Literaire Salon

Liefde en verzet

Mariët Meester & Christine Otten

sociëteit

2 okt 2015
16-17 uur
Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Liefde is meer dan romantiek, maar vaak ook minder. In Mariët Meesters Hollands Siberië is het een tragisch bijproduct. Een sociaal voelende pater krijgt als opdracht de geestelijke verzorging van de gestraften in Veenhuizen op zich te nemen, hetgeen hij met zoveel begrip weet te doen, dat hij de strafkolonie een menselijk gezicht weet te geven. Dat zoiets op tegenstand stuit, spreekt vanzelf. En als hij met zijn huishoudster dan niet alleen het verzet tegen de Duitse bezetters maar ook het bed deelt, kan zijn val niet uitblijven.
Christine Otten is met haar boek Rafael, een liefdesgeschiedenis, even dicht bij de werkelijkheid gebleven als Mariët Meester. In dit evenzeer waar gebeurd verhaal ontmoeten een immigrant en een Brabantse kapster elkaar en moet hun liefde het gevecht aangaan met de Tunesische Jasmijnrevolutie en de vluchtelingenkampen van Lampedusa.

In de Arti’s Literaire Salon gaan deze twee schrijfsters die fictie en non-fictie weten te combineren in gesprek met Camiel Hamans. Na afloop zijn de boeken te koop en worden desgewenst gesigneerd.

 

 

MariëtMeester_fotoSakeElzinga_persfoto     

?