Bijeenkomst

Kunstraad

donderdag 23 februari 2017

Rokin 114

20 uur

Alleen voor leden toegankelijk

De secretaris van het bestuur nodigt u van harte uit voor de bijeenkomst van de Arti-kunstraad. Op basis van o.m. de koersrapporten en de laatste besprekingen, gaan we graag verder het gesprek aan over ideën, strategie en praktische uitwerking van het kunstbeleid van Arti voor de komende periode. De agenda en de notulen van de laatste bijeenkomst zijn opvraagbaar bij het secretariaat via mirjam@arti.nl ( graag ook via dit adres aanmelden)