Excursie van Gogh Museum

2 mrt 2015
Alleen voor leden
Opening:
maandag 2 maart 2015 14:00u

Maandag 2 maart is er een excursie speciaal voor Arti leden naar het Van Gogh Museum georganiseerd. De rondleiding begint in de bibliotheek en wordt daarna voortgezet in het museum.

Bibliothecaris Lucinda Timmermans zal vertellen over de bibliotheek van het museum; een belangrijk kenniscentrum op het gebied van de beeldende kunst uit de periode 1800 tot 1920 waar nader ingegaan zal worden op bijzondere boeken uit de collectie van Arti die daar zijn gehuisvestigd.

De bibliotheek van Arti et Amicitiae viert dit jaar haar 175ste verjaardag en is sinds 1992 onderdeel van de collectie van het Van Gogh Museum. Al direct na de oprichting van de vereniging werd begonnen met het aanleggen van de bibliotheek. Het doel destijds was het bevorderen van de beeldende kunst in het algemeen. Er werd daarom veel vakliteratuur aangeschaft die voor de meeste leden te duur was om zelf te kopen. In de beginjaren werd de collectie vooral gevuld met boeken, die door leden en andere kunstliefhebbers werden geschonken. De voormalige Arti-collectie omvat publicaties van de zestiende tot en met de twintigste eeuw en bevat naast de reguliere boeken ook handgeschreven manuscripten en zelfs enkele tekeningen. Regelmatig wordt de collectie gebruikt bij tentoonstellingen en voor onderzoek.

Na een bezoek aan de bibliotheek zal de rondleiding worden vervolgd in het museum waar Maite van Dijk, conservator Schilderijen met als specialisatie Van Goghs tijdgenoten, zal spreken over de nieuwe presentatie van de collectie.

Sinds november 2013 heeft het Van Gogh Museum een volledige hernieuwde presentatie van de vaste collectie. In de nieuwe inrichting stap je direct in Van Goghs wereld, waarin zijn zoektocht als kunstenaar centraal staat. De ontwikkeling van zijn kunstenaarschap wordt getoond over alle verdiepingen heen, waarbij niet alleen zijn schilderijen, maar ook de tekeningen en brieven een vaste plek zullen krijgen. Belangrijke aspecten van Van Goghs kunstenaarschap worden door middel van wisselende thema’s belicht en uitgediept. Voor het eerst worden ook de mythes rondom Van Gogh – zoals zijn zelfmoord, ziekte en oor – uitgebreid belicht. Meer dan voorheen wordt Van Gogh in de context van zijn tijd geplaatst. Zo getuigen schilderijen van Monet, Manet, Toulouse-Lautrec of Gauguin van het belang van de Franse moderne kunst voor Van Goghs ontwikkeling. En ook de enorme impact die Van Gogh zelf had op generaties na hem heeft een belangrijke plek gekregen in het museum. Met de nieuwe presentatie hopen we de bezoeker dichterbij de kunstenaar te laten komen, en als het ware met zijn ogen naar de kunst te laten kijken. Van Goghs persoonlijke ambities en artistieke ideeen staan hierbij centraal. Hij ervoer het leven en de wereld op een intense manier en wilde met zijn kunst de grote thema’s van het bestaan – zoals angst, lijden, liefde en hoop – verbeelden. Deze grote emoties heeft hij door middel van zijn geheel eigen en expressieve beeldtaal tot op de dag van vandaag invoelbaar gemaakt voor vele miljoenen mensen.

Aantal deelnemers maximaal 30 personen.
Graag aanmelden via Antoinette Frijns, antoinettefrijns@concepts.nl
Kwart voor twee verzamelen voor het museum