Algemene

Ledenvergadering

zalen

22 mei 2017
Zaal open: 19.30 uur Aanvang: 20 uur * toegankelijk voor leden

Op 22 mei aanstaande staat een ALV gepland. Tijdens deze vergadering worden de jaarrekening en het jaarverslag besproken. Tevens staat de verkiezing van Arthur Wolf Stokvis tot bestuurslid op de agenda evenals de verkiezing van een aantal commissieleden. De agenda voor de ALV kunt u binnenkort thuis verwachten. Stukken voor deze vergadering kunt u opvragen via ALV@arti.nl