Boekie Woekie & Friends

Two Poets one reading

Een gesprek in gedichten door Maria Barnas & Donald Gardner

zalen

28 jan 2024
15.00 uur

Maria Barnas & Donald Gardner gaan een dialoog met elkaar door het voordragen van eigen gedichten. Er wordt zowel in het Engels als Nederlands voorgedragen.
15.00 -15.30 uur en 16.00 – 16.30 uur

Over Maria Barnas
De poëzie van Maria Barnas vormt een verzameling verkenningen van een breed scala aan onderwerpen, van wat men over het algemeen vreest, tot precieze kinderen, afgewezen psychiaters en ons beperkte begrip van het universum – en toont het hedendaagse leven in een grimmig, verontrustend licht. Barnas is zich bewust van hoe beschrijvingen vormen en vervormen wat we zien en weergeven en biedt beelden die krachtig en suggestief zijn met een unieke, heldere kwaliteit.

Over Donald Gardner
Donald Gardner is dichter en vertaler en woont al veertig jaar in Amsterdam. Hij heeft 8 dichtbundels gepubliceerd en zijn New and Selected Poems (1966-2020) is onlangs in Londen verschenen. Zijn dichtbundel over Maria Barnas (Night Boat and other poems) verschijnt binnenkort in het Verenigd Koninkrijk. Hij won de Vondelprijs in 2015 voor zijn bundels met vertalingen van de poëzie van Remco Campert. Hij staat bekend om zijn optredens in Amsterdam, Londen, Dublin en New York.

————————————————————————-

[English]
BOEKIE WOEKIE & FRIENDS
Public Program

Two Poets one reading.
A conversation in poems by Maria Barnas & Donald Gardner
15.00 – 15.30H. and 16.00 -16.30
[ English & Dutch Spoken ]

Maria Barnas & Donald Gardener engage in a dialogue with each other by reciting their own poems. There will be readings in both English and Dutch

About Maria Barnas
The poetry of Maria Barnas forms a collection of explorations into a wide range of subjects, from what one generally fears, to precise children, rejected psychiatrists, and our limited understanding of the universe – showing contemporary life in a stark, unsettling light. Aware of how descriptions form and deform what we see and represent, Barnas offers imagery that is powerful and evocative with a unique, lucid quality.

About Donald Gardner
​Donald Gardner is a poet and translator, who has lived in Amsterdam for forty years. He has published 8 books of poetry and his New and Selected Poems (1966-2020) was published in London recently. His collection of Maria Barnas’ poetry (Night Boat and other poems) will be published in the UK shortly. He won the Vondel Prize in 2015 for his books of translations of the poetry of Remco Campert. He is well-known for his performances: in Amsterdam, London, Dublin and New York.