Boekpresentatie

Janzen & Oerlemans over Willem Kloos

Met Arti koor

sociëteit

21 apr 2017
van 16-18 uur
Janzen & Oerlemans zullen een eerste exemplaar van hun boek overhandigen aan Marita Mathijsen, kenner bij uitstek van de literaire 19e eeuw. * Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Nauw zichtbaar wiegen op een lichten zucht/ De witte bloesems in de scheeming – ziet/ Hoe langs mijn venster nog, met ras gerucht/ Een enkele, al te late vogel vliedt.

Het sonnet VI uit de bundel Verzen van Willem Kloos, dat ook bekend staat onder de naam Avondrust, wordt op vrijdag 21 april a.s. tussen 16 en 18 uur door het ARTIKOOR uitgevoerd. De aanleiding daarvoor is tweeërlei: zowel de verschijning van een herdruk van Kloos’ bundel Verzen en daarnaast een nieuw levensverhaal van de dichter Willem Kloos onder de titel O, God waarom schynt de zon nog!  van Peter Janzen & Frans Oerlemans waarin zij het turbulente en vaak tragische leven aan de hand van talloze nieuwe feiten en niet eerder gepubliceerde foto’s documenteren.

Op deze middag worden beide boeken door uitgeverij Vantilt gepresenteerd. Janzen & Oerlemans zullen een eerste exemplaar  van hun boek overhandigen aan Marita Mathijsen, kenner bij uitstek van de literaire 19e eeuw. Met de uitgave van deze biografie en de nieuwe druk van Verzen uit 1894, maakt de moderne lezer niet alleen kennis met Willem Kloos’ leven maar ook met de taalvirtuositeit en klankexpressie uit zijn klassieke sonnetten en niet te vergeten, Kloos’ vileine kant in de door hem eufemistisch omschreven ‘satirische verzen’ – beter bekend als de ‘scheldsonnetten’.  In het jaar 1894 bij de verschijning van Kloos’ poëzie, wordt ‘Rhodopis’, een van Kloos’ dramatische fragmenten uit die bundel, door Bernard Zweers op muziek gezet en ten gehore gebracht in mei 1894 in het zojuist verbouwde  Arti et Amicitiae aan het Amsterdamse  Rokin.