ArtSpace

Sleutelwerken ~ Harald Schole

Verwacht

21 feb 2022
t/m
4 mrt 2022

SLEUTELWERKEN
Opening maandag 21 februari, 17:30
t/m vrijdag 4 maart,18:00

In het werk van Harald Schole valt een constante te ontdekken: het kijken over de grenzen, de interesse in andere culturen, op zoek naar de andere kant,
of naar de wereld onder of hoog boven ons.

In uitgesneden geometrische objecten wisselen voor- en achterkanten elkaar af. Vormen
kunnen niet zonder andere tegenvormen bestaan, het werk bezit een innerlijk harmonie.
Een serie figuren balanceert, als rondtrekkende acrobaten zoals die tijdens dorpsfeesten
in India nog te zien zijn. Allen bezitten één of meerdere sleutels, die nauwelijks te
gebruiken zijn zonder uit evenwicht te raken. De sleutel kan deuren, schatkisten of
dozen vol dromen openen. De vraag rijst wat de gevolgen zullen zijn, al vallend het
onbekende tegemoet.
Kleinoden met een oppervlak van wit bladgoud zijn geïnspireerd op een oude foto van
Jantar Mantar, een vroeg 18 de eeuws observatorium in het noorden van India, een plek
om de schatten aan het hemelgewelf af te tasten. Starend naar die onmetelijke
sterrenhemel verdwijnt het zicht op de Aarde in de vergetelheid.