Marius van Zandwijk

Marius van Zandwijk

Marius van Zandwijk onderzoekt in zijn kunstpraktijk ongemakkelijke plekken. De plekken kiest hij intuïtief. Ze zijn hem nabij, hij is er geweest en ze geven hem een gevoel van sociaal ongemak. Dat wil hij dan begrijpen. Uit zijn onderzoek ontstaan series schilderijen.

In zijn werk stelt hij impliciet vragen over ervaren en herinneren. Hoe verhouden persoonlijke ervaringen zich tot collectieve betekenis? In zijn werk ontvouwt de plek zich als het kristallisatiepunt van meerdere, soms tegenover elkaar geplaatste, narratieven.

DE ONGEMAKKELIJKE PLEK
In de tentoonstelling Update toont Marius van Zandwijk nieuwe schilderijen voortbouwend op zijn residency bij SÍM, de IJslandse vereniging van beeldende kustenaars, in Reykjavik. Het vertrekpunt voor dit werk is de Alaskische lupine: een invasieve exoot in IJsland waarover een scherp maatschappelijk debat is gevoerd. De lupine velden hebben een schoonheid, verrijken de bodem en zijn tegelijkertijd verwoestend.

 


Untitled (Where are we Going), 2020

 


Untitled (Floral Hazard), 2021

 


Untitled (Floral Hazard), 2021

 

Meer informatie: www.mariusvanzandwijk.nl