De kunstenaar en zijn collectie

Alexander Schabracq

11 apr 2016
t/m
2 jul 2016

sociëteit

Opening: maandag 11 april 17 uur
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 12:00 - 18:00u

Communicatieve artefacten

Collectioneren, c.q. verzamelen is het bijeenbrengen van dingen met als doel ze te bewaren, te bewonderen, te bestuderen, en misschien in een of andere volgorde tentoon te stellen of te exposeren.

Dus waarom verzamel ik dingen?

Ik denk dat de basisreden voor het verzamelen (van mij of zelfs in het algemeen) besloten ligt in het woord communicatie. Dingen zijn gematerialiseerde zaken of objecten die iets te vertellen hebben door hun verschijning, betekenis, vorm of kleur, hun schoonheid of zeldzaamheid. Daarbij kunnen we onderscheid maken tussen dingen en kunstwerken. Dingen tonen hun inhoud over het algemeen intrinsiek terwijl kunstwerken met het doel om te communiceren gemaakt zijn. Visuele communicatie, zonder woorden dus.
Ik verzamel beide.

Dingen en kunstwerken dragen leven in zich. Ze zijn ontstaan, gemaakt en worden vernietigd. Ze worden gebruikt, mishandeld, gekoesterd, bewonderd en afgekeurd, weggegooid en gevonden. En als zodanig zorgen ze ervoor dat ze bewaard worden, dat er tempels en musea worden gebouwd voor hun welzijn en als zo doende zijn er dingen ofwel artefacten die al een leeftijd van duizenden jaren hebben en daarmee makers en schatbewaarders vele malen hebben overleefd.
Door een combinatie te maken van dingen en kunstwerken vertel je een verhaal of maak je een statement. De door mij gemaakte en verzamelde kunstwerken zijn een esthetische vorm van communicatie. Mijn collectie bestaat uit potentiële communicatieve artefacten. Er is ook duidelijk een intieme wisselwerking tussen de collectie en zijn collectioneur die daarmee zijn bestaan wil bevestigen.

In Arti zou ik graag een deel van mijn dingen en kunstwerken willen communiceren met de rest van de wereld: ARTIFACTEN.

Alexander Schabracq

Harald Schole is de curator van de tentoonstellingenreeks  De kunstenaar en zijn collectie


Tentoonstellingen in de Sociëteit

De tentoonstellingsserie ‘Mijn Collectie’ in de Sociëteit is in 2015 gecontinueerd met de verzameling kunstwerken van Maartje Jaquet. De collectie is even veelzijdig als de kunstenaar, die filmt, tekent, les geeft en internationale projecten start. De rijke en jonge collectie die zich laat ‘lezen’ als een sprookje uit duizend-en-één nacht. Het geheel vertelt een verhaal , waarbinnen elke wand weer een nieuwe verhaal-laag toont en die lijn kan je in de werken doortrekken.

De periode tot de zomersluiting is overbrugd met de verzameling teksten afkomstig uit het Window Art Project van Edith Rijnja en Harald Schole. Geen kunstwerken aan de wanden, alleen tekst over kunst. Schrijvers, acteurs, kunstenaars, critici geven hun statement over de waarde van kunst. Op de oproep om ook een bijdrage te leveren zijn meer dan vijftig reacties gekomen. Een aantal zijn later gebruikt voor het Window Art Project, met dagelijks meer dan 15.000 passanten.
Het culturele seizoen startte met de tentoonstelling ‘40 kunstenaars zien Van Gogh’, de collectie van Cornel Bierens. Deze collectie als onderdeel van Het Gele Huis, een groot project over Vincent van Gogh, bestond als gedroomd concept en werd in de Sociëteit werkelijkheid. Op de oproep van Cornel Bierens en ondergetekende om deel te nemen kwamen bijna 100 kunstenaars van Zuid-Limburg tot noordelijk Groningen af. Twee levendige bijeenkomsten vormden de aftrap voor de tentoonstelling die door de media en honderden belangstellenden werd opgepikt. De activiteit krijgt een vervolg met een tentoonstelling ‘kijkdozen’ in MOTI, Breda.
Het jaar werd afgerond met de collectie van Petra en Ron Ruisendaal. De werken zijn geconcentreerd rond het oeuvre van Tini van Doornik, de moeder van Petra. Tini van Doornik was één van de eerste vrouwelijke kunstenaar-lid van Arti. De werken geven een indringend tijdsbeeld van Amsterdam en van haar reizen. Aan elk kunstwerk zit wel een anekdote gekoppeld. Omringd door werk van tijdgenoten is haar werk in de huiselijk sfeer van de Sociëteit getoond.

Het werk in de Sociëteit is niet gericht op verkoop. Er is geen galeriehouder aanwezig die een bezoeker opvangt. Er is wel sprake van belangstelling van potentiële kopers. Om dit aan te wakkeren heeft onder andere Cornel Bierens verschillende rondleidingen verzorgd en is in samenwerking met de sociëteitscommissie een lezing over Van Gogh gegeven.
Het doet ondergetekende en de collectioneurs een genoegen dat de tentoonstellingen in de Sociëteit als volwaardige activiteit worden meegenomen in de publiciteit van Arti. De collectioneur koopt soms nieuw werk aan om de verzameling als geheel beter te kunnen presenteren, laat werk restaureren, inlijsten en pakt alles zorgvuldig in voor transport. Alles bij elkaar opgeteld zijn het vaak kostbare tentoonstellingen.

Harald Schole, beeldend kunstenaar, onafhankelijk curator en adviseur kunstopdrachten