Wortels in de Syrische prehistorie

Een lezing over het prehistorische erfgoed uit Syrië door Dr. Olivier Nieuwenhuyse

sociëteit

11 dec 2015
16.00 uur Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Een lezing over het prehistorische erfgoed uit Syrië en het behoud van deze informatie voor toekomstig onderzoek van Dr. Olivier Nieuwenhuyse, assistent-professor aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden.

Tot het begin van de burgeroorlog in 2011 waren Nederlandse archeologen buitengewoon actief in Syrië. De vroege, prehistorische periode is sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw een belangrijk speerpunt van Nederlandse onderzoekers. Immers, veel belangrijke culturele verworvenheden die aan de basis lagen van de hoogontwikkelde urbane samenlevingen vanaf het 4e millennium blijken hun wortels te hebben in de samenlevingen uit het 7e en 6e millennium v.Chr.

Omstreeks 7000 v.Chr. vonden de voorouders van de huidige Syriërs het aardewerk uit. Enkele eeuwen later gebruikten zij deze nieuwe technologie om voor het eerst hun voedsel te koken. Residu analyses van aardewerk scherven van de Nederlandse opgravingen op Tell Sabi Abyad leverden enkele jaren geleden de oudste menselijke consumptie van melk ter wereld (ca. 6300 voor Christus). Dr. Olivier Nieuwenhuyse zal een aantal van deze revolutionaire ‘uitvindingen’ toelichten, en bespreken hoe zij vele duizenden jaren later nog steeds vorm geven aan onze huidige, westerse samenlevingen.

Tegelijkertijd is inmiddels duidelijk dat veel van dit prehistorische erfgoed in acuut gevaar verkeert. Vindplaatsen worden op grote schaal beschadigd, musea geplunderd, archeologische depots verwoest. Wat kunnen wij archeologen doen om belangrijke informatie voor toekomstig onderzoek te behouden?

Dr. Olivier Nieuwenhuyse is assistent-professor aan de Faculteit der Archeologie van de Universiteit Leiden. Hij heeft veldwerk verricht op vele plekken in het Midden Oosten: in Libanon, Syrië, Turkije, Jordanië en Noord-Irak. Van zijn hand verschenen talloze wetenschappelijke en populairwetenschappelijke publicaties over de volle breedte van de archeologie van het oude Nabije Oosten. Momenteel leidt hij een opgravingsproject in Noord-Irak en werkt hij samen met kunstenaar Theo de Feyter aan een tentoonstelling in Leiden van Syrische kunstenaars in diaspora.