De Waarde van het Verenigen

Lezingenreeks

sociëteit

26 mrt 2015
t/m
9 apr 2015
20:30 uur
• Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden ( exclusief diner in de sociëteit)

Aan de tentoonstelling De Waarde van het Verenigen is een lezingenreeks verbonden.
Er zijn twee lezingen gepland in relatie tot de vraag welke rol Arti in het kunstendebat als kunstenaarsvereniging nu en in de toekomst inneemt. 

Donderdag 26 maart 20:30 uur
jhr. Drs. Jaap Roell (recensent voor hedendaagse kunst) gaat in op de rol van de kunstenaarsvereniging in het verleden, heden en in de toekomst;
‘Kunstenaarsverenigingen; hoe het zo gekomen is en waar het heen kan gaan’

Donderdag 9 april 20:30 uur
Prof. Arjo Klamer (hoogleraar in de economie van de kunst en cultuur, Erasmus Universiteit Rotterdam) geeft de lezing ‘‘De waarde van het verenigen’; wat is de waarde van om zich te willen aaneensluiten?’

Voorafgaand aan de lezingen is vanaf 18:00 uur gelegenheid om een hapje in Arti te eten.
Graag aanmelden bij mirjam@arti.nl