Harald Schole

Harald Schole

Harald Schole is geïnteresseerd in de raakvlakken van de kunst met andere disciplines, zoals wetenschap, architectuur en openbare ruimte. Zijn motto: kunst & .

Hij studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie, Amsterdam. Tijdens zijn studie liep hij stage bij Hubert van Lith voor de realisatie van een kunstwerk in de openbare ruimte, gaf les op de Roosendaal School aan moeilijk opvoedbare leerlingen, was docent modern media in het Van Gogh Museum en maakte voor de eindexamens van de Theaterschool decors.

Hij is betrokken bij diverse instellingen op het gebied van kunst en cultuur. Sinds 1998 is hij redactielid van het kwartaalblad kM. Voor het kwartaalblad kM verricht hij onderzoek naar en verzamelt kennis over nieuwe technieken en materialen voor kunstenaars, vormgevers en restauratoren.
Hij is veelzijdig: mede-initiatiefnemer, organisator en bestuurslid om tentoonstellingen en landelijke manifestaties tot stand te brengen. In 1999 verscheen zijn publicatie U-town, met zijn architectonische modellen en verkenningen van het ondergrondse.

In Mali heeft hij met Hama Goro het project Station Gare Mali, een samenwerking tussen kunstenaars uit Mali, Benin, Togo en Nederland georganiseerd. In Belo Horizonte gaf hij een interactief college over de nieuwe positie van de kunstenaar. In Xiamen, China heeft hij een groot landschappelijk beeld geplaatst.
Hij is onafhankelijk adviseur kunstopdrachten en samen met Edith Rijnja initiatiefnemer van het Window Art Project.
De maatschappelijke positie van kunst heeft hem altijd bezig gehouden. In de jaren ’80 nodigde hij de portefeuillehouders cultuur van de Tweede Kamer uit om in Arti et Amicitiae over het toekomstig kunstbeleid met enkele vertegenwoordigers van het veld van gedachten te wisselen.
Hij heeft in Arti diverse grote tentoonstellingen en manifestaties mede-georganiseerd zoals Kunst=Bestaan, 2001: a public space odyssey, de steen vliegt over de actualiteit van het gedachtegoed van Spinoza. Daarna is hij lid van Arti geworden en momenteel curator van de tentoonstellingen in de Sociëteit.

2015