Salon

Veiling

Alleen voor leden

26 mrt 2021

LET OP! DEZE VEILING IS ALLEEN VOOR LEDEN VAN ARTI 

———————————————————————————————————————

DE SALON IN HET ZONNETJE MET EEN ONLINE VEILING
Steun uw Arti-mede-lid, koop een kunstwerk!

Waarde leden van Arti!

Hierbij nodigen we u allen uit om als bieder deel te nemen aan een bijzondere ‘finissage’ van de Salon: een online veiling van de werken. Arti organiseert deze online veiling om de onder corona-maatregelen gebukt gaande Salon op het eind nog even in het zonnetje te zetten, én om alle leden de kans te bieden, nog een werk uit deze mooie Salon te kopen.
Vorige week hebben we aan de deelnemers van de Salon een mail gestuurd met de vraag of zij met hun werk dat op de Salon hangt willen meewerken aan deze online veiling. Vele kunstenaars hebben hierop positief gereageerd en hun werk ter veiling aangeboden.

HOE, WAAR, WANNEER?
De veiling zal gehouden worden via Zoom, op vrijdagavond 26 maart. De precieze aanvangsttijd zal nog worden bepaald.

KIJKDAGEN
In de twee weken hieraan voorafgaand zullen er kijkdagen zijn, waarvoor men een tijdslot kan reserveren om het werk of de werken waarin u geïnteresseerd bent, in het echt te bekijken. De kijkdagen zijn dinsdag t/m vrijdag 16-19 maart en dinsdag en woensdag 23 en 24 maart, alle van 12.00 tot 17.00. Tijdsloten omvatten een kwartier, inclusief binnenkomst en vertrek.

U kunt via deze link een tijdslot reserveren.

AANMELDEN VOOR DEELNAME
U kunt zich per mail naar arti@arti.nl aanmelden voor deelname aan deze veiling, uiterlijk donderdag 25 maart en o.v.v. ‘Aanmelding deelname online veiling Salon’. Vermeldt u hierbij duidelijk uw naam, lidmaatschapsnummer en het emailadres waarop u de link naar de Zoom-bijeenkomst wilt ontvangen. U ontvangt deze link op de dag van de veiling.

ZOOM EN GEBRUIK COMPUTER
Voor deelname aan de Zoom-veiling dient u het programma Zoom te hebben gedownload op een laptop of desktop computer. Op een smartphone kunt u ook Zoomen, maar werkt de chat-functie van Zoom niet of onpraktisch. Deze chat-functie is noodzakelijk indien u live wilt meebieden.

Een handleiding voor het downloaden en gebruik van Zoom ontvangt u binnenkort. Deze handleiding is een gewijzigde versie van de handleiding die u heeft ontvangen bij de uitnodiging voor de online ALV van begin februari.

CATALOGUS EN STARTBEDRAGEN
Van de deelnemende werken is een catalogus met lotnummers gemaakt; de pdf is inzichtelijk voor Arti leden en is via arti@arti.nl op te vragen of via de beveiligde link waarvoor u een wachtwoord heeft ontvangen per mail. De prijzen die in de catalogus vermeld staan zijn de bodemprijzen cq. startbedragen; vanaf dit bedrag kunt u bieden en onder dit bedrag zal het werk niet verkocht worden. Deze bodemprijzen zijn lager dan de prijzen waarvoor de werken in de reguliere verkoop in de Salon werden aangeboden.

Op de Facebook-pagina van Arti staan de werken ook nog afgebeeld, zoals ze in de tentoonstellingszalen hangen.

U kunt de catalogus inzien, tijdens de kijkdagen eventueel een bezoek brengen aan de tentoonstelling, en vervolgens voorafgaand en/of tijdens de veiling een bod uitbrengen.

