Kunst

verkiezingsdebat

sociëteit

8 mrt 2018
20 uur
Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Welke positie heeft de kunstenaar in Amsterdam? Wat kunnen wij van onze toekomstige volksvertegenwoordigers verwachten, maar bovenal, wat kunnen wij hen meegeven vanuit de expertise in het veld?

Het bestuur van Arti et Amicitiae nodigt u van harte uit voor het Arti kunst verkiezingsdebat op donderdag 8 maart.

Politici en collega-kunstenaars zijn uitgenodigd om in Arti te spreken over de toekomst. Onderwerpen die tijdens het debat aan bod komen zijn ateliers, broedplaatsen, hoe kunnen kunstenaars van alle generaties wonen en werken in de stad en de rol van diverse kunstinstellingen.

Inleiders van het debat zullen zijn Joram Kraaijeveld (Platform Beeldende Kunst)
en Bart Stuart (W139). Politieke partijen die bevestigd hebben deel te nemen zijn: VVD, GroenLinks, SP, D66.

In dit debat willen we de politieke partijen die de afgelopen jaren invloed hebben gehad op het gemeentelijk kunstbeleid aan de tand voelen, hen de ervaring meegeven vanuit het werkveld van de kunstenaar. Daarnaast hopen wij met dit debat voor het publiek helderheid te scheppen hoe deze partijen de toekomst van de kunsten in Amsterdam zien.

Het kunst verkiezingsdebat in Arti is inhoudelijk voorbereid door kunstenaar Hans Kuiper & politicoloog Renée Hartog. De avond wordt door laatstgenoemde gemodereerd.

In het plenaire debat zullen ook anderen uit het kunstdomein het woord voeren. Zo bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van een ateliergebouw in Amsterdam Oud-West.

Radio Neverno zal het debat opnemen en als podcast op haar website zetten.