Artist talk

4 Artists revisited

zalen

28 jan 2018
15 uur

Een artist talk over kunstenaarschap en de veranderende kunstwereld met

Jeanne van Heeswijk ( moderator)
Willem van Weelden Schrijver/ kunstenaar
Jan van Adrichem Kunsthistoricus
Karin Arink Kunstenaar
Yasser Ballemans Kunstenaar
Alexander Schabracq Kunstenaar deelnemend aan 4 Artists Revisited

Met veel bravoure wisten de deelnemende kunstenaars aan 4 Artists revisited met hun werk in de jaren 80 de aandacht op te eisen. Ze kregen erkenning, tentoonstellingen en hun werk werd door verzamelaars en musea aangekocht. Hoe verliep hun carrière na een vliegende start vol erkenning, startstipendia, tentoonstellingen werkbeurzen en aankoopsubsidies.

Het is tijd de balans op te maken.
Zijn ambities en plannen uitgekomen? Is de erkenning vanuit de kunstwereld blijvend geweest? Bleef de kunstwereld met galeriehouders, verzamelaars, curatoren en museumdirecteuren hen trouw en zijn ze in hun werk mee gegaan met de tijd?

Daarnaast: Hoe verhoudt hun eigen ontwikkeling in hun kunstenaarspraktijk in de loop van de tijd zich tot het veranderende kunstklimaat? Het wester paradigma ligt onder vuur en prioriteiten zijn verlegd. De kunst is global geworden. Gevestigde ambachtelijke kunstvormen als schilderkunst, beeldhouwkunst hebben deels het veld moeten ruimen voor nieuwe ontwikkelingen waarbij het sociaal culturele aspect van het kunstwerk een belangrijke plaats inneemt. En met de komst van het neoliberalisme eind jaren tachtig is de markt alles bepalend, kunstenaars moeten zich als ondernemers opstellen.

___________________________________________________________________

 

De Artist talk is onderdeel van de tentoonstelling 4 Artists Revisited – four Musketeers in Arti et Amicitiae

Over de tentoonstelling:
Op instigatie van Alexander Schabracq toont Arti et Amicitiae werk van de ‘midcarreer’ kunstenaars Joseph Sassoon Semah, Roland Berning, Manèl Esparbé i Gasca en Alexander Schabracq.

Het idee voor deze tentoonstelling ontstond toen de kunstenaars elkaar ontmoetten in 2016 op een opening van Arti. Ze raakten in een verhitte discussie over de vraag ‘Wat is een kunstwerk vandaag de dag?’ Kunstenaar en curator Hulya Yilmaz postte een foto op Facebook, waar ze werden gebombardeerd tot ‘De vier musketiers’.

Een eeuw geleden, in 1916, presenteerde de Montross gallery in New York de dada-isten Marcel Duchamp en Jean Crotti en de kubisten Jean Metzinger en Albert Gleizes onder de noemer: ‘The four Musketeers’. Een jaar later schokte Duchamp de wereld met ‘Fountain’, een conceptueel kunstwerk.

De bovengenoemde vraag ‘wat is een kunstwerk vandaag de dag’ heeft sindsdien niets aan actualiteit ingeboet en was aanleiding voor Schabracq om de drie kunstenaars uit te nodigen om gezamenlijk met recent werk deel te nemen aan deze tentoonstelling waar hun beelden, installaties, schilderijen, video’s en performances te zien zullen zijn.

De vier kunstenaars manifesteerden zich ieder afzonderlijk in de jaren 80 van de vorige eeuw via het Amsterdamse alternatieve circuit. Al snel werden ze opgepikt door de gevestigde kunstwereld. Ze maakten naam en bouwden reputaties op. In deze tentoonstelling kijken ze terug op roerige jaren met deconstructivisme, postmodernisme en de anything goes -mentaliteit waarbij het individu de maat werd.

Eclectische huiskamer
Curator Hulya Yilmaz presenteert de tentoonstelling als een eclectische huiskamer; een compilatie van verschillende stijlen kunstenaarschap en werk, botsend, confronterend maar gepresenteerd als geheel. Tentoonstellingsmaker Thomas Meijer zu Schlochtern is betrokken als adviseur.