Vooraankondiging

Who are we again

vrijdag 4 mei 2018
t/m
zondag 20 mei 2018

Zalen

Opening:
vrijdag 4 mei 2018 20:00u
Openingstijden: dinsdag t/m zondag 12:00 - 18:00u

Zien en gezien worden is van alle tijden, maar verandert ook met de tijd. De visie op identiteit en het mensbeeld is zichtbaar in beweging. Identiteit is een vloeibaar begrip geworden.

Kunstenaars in de tentoonstelling Who are we again? reflecteren op het beeld van de mens: hoe kijken we? naar onszelf en de ander? Hoe zien we en (voor-)oordelen we?  Waarmee een gelaagd, ontwapenend en soms kwetsbaar mensbeeld tevoorschijn komt. Verwacht hier geen eenduidige klanken, maar juist meerstemmigheid van deze 14 kunstenaars.

Met de tentoonstelling en het publieksprogramma werpen we een nieuwe blik op onszelf en elkaar.

5 weken lang kun je in Arti et Amicitiae terecht om je te ‘spiegelen’ en verwonderen, met performances, lezingen, een kerkdienst, installaties, fotografie, film en choreografie. In Pakhuis de Zwijger volgt – verwacht eind mei – Who Are We Again? een avond met kunstenaars uit de tentoonstelling.

I choose to reflect the times and the situations in which I find myself, that to me is my duty. I don’t think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? Nina Simone