Nieuws

Vacature: Archivaris en Collectiebeheerder

27 februari 2024

Arti et Amicitiae zoekt een Archivaris en Collectiebeheerder
+/- 8 uur per week
In loondienst of als zelfstandige
Honorering €35 – €40 per uur (op zzp-basis)

Over Arti
Arti et Amicitiae is één van de grootste en oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland. Arti bestaat sinds 1839 en is gehuisvest in een rijksmonument aan het Rokin in Amsterdam. Arti is een levendige en unieke culturele ontmoetingsplek met een uitgebreid en afwisselend tentoonstellings- en evenementenprogramma.

Over het archief
Kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae heeft een archief (+- 1839 t/m heden) met documenten over de geschiedenis van de Vereniging. Het archief bestaat onder andere uit jaarverslagen, notulen, ledenlijsten en tentoonstellingscatalogi.
Het archiefmateriaal tot en met 1980 is in 2022 overgedragen aan het RKD. Het archiefmateriaal na 1980 én de tentoonstellingscatalogi en de jaarverslagen sinds de oprichting van de Vereniging bevinden zich nog in Arti. Deze documenten zijn in te zien op afspraak. In september 2023 is het digitaliseringsproces bij het RKD, in samenwerking met Metamorfoze, van start gegaan. Dit project duurt naar verwachting tot en met 2025, waarna het digitaal toegankelijk is voor geïnteresseerden.

Over de collectie
Naast het archief heeft Arti een bescheiden kunstcollectie met schilderijen, sculpturen, werken op papier en tentoonstellingsaffiches. De focus van de collectie ligt op werken van leden uit de tweede helft van de 19e eeuw en de eerste helft van de 20e eeuw. Arti vindt het belangrijk dat iedereen van de collectie kan genieten en hanteert daarom een ruimhartig bruikleenbeleid.

Functieomschrijving
De archivaris en collectiebeheerder houdt zich bezig met informatie- en collectiemanagement en draagt zorg voor de objecten en documenten. Voor de archiefvorming van het papieren archief, wordt nog niet gearchiveerd materiaal geïnventariseerd, geselecteerd en geregistreerd. Op termijn staat het opzetten van het digitale archief op de planning. De archivaris onderhoudt contact met het RKD over de ontwikkeling van dit digitale archief en de digitalisering van het deel van het papieren archief dat is overgedragen.
De archivaris en collectiebeheerder onderhoudt het depot, (her)inventariseert de collectie en zorgt voor incidentele bruikleenaanvragen. Daarnaast behoort het beantwoorden van onderzoeksvragen tot de taken, inclusief het begeleiden van onderzoekers als ze archiefonderzoek komen doen.

Arti zoekt bij voorkeur iemand die kennis heeft van en ervaring met informatie-, archief- en collectiebeheer. Zelfstandigheid is belangrijk, omdat de archivaris en collectiebeheerder verantwoordelijkheid draagt voor het archief en de collectie en bovenstaande taken zelfstandig uitgevoerd worden.
Goed kunnen omgaan met Excel is een pré. Daarnaast worden eigen inbreng en initiatieven voor verbetering gewaardeerd, bijvoorbeeld voor het registratiesysteem, de opzet van het digitale archief of het opstellen van een informatie- en collectieplan.

Ben je geïnteresseerd, heb je vragen? Stuur dan een mail naar Mieke Prinse, algemeen directeur Arti et Amicitiae, adrienne@arti.nl

Articula zoekt versterking

30 januari 2024

Articula, het ledenmagazine van Arti, kan versterking gebruiken, zeker nu onze steun en toeverlaat Peter van Hugten overleden is.
Wij willen graag in contact komen met Artileden, kunstenaars zowel als kunstlievende leden, die hun steentje willen bijdragen.

We hebben behoefte aan versterking op drie gebieden:

  • Het schrijven van artikelen of columns en het maken van interviews
  • Het maken van foto’s
  • Het illustreren van bijdragen

Artileden met een goed geslepen pen, een fijn penseel of een fotografisch oog zijn zeer welkom om de redactie te versterken of om incidenteel medewerking aan Articula te verlenen. Het gaat hier om ongehonoreerd vrijwilligerswerk!

Wie interesse heeft, kan nadere informatie krijgen bij Camiel Hamans, hamans@telfort.nl
Belangstellenden kunnen zich ook rechtstreeks bij hem melden.

Afscheid dirigent Artikoor

3 januari 2024

Afgelopen 20 december nam Janet de Langen, de dirigent van het Artikoor, na meer dan 25 jaar het koor geleid te hebben afscheid in onze vertrouwde sociëteit Arti. Het was een emotioneel en bewogen afscheid van onze dirigent, die zo lang het koor heeft geleid, een unicum in de muziekwereld.Het koor heeft vele hoogtepunten samen met haar gekend, zowel de traditionele concerten in Arti, als ook de vele concerten in Amsterdam, de regio en in het buitenland.

Met een groots afscheidsconcert op 20 december jl. en een diner namen wij afscheid van haar. Een afscheidslied en een cadeau markeerde deze avond voor een uniek Amsterdams genie, die zij was en is. Met weemoed en verdriet laten wij haar gaan, en zullen nooit vergeten, ook in de toekomst, wat zij voor het Artikoor heeft betekend.

Joseff Iping, voorzitter Artikoor.

Afscheidsoptreden. Fotografie: Marion Reulen

Articula 27 is uit

13 december 2023

Dat Arti een aantrekkelijke plek is hoeft de leden niet verteld te worden, maar dat ook niet leden zich zo aangetrokken voelen tot het gebouw aan het Rokin dat ze op de steiger een slaapplaats zoeken is nieuw. Hoe dat zit, vertelt Olle de Graaff, de bouwheer belast met de renovatie, in Articula 27. In hetzelfde nummer ook een terugblik op eerdere verbouwingen.

Ook de kunst komt aan zijn trekken in dit nummer: artikelen en foto’s over de Salon, de komende expositie van Boekie Woekie & Friends, Marja van Putten en Greet Weitenberg en hun werk en Bouchaid Dihaj. Sipke Huismans herdenkt zijn vriend en collega Willem Vaarzon Morel. Tenslotte heet Articula Adrienne Winthagen welkom, die haar vertrouwde plaats in het secretariaat weer inneemt.

Klik hier voor Articula 27

Articula 26 is uit

5 oktober 2023

Articula 26 laat zich horen vanachter het steigerdoek
 
Arti staat in de steigers, maar de verkoop gaat gewoon door. Articula dus ook. In dit nummer legt architect Gijsbert van Hoogevest uit waarom het pand van Arti herstellen meer dan waard is. Radek Váňa en Dirk Jan Jager vertellen hoe zij kunstenaars op weg helpen. De een met de jaarlijkse expositie Start Point Prize, de ander met de bijna wekelijks wisselende exposities in de Art Space. Hans Kuiper sluit hierbij aan met een terugblik op zijn Berlijnse jaren als galeriehouder en kijkt vooruit naar zijn initiatieven in Haarlem. Sipke Huismans herdenkt zijn vriend Kiki de Haas en Kim Nathalia kondigt een opnieuw spectaculaire Museumnacht aan.
LEES HIER ARTICULA 26