droomverzamelingen. Het is een verhaal uit duizend en één nacht. Het denken over kunst, het verzamelen en het presenteren is een uiterst dynamisch proces. Het laat zien hoe Gonny in het leven staat en hoe zij kunst waardeert.

De samenwerking met haar is uiterst plezierig. Alles is tot de puntjes voorbereid en bedacht en tegelijk is er ruimte voor nieuwe inzichten en ideeën van anderen. Kunst is niet opgesloten in een bepaalde dogma’s of beperkingen.

Het geeft vrijheid en toont vrijheid, een onorthodoxe houding met een Amsterdamse rebelsheid, die ik in Arti zo kan waarderen. Juist in dit eeuwenoude gebouw vinden alle disciplines en kunststromingen, van klassiek tot en met avant-garde, een tehuis.

Ik ben erg blij dat er drie werken van Jan Sierhuis te zien zijn en er naast de grote Breitner, een schilderij van Martin Monnikendam hangt. Er zit een persoonlijk verhaal aan vast. Monnikendam heeft mijn oud-oud oom en tante, die aan de Amsteldijk een bakkerij hadden geschilderd. Als betaling mocht Monnikendam wat spullen uit de bakkerij meenemen. Zijn atelier aan de Lutmastraat om de hoek van de Amsteldijk wordt nu door Jan Sierhuis gehuurd.

Deze tentoonstelling is bijzonder, het bevat een uitnodiging tot participatie. Iedereen kan het maken van een verzameling hier volgen. En kan vooral een bijdrage leveren door een werk uit te kiezen en aan te kopen als gift voor het gemeenschappelijk verjaardagsfeest van Gonny en Maarten op 1 april.

De derde en voorlopig laatste droomcollectie is hier vanaf maandag 27 maart te zien.

Dank aan Angeliek Ververs en Boudewijn Payens, Myra en Anja voor de hulp bij het installeren en de Arti medewerkers Matthijs, Bart en Mirjam

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Droomcollectie

De verzameling van Gonny van Oudenallen en Maarten R. Meijer weerspiegelt het actieve kunstleven van een verzamelaar. Het is beweeglijk en lucide. Niet al het getoonde werk is al aangekocht. Tijdens de tentoonstelling is de bezoeker getuige van beslismomenten: welk werk wordt aangekocht? Dat laatste staat vast, na afloop is Gonny minstens één kunstwerk rijker! In de loop van de tentoonstelling zal Gonny van Oudenallen samen met Harald Schole, als in een estafette, steeds een serie nieuwe werken tonen. De focus richt zich keer op keer op het oeuvre van een andere kunstenaar. De herhaaldelijke vernieuwde samenstelling roept verrassende verbanden op en veroorzaakt wisselende dialogen met het werk dat blijft hangen.

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Openingswoord 16 januari 2017, Arti et Amicitiae,
Droomcollectie: Gonny van Oudenallen en Maarten Meijer
Harald Schole

Welkom
Dialogen, contacten, ontmoetingen, gesprekken, kunst en mensen.

Een paar woorden bij de eerste tentoonstelling in 2017.
Met de gedachte dialogen en contacten tussen kunst en bewonderaars is deze tentoonstelling samengesteld.
Ik ga het niet allemaal uitleggen.
Aan de grote wand kunstenaar Karel Appel in New York met in het midden de compositie met een aantal nog lege schilderijlijsten van Barbara van Ittersum.
Is het een statement of uitnodiging?

Naast de schouw zien we hoog een werk van Diederik van Kleef in gesprek met Piet Mondriaan. Diederik is al jaren een bewonderaar van hem.
Daaronder een schilderij van Johannes Jacobus Paling met een ode aan Vermeer.
Wat moet dat hier? Is het wel de moeite waard?
Gonny heeft het schilderij tijdelijk geleend uit de collectie van Arti omdat het past in de actualiteit. Het Rijks heeft recentelijk Het Hollandse meisje aan het ontbijt van de 18de eeuwse schilder Jean-Étienne Liotard verworven. Paling deed een eeuw later eigenlijk niet anders dan huiselijke tafereeltjes van vrouwen, met schuin invallend licht bij het raam of de schouw te schilderen. En ook het werk van Paling is in bezit van het Rijksmuseum en wordt bij Christies voor een euro of 4.000 in de markt gezet. Paling met een academische opleiding aan de Rijksakademie was vanaf 1878 tot zijn dood in 1892 lid van Arti.
Phil Bloom schilderde het Meisje met de parel met haar tegenpartner. Zij stelt daarmee de vraag of het meisje wel zo onschuldig en vredig is als Vermeer heeft uitgebeeld.
Wat heeft zij gedaan om in die forse parel te bemachtigen?

We zien in de sociëteit de afwegingen van een verzamelaar. Haar Marlene Dumas is thuis gebleven. Hier is zowel werk dat Maarten en Gonny bezitten als werk dat – indien het budget het toelaat – op nominatie staat om aangekocht te worden. Vrienden, kennissen en kunstenaars kunnen de aanschaf nog gaan ondersteunen en de samenstelling van de collectie daarmee verrijken en beïnvloeden. Het is kenmerkend voor de openheid en gastvrijheid die aan Gonny verbonden is.
Om de keuzes werkelijk te laten zien wordt de tentoonstelling over ruim een maand vernieuwd, er komen nieuwe werken. Die allemaal tot een droomcollectie behoren.
Ook maandag 27 februari bent u welkom voor een heropening van de collectie.

We hebben afgelopen zaterdag snel, goed en efficiënt gewerkt.
Veel dank aan Willem voor het transport, Bart voor de hulp bij het ophangen, Mirjam voor de tekstbordjes en de p.r., Angelique voor de keuzes, wandcomposities en het ophangen. Dit alles onder het toeziend oog van een stimulerende en bevlogen verzamelaar. Gonny bedankt voor de champagne, die je nadat we alle werken en bordjes hadden opgehangen, ons zaterdag ten deel viel.
Mocht er nog een werk een beetje schuin hangen dan weet u hoe dit komt.

Ook nu een symbolische toost op deze droomcollectie van Gonny en Maarten!