My future is in my past

Finissage

& openbare repetitie SOS EARTH

zalen

21 mei 2017
15:30 uur

Zondag 21 mei vindt er in Arti een bijzondere finissage plaats van de tentoonstelling ‘My future is in my past and my past is my present’. Vanaf 16.00 uur zal theatergroep SPACE onder leiding van Petra Ardai een openbare repetitie houden van de voorstelling SOS EARTH – 99% weerbaar.

Aardse vluchtverhalen bekeken vanaf Mars. Wat als de plekken waar je je altijd veilig waande, over niet al te lange tijd niet meer bestaan? Hoe kun je je het beste voorbereiden op het vertrek vanaf je moederplaneet? Hoe neem je afscheid? Wat neem je mee? Kun je je elders weer thuis voelen?

SOS EARTH – 99% weerbaar is een interactieve muzikale theater-documentaire. De voorstelling neemt in een wat als-scenario op verrassende wijze de heersende angst rondom populisme, identiteit en migratie onder de loep. Nadat de aarde onbewoonbaar is geworden, is ieder mens een migrant. SPACE en het publiek nemen de taak op zich om een eerste modelkolonie te stichten op Mars. Hoe vermijden we dat Mars net als de aarde onleefbaar wordt? In een reeks praktische oefeningen voor weerbaarheid, gegeven door ervaringsdeskundigen, krijgen we de kans op een ‘reality check’. We verlaten onze vertrouwde samenleving om er van een afstand naar te kijken.We staan aan het begin, weerloos maar ook vol mogelijkheden. Alles is open.

Live muziek van Claudio Ritfeld (bekend van zijn band De nachtdienst) en van de Syrische percussionist Modar Salama vormt de playlist voor dit enkeltje naar Mars.

Wees van harte welkom!

{English version}
On Sunday the 21st of May there will be a special finissage of the exhibition My future is in my past and my past is my present in Arti et Amicitiae. From 4pm the performance group SPACE led by Petra Ardai will keep a public rehearsal of their new play SOS Earth – 99% resilient

Terrestrial refugee stories seen from Mars. What if the places where you always thought you were safe would soon cease to excist? How would you prepare to leave your mother planet? How would you say goodbye? What would you take with you? Can you feel at home elsewhere?

SOS Earth – 99% resilient is an interactive music theatre documentary. The performance takes a closer look at current fears around populism, identity and migration with a suprising ‘what if’ scenario. After the Earth becomes uninhabitable all humans become migrants. SPACE and the public take on the task of forming the first model colony on Mars.

How can we prevent Mars from becoming just as uninhabitable as Eart has become? In a series practical resilience exercises led by experienced experts, we are offered a ‘reality check’. SOS Earth – 99% resilient is an intergalactic survival course. The emptiness of the red planet throws us back on what binds us as without each other we won’t make it. At first we are defenseless but at the same time we have plenty of possibilities. Every path is open.

The playlist for the one-way ticket to Mars includes live music by Claudio Ritfeld (known for his band De nachtdienst) and the Syrian percussionist Modar Salama.

Be very welcome!