Emptiness and Infinite Space III

Filosofisch symposium

sociëteit

4 mei 2018
20.30 -22 uur
Vrij toegankelijk Reserveren is niet nodig

Performatieve lezing door
Melissa Tun Tun
Lezing door Bruno Nagel
Een interview door Thomas van Huut met Jac Bisschops

De voertaal van deze middag is Nederlands

De westerse filosofen, een paar uitzonderingen daar gelaten, hebben er altijd angst voor gehad. Maar in de boeddhistische filosofie is leegte een, zo niet het centrale begrip. Inderdaad haalt de dood ons in, lijden we onder deze vergankelijkheid, hebben we geen vaste identiteit maar is ons ik een breekbare constructie. Is dat reden tot nihilisme? Leidt de boeddhistische leegte tot een ontkenning van het bestaan. Beslist niet. Wel is het een aanvaarding van de breekbaarheid en eindigheid van ons bestaan en al het bestaande. Daar staat de term leegte voor: dat de dingen en ook wijzelf geen vaste kern hebben.

In dit verband schrijft Bruno Nagel over het denken van de boeddhistische filosoof, Nagarjuna: ’Door aan te tonen dat alle verschijnselen, zoals wij ze kennen en menen te begrijpen, ‘leeg’ (shunya) zijn, draagt hij er toe bij dat wij ze met wakkere heldere aandacht kunnen zien vrij van fixaties.’ Daarover gaat het werk van Jac Bisschops: als je hoofd leeg is, kom je tot verstilling en raak je aan het mysterie van de dingen.

In die zin ligt er een relatie tussen de zen, waar Jac Bisschops intensief mee bezig is, en zijn beeldende kunst. Zijn werken roepen de stilte op waarheen de meditatie leidt. Thomas van Huut zal hem interviewen over de integratie van zijn werk in zijn leven. Melissa Tun Tun zal tijdens de avond een performatieve lezing geven die onder andere ingaat op de boeddhistische leegte waar Bruno Nagel over verteld.​

 

Beeld: JAC BISSCHOPS – TAO (Lozenge Composition with Two Lines) 2017 – fluweel – katoen – diagonaal 198 cm.