UN Woman HeForShe

Arts Week

sociëteit

9 mrt 2018
19 uur

In het kader van Internationale vrouwendag wordt wereldwijd de HeForShe Arts Week gevierd: een speciaal programma door culturele partners om gender-gelijkheid onder de aandacht te brengen. In Arti is Dolle Olla te gast. In deze performance van Eva van Heijningen en Eva Gonggrijp zien we deze zingende vagina. Het cartooneske wezentje confronteert ons met de zin en onzin van de vleselijke lusten.

De toeschouwer wordt getrakteerd op een absurdistisch en humoristisch schouwspel, waarin het vrouwelijke orgaan zich niet als lijdend voorwerp manifesteert maar als innemend en wilsbekwaam ongeleid projectiel. Tevens gaan wij in een ronde-tafel-gesprek met vrouwelijke kunstenaars in op de vragen die de performance oproept, identiteit en vrijheid.