Arti Literair

Vers van de pers: Dagboek van een Postbode van Viktor Frölke

2

1476403200
20:30 uur
• Vrij toegankelijk voor leden en niet-leden

Romanschrijver en filosoof Viktor Frölke werkte lange tijd als broodschrijver voor verschillende journalistieke media om zijn vrije werk te financieren maar heeft daar enige jaren geleden verandering in gebracht. Het resultaat is zijn nieuwe roman ‘Dagboek van een postbode’. Overmars en De Boer praten met Frölke over zijn nieuwe boek, maar ook over zijn eerdere romans ‘Fake’ en ‘Zalig uiteinde’. In hoeverre is hij geïnspireerd door Charles Bukowski? Beschouwt hij het als een offer voor de kunst om als postbezorger zijn geld te verdienen? Dit zijn vragen die ongetwijfeld aan de orde komen en de bezoekers worden uitgenodigd om aan het gesprek deel te nemen en na afloop zal de schrijver boeken signeren.