De kunstenaar en de flexwet

2

1464566400
20:15 uur
* Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Voor veel kunstenaars verandert er veel in de belastingwetgeving.
Melvin van Jaarsveld en Ed Vogel, belastingadviseurs van NAHV geven tijdens deze avond uitleg over het verdwijnen van de VAR verklaring en de nieuwe wetgeving (DBA)
die daarvoor in de plaats is gekomen.