Verplaatst

Algemene Ledenvergadering

0

1466467200
Aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur • Alleen voor leden

Beste leden van Arti,

Namens het bestuur de volgende mededeling:
Door omstandigheden missen we nog een aantal elementen in de jaarrekening.
De jaarrekening is het essentiële onderdeel van deze Algemene Ledenvergadering van dinsdag 24 mei aanstaande.

Wij zijn helaas genoodzaakt de geplande ALV te verplaatsen naar dinsdag 21 juni om 20 uur.

Wilt u mee kunnen praten tijdens deze vergadering vraag dan de notulen van de vorige ALV en het jaarverslag op bij het verenigingskantoor; wij sturen u de stukken graag toe!
adrienne@arti.nl of 020-6245134

Wij hopen u hiermee afdoende geïnformeerd te hebben.
Namens het bestuur,

Babeth VanLoo
voorzitter