Artist Talk en Tour

ORAKEL

Eva Meijer, Clara Saito en Thijs de Zeeuw

zalen

7 nov 2018
20.15 - 21.45 uur
Entree g ratis

Lezing en artist talk: woensdag 7 november van 20.15-21 tot 21.45 uur.
Een filosofische avond met lezingen en uiteenzettingen door drie sprekers. Renée Hartog (politicoloog en voorzitter Sociëteitscommissie van Arti) zal deze avond modereren:

Er is een grote ontwikkeling in het huidige empirisch onderzoek naar niet-menselijke dieren-talen, waarin geheugen, en vormen van cultuur die van generatie op generatie wordt doorgegeven niet alleen voor de mens op gaan, maar ook veelvuldig aanwezig is bij niet menselijke-dieren. Veel jonge kunstenaars onderzoeken in hun werk nieuwe vormen van politieke interactie en uitgangspunt voor het denken over nieuwe vormen van co-existentie met niet menselijke dieren. Alle bekeken vanuit de diversiteit waarin dieren spreken en handelen i.p.v. hen te benaderen als een homogene groep, met als doel een betere relatie op te bouwen. Veelal wordt de interactie aangegaan vanuit de belevingswereld van het dier en niet andersom.

Eva Meijer


Meijer ontwikkelt een alternatieve manier van denken over taal, politiek het samenleven met niet-menselijke dieren. Tijdens deze lezing houdt Eva Meijer een pleidooi voor diversiteit. Niet de mens beschouwen als De Mens of Het Dier maar als soorten. Zo pleit Eva Meijer voor een maatschappij waarbij er gekeken wordt naar wat er al is vanuit een nieuw perspectief. Niet het wiel opnieuw uitvinden, maar het vastgeroeste systemen, patronen en denkwijzen veranderen.

Daarnaast zal Meijer reageren op het werk en onderzoek van Jessica Segall. Vanuit de vraagstellingen: wat gebeurt er als je de handelingen van dieren gaat zien als politieke daden? Wat zou er gebeuren als we de dieren gaan beschouwen als volwaardige subjecten?

Thijs de Zeeuw


Hoe ontwerp je een dierverblijf? Of: hoe ontwerp je een ruimte voor een opdrachtgever waar je niet mee kunt communiceren? Hoe verhouden esthetiek en ethiek zich in een historisch beladen omgeving die zowel voor het dier als de menselijke bezoeker geschikt moet zijn?
En: wat kan de dierentuin meer zijn dan een Tarzaneske verheerlijking van het exotische? Kan de dierentuin van het antropoceen ons helpen op onze zoektocht naar een gelijkwaardiger relatie met de non-human?

Thijs de Zeeuw is Natuuroptimist. Dat betekent dat hij vertrouwt op het opportunisme en ontembare natuur in onszelf en de ander. Opgeleid als landschapsarchitect heeft hij zich de laatste jaren toegelegd op het ontwerpen aan dierverblijven voor dierentuinen. Geïnspireerd door de morele en ethische vraagstukken en tegenstrijdigheden in de dierentuin is hij ZOOOF gestart: een meerjarig ontwerpend onderzoek naar de dierentuin van de toekomst.

 

Clara Saito


Saito geeft live verslag van haar ervaringen, performances en videowerk Diva The Dog, met presentatie video en een vraaggesprek aan het einde van de avond i.s.m. Melanie Bonajo en Eva Meijer.

Diva is een hond. De hond is de kunstenaar die een maand lang Diva performt temidden van haar huisgenoten, haar eigen hond en het straatleven van amsterdam. Diverse ‘baasjes’ werden gevraagd hond Diva mee te nemen in hun wandelingen, gevolgd door een camera. Speciaal voor Museumnacht wordt Diva the Dog verder uitgewerkt, ge-edit en gerangschikt naar 2 schermen die een interactie met elkaar aan gaan. Op het ene scherm zullen wij de relatie van Saito met haar hond en andere soortgenoten zien, op het andere scherm haar interactie met de mens. Een die dierlijkheid, instinct en onze relatie tussen mens en niet menselijke dieren bevraagd. Pijnlijk, humorvol en eerlijk tegelijk. Wat waren Clara’s drijfveren om dit werk te maken?