BIEDEN, VOORAFGAAND EN TIJDENS DE VEILING
Voorafgaand aan de veiling kunt u uw maximum-bod mailen naar arti@arti.nl o.v.v. ‘Bod op lotnummer [x]’. Dit kan UITERLIJK 25 MAART, en desgewenst in dezelfde mail als die waarin u zich voor de veiling aanmeldt. Uw maximum-bod is het bedrag dat u maximaal wilt bieden; bij uitblijven van andere biedingen zou u het betreffende kunstwerk voor de bodemprijs verwerven, bij een ander bod er meer dan één biedstap onder verwerft u het werk voor dat lagere bedrag + één biedstap.

Tijdens de online veiling wordt gekeken of en welke schriftelijke biedingen er zijn binnengekomen. Op basis hiervan wordt eventueel een nieuw startbedrag bepaald voor een laatste live bieding. Deze bieding kan via de chat van Zoom ingestuurd worden naar de host van de sessie (de presentator en veilingmeester, Eveline van Schie). Per lot krijgt u zeer kort de tijd om het bod in te dienen; wees dus goed voorbereid en bepaal van tevoren wat u maximaal wilt bieden. Op basis hiervan wordt dan het uiteindelijke winnende bod vastgesteld. Bij gelijkluidende eindbiedingen zal er worden geloot.

Uiteraard zal de gang van zaken aan het begin van de online veiling nog eens worden uitgelegd en kunt u eventueel nog een vraag stellen.

BIEDSTAPPEN
Met het werken met biedstappen wordt bereikt dat een biedproces snel een duidelijke uitkomst heeft. De biedstappen zijn als volgt:

Bedragen tot 200 euro: stappen van 10 euro, dus 10-20-…-180-190-200. Bedragen hiertussen zijn geen ‘geldige biedstap’.
200-500: 20 euro, dus 200-220-240-…-480-500.
500-1000: 50 euro
1000-2000: 100 euro
2000-5000: 200 euro
> 5000: 500 euro

De bodemprijzen die de kunstenaars voor hun werk hebben gekozen wijken vaak af van wat volgens het schema hierboven geldige biedstappen zijn, maar gelden wel als laagst mogelijke bod. Boven dit bedrag gaat het bieden volgens de stappen zoals in het schema hierboven. Bij het indienen van een schriftelijk of live bod is het dus in principe mogelijk om de bodemprijs te bieden, de dichtstbijzijnde geldige biedstap hierboven, en iedere geldige biedstap daarboven. Als een kunstwerk bijvoorbeeld een bodemprijs van 225 euro heeft, kunt u 225 bieden, de dichtstbijzijnde geldige biedstap hierboven te weten 240 euro, enzovoorts.

GEWONNEN?
Bent u de gelukkige en heeft u het winnende bod geboden? Dan geldt u vanaf dat moment als koper van het werk; dit wordt beschouwd als rechtsgeldige mondelinge overeenkomst. Na de veiling krijgt u zo spoedig mogelijk een aankoopformulier toegestuurd met alle informatie, waaronder het aankoopbedrag en het rekeningnummer van Arti waarnaar u het bedrag kunt overmaken.

Het aankoopbedrag is inclusief 20% veilingkosten die Arti zal inhouden bij het overmaken naar de verkoper. Deze gang van zaken is hetzelfde als tijdens de reguliere verkoop.

Voor het afhalen van een aangekocht werk kunt u een afspraak maken, wederom via arti@arti.nl.

KORTOM:
Neem deel aan de online veiling van de Salon en koop een kunstwerk! U kunt zich UITERLIJK DONDERDAG 25 MAART aanmelden en/of een schriftelijk bod indienen. Tijdens de veiling zelf kan ook nog geboden worden.

Kijkdagen zijn di-vrij 16-19 maart en dinsdag en woensdag 23 en 24 maart, alle van 12.00 tot 17.00. U kunt hiervoor een tijdslot reserveren.
In de bijlage vindt u de voorlopige catalogus. De definitieve, en de Zoom-handleiding, ontvangt u spoedig.

We hopen u in groten getale op de online veiling te mogen begroeten!