De kunstenaar en zijn nalatenschap.

Kunst is onsterfelijk, de kunstenaar niet

Door Maarten R. Meijer, notaris en kunstlievend lid

sociëteit

25 apr 2016
20:30 uur

Het regelen van een nalatenschap is voor iedereen ingewikkeld, maar kunstenaars hebben nog een extra probleem: Wat moet er gebeuren met het werk?

Notaris Meijer geeft aandacht aan specifieke problemen die de kunstenaar tegenkomt. Bijvoorbeeld de keuze van een geschikte executeur testamentair. Die moet interesse hebben in de nagelaten kunstwerken en zich daarvoor ook daadwerkelijk willen inzetten. Daarnaast is er aandacht voor de commissie Koning en de mogelijkheid om erfbelasting met de overdracht van kunstwerken te voldoen. Andere vragen die zullen worden behandeld zijn: Wie wordt de eigenaar van het intellectueel eigendom (royalties/persoonlijkheidsrechten)?

Hoe blijft een collectie het best behouden of wordt een collectie het best verkocht/ondergebracht? Waar blijft de documentatie van de kunstenaar? Belangrijke onderwerpen voor Arti-leden, kunstenaars en kunstlievend.