de/cipher

Over het semiotische samenspel van versleutelen en ontcijferen en de vertaling daarvan in lijnen, vormen, kleuren, patronen, tekens, symbolen.

22 apr 2023
t/m
21 mei 2023

zalen

Opening:
vrijdag 21 april 2023 19:00u
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

Feestelijke opening: vrijdag 21 april van 19.00-22.00 uur 
Zaterdag 22 april 14.00 uur: Séance door Paul Goede, 15.00 uur: talk & tour door curator Susannah Cremer – Bermbach en kunstenaars

Communicatie vindt voortdurend en op vele manieren plaats via allerlei soorten tekensystemen. Gecodeerde tekens zoals letters, cijfers en symbolen zijn dragers en beelden / uitdrukkingen van informatie. In aansluiting op het onderwerp van de tentoonstelling verwijst de titel naar het concept van ‘de/cipher’, waarin de raadselachtige, mysterieuze, zelfs onbegrepen versleutelde informatie doorklinkt voorbij de codering.

Deze tentoonstelling verkent het concept van ‘cipher’ door werken van kunstenaars die werken met de visuele en auditieve aspecten van taal en haar semiotiek/semiotische eigenschappen. In combinatie met een levendige randprogrammering met performances, séances en lezingen, wordt het begrip cipher van alle kanten belicht. De tentoonstelling zal werken tonen van kunstenaars van zeer uiteenlopende generaties die nog niet eerder in Amsterdam, en/of Nederland te zien zijn geweest. Onlangs is ‘de/cipher’ in gkg (Gesellschaft für Kunst und Gestaltung) Bonn te zien geweest en werd geconcipieerd door curator Susannah Cremer Bermbach.

Deelnemers
Marjorie Welish, José Heerkens (*1951, NL) Johanna Reich (*1977, DE), Gracia Khouw (1967 NL). Aangevuld en uitgediept met objecten, werken op papier, video, kunstenaarsboeken en werken en voorstellingen rond het akoestische aspect van taal door Carlo Battisti (*1945, IT), Julia Bünnagel (*1977, DE), Jochen Gerz (*1940, DE), Eugen Gomringer (*1925, BO/DE), Jill van Grinsven (*2000, NL) + Jakke Jalink (*2001, BE), Keti Kapanadze (*1962, GE/DE), Naho Kawabe (*1976, JP/DE), Wjm Kok (*1959, NL), Joseph Kosuth (*1945, VS), Tatjana Macić (RS/NL), Vera Molnar (*1924, HU/FR), Franz Mon (1926-2022, DE), Gonzalo Reyes Araos (*1980, CL/DE), Gerhard Rühm (*1930, AU/ DE), Takako Saito (*1929, JP/DE), Eva-Maria Schön (*1948, DE), Anita Stöhr Weber (*1958, DE), Timm Ulrichs (*1940, DE), Peter Wüthrich (*1962, CH).

Daarnaast komt het akoestische aspect van taal aan de orde met performances van Jane Brucker / Jeremy Wasser (USA) – Unravel Project, met trui en zang, Paul Goede (NL) – ‘Mental Séances’, en Timo Berndt (DE) – lezing over geluidsgedichten van Kurt Schwitters tot John Cage.

De tentoonstelling wordt gesteund door het Goethe-Institut, gkg Bonn, Culture Moves Europe

<><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>

EN
de/cipher
On the semiotic interplay of ciphering and deciphering and their translation into lines, shapes, colors, patterns, signs, symbols.

 

Festive Opening: Friday April 21st 19-22H.
Saturday April 22nd: Séance by Paul Goede, 15.00 uur: talk & tour by curator Susannah Cremer – Bermbach and artists.

Communication takes place constantly and in many ways via sign systems of all kinds. Coded signs like letters, numbers, symbols represent and convey information. In accordance with the focus of the exhibition, the title refers to the concept of the cipher, in which the enigmatic, mysterious, even misunderstood encrypted information resonates beyond the coding.

This exhibition explores the concept of the cipher through works by artists who laborate with the visual and auditory aspects of language and the process of translation. Combined with a lively side programming with performances, séances and lectures, the concept of cipher will be highlighted from all sides. The exhibition will feature works by artists of very different generations that have not previously been shown in Amsterdam, and/or the Netherlands. Recently, de/cipher has been on view at gkg (Gesellschaft für Kunst und Gestaltung) in Bonn and was conceived there by curator Susannah Cremer Bermbach.

Participants
José Heerkens (*1951, NL), Gracia Khouw (1967 NL), Johanna Reich (*1977, D), Marjorie
Welish (*1944, USA), complemented and deepened by objects, works on paper, video, artist books and works and performances dedicated to the acoustic aspect of language by Carlo Battisti (*1945, IT), Julia Bünnagel (*1977, DE), Jochen Gerz (*1940, DE), Eugen Gomringer (*1925, BO/DE), Jill van Grinsven (*2000, NL) + Jakke Jalink (*2001, BE), Keti Kapanadze (*1962, GE/DE), Naho Kawabe (*1976, JP/DE), Wjm Kok (*1959, NL), Joseph Kosuth (*1945, VS), Tatjana Macić (RS/NL), Vera Molnar (*1924, HU/FR), Franz Mon (1926-2022, DE), Gonzalo Reyes Araos (*1980, CL/DE), Gerhard Rühm (*1930, AU/ DE), Takako Saito (*1929, JP/DE), Eva-Maria Schön (*1948, DE), Anita Stöhr Weber (*1958, DE), Timm Ulrichs (*1940, DE), Peter Wüthrich (*1962, CH).

In addition, the acoustic aspect of language will be featured with performances by Jane Brucker / Jeremy Wasser (USA) – Unravel Project; with sweater and vocals, Paul Goede (NL) – Mental Séances, and Timo Berndt (D) –reading performance on sound poems from Kurt Schwitters to John Cage.

The exhibition is supported by the Goethe-Institut, gkg Bonn, Culture Moves Europe