drie-sociëteiten-diner

10 jul 2017
Aanvang: 18 uur in De Kring

Beste leden van Arti et Amicitiae,

Namens het bestuur van De Kring wil Harm Botje, de voorzitter, jullie van harte uitnodigen voor het ‘drie-sociëteiten-diner’ dat op maandag 10 juli zal worden georganiseerd in het geheel vernieuwde restaurant van De Kring.Die datum is niet toevallig gekozen: vanaf die dag stelt De Kring zoals elk jaar haar deuren open voor leden van de twee andere sociëteiten, de Grote Industrieel Club en De Kring. En waarom zouden we dat niet vieren met een feestelijk samenzijn? Dit wordt de eerste keer dat De Kring een dergelijke diner organiseren en we hopen dus van harte op een grote opkomst en een vrolijke verbroedering der sociëteiten!!

Voorafgaand aan het diner is er vanaf 18 uur een borrel waarbij De Kring het eerste drankje aanbiedt. Rond 19 uur gaan we gezamenlijk naar boven.
Op deze avond is er een speciaal menu voor € 29,50. Gelieve dit geld na uw reservering naar administratie@kring.nl over te maken naar rek. NL63ABNA 0548 2135 50 t.n.v De Kring o.v.v. Sociëteitendiner.

Hartelijke groet namens het bestuur van De Kring,
Harm Botje
Voorzitter De Kring