Literaire Salon

Atte Jongstra en Arjen Mulder

Leven en Worst

sociëteit

5 dec 2014

Atte Jongstra (1956) meldde zich in 1985 aan het literaire front met een boek over 125 jaar Multatuli-verering De Mutatulianen, waarin hij zich meteen liet kennen als een onvermoeibaar zoeker naar onvindbare boeken, encyclopedische informatie en reiziger door het geheugen. Met zijn bekendste, groteske, romans De avonturen van Henri II Fix en De heldeninspecteur, respectievelijk over een Zwolse encyclopedist en over de Tiendaagse veldtocht balanceert hij op het snijvlak van werkelijkheid en fictie.

Zijn nieuwste boek Worst is daarentegen een autobiografisch geïnspireerd verhaal over het stranden van een huwelijk en de therapeutische waarde die worst en de Worstclub Mondiaal hebben bij zijn poging nieuw houvast in het leven te vinden.

Arjen Mulder (1955), bioloog, mediatheoreticus en essayist, werd in 2004 genomineerd voor de AKO-literatuurprijs met zijn literair-historische studie De vrouw voor wie Cesare Pavese zelfmoord pleegde. Onlangs verscheen van hem het essay Wat is leven?, een zoektocht die uitmondt in een verslag van hoe het is om je leven te moeten delen met planten, dieren en medemensen.

Camiel Hamans gaat met beide auteurs in gesprek over de relatie mens en dier, biologie en letteren en over herinneren. Na afloop zijn de boeken verkrijgbaar en worden desgewenst gesigneerd.