Dominique Ampe

Dominique Ampe

H E T G E H E I M V A N D E D I N G E N

Het licht breekt open achter het zwart, het licht van het goddelijke
wordt door het donker belicht.
Ik heb het niet alleen over mijn eigen ik, maar wandel als een pelgrim
door bossen, akkers, huizen en kamers.
Overweldigend en beklemmend, primitief en ongrijpbaar.
Ik probeer me in de wereld te vereenzelvigen, met de erotiek van leven
en veranderen naar de zin en het bewustzijn van mijn existentie.
Ik trek me terug in afzondering. Want vanuit de afzondering kan ik
schrijven, teken en schilderen. De enige mogelijke plaats is aan de rand
van de dingen. De “wit-grijs-zwart-kamer”.
Ik zoek naar het intieme “nature morte” van mijn ziel.
Als kluizenaar trek ik me terug uit de wereld, en schep mijn eigen
verhaal, authentiek en autonoom, zonder een zolderkamer poëet te zijn.

DOMINIQUE AMPE