KAYELITSHA BONTEHEUVEL

Finissage en laatste lezing

sociëteit

28 aug 2018
17 uur
Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Vanwege grote belangstelling presenteert Beeldend Kunstenaar/Filmmaker Ciska de Hartogh ter afsluiting van haar expositie KAYELITSHA BONTEHEUVEL op dinsdag 28 augustus a.s. van 17.00 -18.00 uur haar presentatie met een overzicht van foto’s, films, schilderijen en projecten waarmee zij getuigt van haar decennialange betrokkenheid bij de strijd tegen AIDS. De expositie maakte eerder, als officieel Affiliated Event, een programmaonderdeel uit van de 22e Internationale AIDS Conferentie 2018 die eind juli 2018 in de RAI in Amsterdam gehouden werd.

Graag nodigen wij u uit voor deze expositie tot 31 augustus en het bijwonen van deze lezing op dinsdag 28 augustus 2018 om 17.00 uur, in de Art Project Space van Arti et Amicitiae, Rokin 112, Amsterdam.
De film Please Hug Me toont het baanbrekende werk van het Rode Kruis Kinderziekenhuis in Kaapstad waar in 1995 één van de meest succesvolle AIDS programma’s ter wereld werd opgezet. Wereldwijd heeft het project als voorbeeld gediend voor vele andere AIDS programma’s. Het filmisch verslag toont hoe, door de samenwerking tussen ziekenhuis, artsen en de community, een effectief AIDS bestrijdingsproject is ontstaan waarmee daadwerkelijk mensenlevens gered worden.
De film Thandeka in Kayelitsha Bonteheuvel, is een filmisch portret van Thandeka Zulu, een met AIDS besmette alleenstaande moeder van drie kinderen, die leeft in de krottenwijk Overview Heights van het township Kayelitsha Bonteheuvel bij Kaapstad en toont haar ontroerende verhaal waarbij zij kracht put uit haar Christelijke geloof om in erbarmelijke omstandigheden te overleven en daarbij in haar community een boodschap te verspreiden over de gevolgen van een HIV/AIDS besmetting en het voorkomen daarvan.
De Film Arms Around You Internet Competition verbeeldt het succesvolle competitie-project tussen Nederlandse en Zuid Afrikaanse scholieren die via internet de discussie aangaan hoe de ziekte AIDS voorgoed verdwijnen kan. In groepsverband, via internet en live satelliet verbinding, wisselen de jongeren ideeën uit en worden zo actief betrokken in de strijd tegen HIV/AIDS wereldwijd en in Afrika in het bijzonder

In Arti’s Art Project Space is ook de foto expositie Kayelitsha te zien die de erbarmelijke leefomstandigheden in de townships en sloppenwijken rond Kaapstad weergeeft. Haar herinneringen aan aan deze sloppenwijken als humanitaire hulpverlener hebben Ciska geïnspireerd de krotwoningen ook te schilderen op plastic bouwzeilen. De afgebladderde schilderingen zijn een metafoor voor de gammele constructies van de krotwoningen en de schrijnende instabiele leefomstandigheden rond Kaapstad. De schilderijen zijn tijdens de AIDS Conferentie in Arti’s Front Gallery te zien.

Expositie Kayelitsha Bonteheuvel: van 17 juli tot 31 augustus.
Lezing over AIDS ter afsluiting /finissage op 28 augustus 17.00 uur
De toegang is vrij.
Voor meer informatie websites: www.arti.nl, www.ciskadehartogh.com

Achtergrond
Beeldend Kunstenaar/filmmaker Ciska de Hartogh is sinds de jaren ’90 decennia lang actief in de strijd tegen de wereldwijde AIDS pandemie. Als humanitair hulpverlener in Rwanda en Zuid Afrika, kon zij het Rode Kruis Kinderziekenhuis in Kaapstad (RCCH) in 1994, door fondsenwerving via Nederland, helpen met een succesvol AIDS programma.. Na jaren in de sloppenwijken gewerkt te hebben, keerde Ciska de Hartogh in 2000 terug naar Nederland.

Opgeleid in 3D Monumentale Beeldende Kunst in Zuid-Afrika en Nederland verwerkte zij haar indrukken van Kaapstad en AIDS in Afrika in 9m hoge sculpturen, maar ook in fotoreportages, films en schilderijen. die zeven jaar lang jaarlijks rond Wereld AIDSdag in het Atrium van het Haagse Stadhuis geëxposeerd werden. Haar initiatieven als ‘kunst-activist’ initieerden ook het Love Life Festival in Den Haag en de internationale Jongeren Internet Competitie Arms Around You. In 2010 ontving Ciska van de Universiteit van Californië (UCLA), The Green Apple Award voor ‘An Outstanding Contribution to a Sustainable Lifestyle’.