Arti Extra

Ulli Jessurun d’Oliveira over Arie de Froe

Over de grenzen van de integriteit

sociëteit

4 jun 2015
16 uur
• Vrij toegankelijk voor leden en niet leden

Medicus Arie de Froe (1907-1992) specialiseerde zich in de fysische antropologie, rassenkunde. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikte hij deze deskundigheid om de Duitsers met hun geloof in rassenleer te misleiden. Hij mat op verzoek schedels op en bewees daarmee dat bepaalde mensen geen jood konden zijn, want ze misten de juiste rassenkenmerken. Dat hij daarbij bewust zijn wetenschappelijke integriteit lager stelde dan zijn menselijke, staat buiten kijf. In het licht van de huidige discussies over een absolute wetenschappelijke integriteit een interessant gegeven.
Onlangs heeft prominent Arti-lid prof. Hans Ulrich Jessurun d’Oliveira een boek bezorgd over De Froe: Ontjoodst door de Wetenschap.

Camiel Hamans gaat daarover met hem in gesprek. Na afloop wordt het boek te koop aangeboden.