Restauratie Arti et Amicitiae

Het hoogste punt!

21 feb 2024
14.30 uur - 16.00 uur

Het exterieur van het historische gebouwenensemble van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae aan het Rokin en het Spui is onlangs gerestaureerd.
We nodigen u van harte uit om de voltooiing van deze eerste fase van de verbouwing met ons te vieren op woensdag 21 februari van 14.30 uur tot 16.00 uur.

Jeroen Werner – bestuursvoorzitter Arti et Amicitiae – verzorgt het welkomstwoord. Vervolgens zal Gijsbert van Hoogevest – architect gespecialiseerd in erfgoed – een korte voordracht houden. Daarna hijsen we de Arti-vlag en heffen we het glas!

Verbouwing Arti et Amicitiae
Arti et Amicitiae is één van de grootste en oudste kunstenaarsverenigingen van Nederland. Arti bestaat sinds 1839 en is gehuisvest in een rijksmonument aan het Rokin in Amsterdam. Arti is een levendige en unieke culturele ontmoetingsplek met een uitgebreid en afwisselend tentoonstellings- en evenementenprogramma.

In de zomer van 2023 is door Van Hoogevest Architecten en Graaff Bouwgroep begonnen met herstelwerkzaamheden aan de gevels, waaronder stucwerk, houtwerk, lood- en zinkwerk en schilderwerk. Om het monument energetisch te verbeteren zonder afbreuk te doen aan de monumentale waarden, zijn aan de binnenzijde achterzetgevels toegevoegd. Hierin zijn nieuwe ramen met isolatieglas opgenomen.

Deze werkzaamheden, samen met het gevelonderhoud, vormen de eerste fase van het masterplan dat in 2019 is opgesteld door Van Hoogevest Architecten. Het plan omvat een integrale renovatie van het monumentale pand, met functionele verbeteringen aan het interieur en behoud van de rijke historische gelaagdheid. De subsidie vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM) heeft deze eerste restauratiefase financieel mogelijk gemaakt. Fondsenwerving is nu nodig voor de volgende fasen van het project.

Geschiedenis Arti et Amicitiae
De vereniging kocht in 1840 drie panden aan het Rokin en het Spui. Het pand aan het Rokin 112 werd in 1840 verbouwd met een museumzaal op de verdieping, ontworpen door M.G. Tetar van Elven. In 1853 volgde een meer ingrijpende verbouwing door architect J.H. Leliman, waarbij de panden een nieuwe voorgevel kregen aan het Rokin. In 1893 vond een derde verbouwing plaats onder leiding van architecten H.P. Berlage en A.C. Bleys, waarbij de hoofdentree werd verlegd en vernieuwingen in het interieur werden doorgevoerd. De huidige wens voor functieverbetering en verduurzaming van het pand sluit aan bij het herstellen en zichtbaar maken van deze waardevolle historische lagen.

We hopen u te ontmoeten op 21 februari!

Namens bestuur en directie,

Jeroen Werner, voorzitter
Mieke Prinse, algemeen directeur