Uitnodiging aan leden deelname a Doodle a Day

UITNODIGING TOT DEELNAME AAN DE ARTI-EXPO:
‘A DOODLE A DAY’, do(odle) it yourself

Amsterdam,

Geachte Arti leden,

Na de succesvolle Arti-doodle-actie onder andere op FB, tijdens de Corona-quarantaine periode, is besloten om van dit spontane gebeuren een tentoonstelling in te richten. We hebben alle zalen beschikbaar.

De vele achterliggende gedachtes, frustraties, ontdekkingen, de verveling, de ZOOM-contacten, maar ook de positieve kanten ervan, zoals de samenhorigheid, de rust op straat en in de lucht, het bewuster genieten van de natuur en de heldere diepblauwe luchten of de lege agenda hebben jullie geuit in vele doodles.

Aangezien er een plek vrij is op de planning, de Nieuwe Leden expositie ‘Update’ is namelijk naar 2021 verschoven, is besloten door de commissies dat dit een tentoonstelling met een kwinkslag naar de huidige actualiteit zou kunnen worden.

Hierbij nodigt de Beoordelings Commissie (BC) alle doodelaars van harte uit om deel te nemen aan de expositie. Alle gemaakte doodles die ook reeds per mail al waren doorgestuurd mogen meedoen. Er zijn vooralsnog geen beperkingen over het aantal doodles per persoon, aangenomen dat ze niet groter zijn dan onregelmatige krabbeltjes tot A4-tjes; het wordt een soort Arti-doodle-Salon.

BELANGRIJKE DATA:
Expo open met te volgen protocol: zaterdag 20 juni van 12 – 18 uur (helaas wegens Coronamaatregelen geen officiële opening) t/m 15 juli 2020.
Per post op te sturen doodles moeten 9 juni binnen zijn, ze mogen ook in de Arti brievenbus worden gestopt, om onnodige drukte en dito contacten te voorkomen. Zie hieronder blad 2 voor details.
Einddatum tentoonstelling: 15 juli is de laatste tentoonstellingsdag open

U hoeft zich niet van te voren aan te melden. Alle praktische informatie over de tentoonstelling vindt u op pagina 2. Mocht u, naar aanleiding van dit schrijven, vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Marjo Boeijen op marjo@arti.nl.
Met vriendelijke groet
namens de Beoordelingscommissie

Marjo Boeijen
Tentoonstellingscoördinator
Arti et Amicitiae

Verzekering: niet van toepassing
Het gaat voornamelijk om (eventueel kopieën van) tekeningen en foto’s.
Deze kunt u per post sturen aan:

Arti et Amicitiae
t.a.v Marjo Boeijen
Rokin 112
1012 LB Amsterdam
of u kunt de envelop zelf in de Arti brievenbus doen.

BELANGRIJK:
Vermeld uw naam op de achterkant van elk van uw doodles.
Sommige doodles hadden een titel, een verhaal of een gedachte; als dat bij u het geval is kunt u dit toevoegen in de envelop, geschreven of uitgeprint, wederom met uw naam leesbaar ondertekend, dan hangen we dat er bij.
LABEL: Uw label met uw naam en eventueel titel mag u deze keer als extra mini-doodle zelf maken en deze graag toevoegen in de envelop.

Voor terugzending: graag een lege envelop met uw naam en adres toevoegen, waar uw doodlewerk(en) in passen.
Na de expo zal Arti er dan port opdoen en ze u weer netjes retourneren. Dan hoeft u ze niet zelf op te halen, wederom om extra drukte of teveel onnodige contacten uit te sluiten.
Mocht u ze niet terug willen, vermeld dit er dan graag bij?

Performances en optredens tijdens de duur van de expo of openingsacts bij de opening zijn helaas deze keer om u bekende redenen niet welkom.

Doodle met specifieke technische ophang-gebruiksaanwijzing: mocht uw deelnemende doodle(s) een specifieke ophang vereisen, anders dan met naaldjes, dan verzoeken wij u vriendelijk dit erbij te vermelden en de benodigde touwtjes, plakkertjes, of wat het moge zijn, erbij te doen.

Aanmelden: u hoeft zich niet van te voren aan te melden.