Algemene

Ledenvergadering

sociëteit

28 mei 2018
Inloop 19.30, Aanvang 20 uur
Alleen voor leden

Op maandag 28 mei aanstaande staat een ALV gepland. Tijdens deze vergadering worden de jaarrekening en het jaarverslag besproken. De agenda voor de ALV  heeft u inmiddels per mail toegestuurd gekregen. Stukken voor deze vergadering kunt u opvragen via ALV@arti.nl