Verzet, Coöperatie en Emancipatie

Lezing over een moderne Indonesische geschiedenis door de ogen van schilders, door Iwan Sewandono

sociëteit

30 nov 2015
Aanvang 16 uur
* Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Met deze lezing worden drie vensters geopend op de historie van Nederlands Indië en Indonesië vanaf 1816 voor een blik door Indonesische ogen.

Verzet in de 19e eeuw. De periode vanaf de teruggave van de kolonie door de Engelsen aan het jonge koninkrijk der Nederlanden wordt getoond aan de hand van een levensbeschrijving van de nationale held uit de Javaoorlog, Prins Diponegoro van Jogya, en de gevolgen van deze confrontatie.

Coöperatie in de vroege 20e eeuw. Na de opheffing van het cultuurstelsel kreeg de liberale politiek ruimte in de kolonie. Dit resulteerde in de zogenaamde ethische politiek die aandacht gaf aan de positie van de Javaanse bevolking en onderwijs en gezondheidszorg. Het levensverhaal van Prins Soeparto, de latere vorst Mangkoenegoro VII van Solo toont hoe hiervan gebruik is gemaakt ten dienste van de Javaanse bevolking en hoe hier het nationale Indonesische bewustzijn ontstond.

Emancipatie in de latere 20e eeuw. De moderne Indonesische schilderkunst en kunstenaarsorganisaties ontwikkelen zich parallel met de strijd voor onafhankelijkheid. Aan de hand van de persoonlijke ontwikkeling van enige kunstenaars en hun organisaties wordt een beeld gegeven van de strijd voor zelfbeschikking in de 30-er “tempo dulu” jaren, onder de Japanse bezetting, de revolutie en daarop volgende natievorming onder Sukarno, de grote stilte in de periode van Suharto’s Nieuwe Orde en recente ontwikkelingen.

Deze lezing is tevens de eerste presentatie in Nederland van het op 4 November j.l. in Magelang en Jogya verschenen boek “The People in 70 Years” van Iwan Sewandono en Jim Supangkat, kunstcriticus van de universiteit van Bandung (ITB). Het boek met afbeeldingen van 90 moderne Indonesische schilderijen is ook de catalogus voor de tentoonstelling “The People in 70 Years” in het grootste particuliere museum van Indonesië, het OHD-museum (dr Oei Hong Djien) in Magelang. Dit verschijnt bij de gelegenheid van het 70 jarig bestaan van de republiek Indonesië en de tezelfdertijd beginnende “13th Jogya Biennale”. Het boek is aangeboden in het OHD-Museum aan de leider van de grootste moslimpartij, Nahdatul Ulama, A. Mustofa Bisri (Gus Mus) opvolger van de voormalige president Abdurrahman Wahid (Gus Dur).